Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

o CHUẨN ĐÀO TẠO: là trình độ đào tạo chuẩn được Bộ GD&ĐT quy định cho đội ngũ GV ở 1 giai đoạn nhất định. Trình độ đào tạo chuẩn sẽ được xác nhận thông qua loại bằng cấp đào tạo tương ứng.

o CHUẨN NGHỀ NGHIỆP: là một hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà GVTH cần phải đạt được nhằm đáp ứng được mục tiêu của GDTH. Hay nói rõ hơn, CNN/GVTH là năng lực nghề nghiệp của người GVTH. CNN/GVTH được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu của GDTH ở từng giai đoạn.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
CHUẨN NGHỀ NGHIỆPCHUẨN GIÁO VIÊNCHUẨN ĐÀO TẠO: là trình độ đào tạo chuẩn được Bộ GD&ĐT quy định cho đội ngũ GV ở 1 giai đoạn nhất định. Trình độ đào tạo chuẩn sẽ được xác nhận thông qua loại bằng cấp đào tạo tương ứng. CHUẨN NGHỀ NGHIỆP: là một hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà GVTH cần phải đạt được nhằm đáp ứng được mục tiêu của GDTH. Hay nói rõ hơn, CNN/GVTH là năng lực nghề nghiệp của người GVTH. CNN/GVTH được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu của GDTH ở từng giai đoạn.CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GVTHMục đích của CNN/GVTH: +Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng GVTH. +Giúp GVTH tự đánh giá năng lực nghề nghiệp; từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ CMNV. +Đánh giá, phân loại năng lực GVTH hàng năm; phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ GVTH. +Làm cơ sở đề xuất chế độ, chính sách đối với GVTH được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức cao hơn.**Chuẩn nghề nghiệp là cái đích phấn đấu của GV trong suốt cuộc đời dạy học. Quản lý chất lượng GVTH theo CNN chính là quản lý lộ trình nâng cao tay nghề của GV, góp phần khắc phục tình trạng chạy theo bằng cấp. **Chuẩn nghề nghiệp của GVTH bao gồm: 3 lĩnh vực, 15 yêu cầu, 60 tiêu chí, 180 minh chứng.CÁC LĨNH VỰC TRONG CNN/GVTHCNN/GVTH bao gồm 3 lĩnh vực: - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống - Kiến thức - Kỹ năng sư phạm +Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người GV có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển đạo đức, tư cách của HS. Phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị của người thầy là công cụ sắc bén trong việc giáo dục HS, trong việc hoàn thành nhiệm vụ dạy người.+Kiến thức và kỹ năng sư phạm là những vốn liếng không thể thiếu để người GV có thể hoàn thành nhiệm vụ dạy chữ. Một GV có vốn kiến thức sâu rộng, vừa hiểu biết thấu đáo, vừa thực tiễn; có PPDH phát huy năng lực tự chủ, sáng tạo của HS sẽ có uy tín lớn trong nhà trường, với HS và PHHS. phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống Bao gồm mối quan hệ của GV với đất nước, Ngành, quần chúng nhân dân và sự tu dưỡng rèn luyện của bản thân:1.Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.2.Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.3.Chấp hành quy chế của Ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.4.Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, HS và cộng đồng.5.Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và HS. KIẾN THỨC Bao gồm kiến thức cơ bản, nghiệp vụ sư phạm và các kiến thức bổ trợ để GV làm tốt công tác giảng dạy: 1.Kiến thức cơ bản.2.Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học Tiểu học3.Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HS:4.Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan về ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếng dân tộc:5.Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nghị quyết của địa phương. KỸ NĂNG SƯ PHẠM Bao gồm các kỹ năng cần thiết của người GV như kỹ năng làm việc, dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục, giao tiếp ứng xử, bảo quản sử dụng hồ sơ:1.Lập được kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.2.Tổ chức và thực hiện các hoạt động trên lớp phát huy được tính năng động, sáng tạo của HS.3.Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 4.Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục.5.Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy. XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 1.Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí của Chuẩn: +Điểm tối đa: 10 +Mức độ: Tốt ( 9-10 ); Khá ( 7-8 ); Trung bình ( 5-6 ); Kém ( dưới 5 ).2.Tiêu chuẩn xếp loại các yêu cầu của Chuẩn: +Điểm tối đa: 40 +Mức độ: Tốt ( 36-40 ); Khá ( 28-35 ); Trung bình ( 20-27 ); Kém ( dưới 20 ).3.Tiêu chuẩn xếp loại các lĩnh vực của Chuẩn: +Điểm tối đa: 200 +Mức độ: Tốt ( 180-200 ); Khá ( 140-179 ); Trung bình ( 100-139 ); Kém ( dưới 100 ).CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ- Điểm 9: Giáo viên cĩ nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, luơn tự hồn thiện bản thân, hồn thành các nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả cao, tâm huyết với cơng việc, tập thể và học sinh. Đối với điểm 10, ngồi những yêu cầu như ở điểm 9, giáo viên cần chứng tỏ được sự vượt trội về chất lượng và hiệu quả trong đơn vị mà giáo viên sinh hoạt (tổ, khối). - Điểm 7- 8: Giáo viên đã cĩ cố gắng khắc phục khĩ khăn và hồn thành nhiệm vụ được giao. Cĩ thể hiện sự đầu tư cơng sức, trí tuệ hoặc cĩ đúc rút kinh nghiệm. Kết quả hồn thành nhiệm vụ đạt được ở mức độ khá. - Điểm 5- 6: Giáo viên thực hiện được đầy đủ quy định của các tiêu chí nhưng chưa cố gắng đầu tư cơng sức và trí tuệ, kết quả đạt được ở mức trung bình. - Điểm 3-4: Giáo viên cĩ thực hiện nội dung tiêu chí, nhưng chưa đầy đủ, hiệu quả cịn thấp. - Điểm 1-2: Giáo viên chưa thực hiện tiêu chí hoặc thực hiện cịn nhiều sai sĩt, khơng đạt hiệu quả. XẾP LOẠI CHUẨN NGHỀ NGHIỆP1.Loại Xuất sắc: là những GV đạt loại Tốt ở cả ba lĩnh vực.2.Loại Khá: là những GV đạt từ loại Khá trở lên ở cả ba lĩnh vực.3.Loại Trung bình: là những GV đạt từ loại Trung bình trở lên ở cả ba lĩnh vực.4.Loại Kém: là những GV có một trong ba lĩnh vực xếp loại Kém hoặc vi phạm một trong 7 trường hợp sau: a/Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác. b/Gian lận trong tuyển sinh, thi cử; cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của HS. c/Xuyên tạc nội dung giáo dục. d/Eùp buộc HS học thêm để thu tiền e/Nghiện ma túy hoặc tham gia đánh bạc và các TNXH khác. g/Vắng mặt không có lý do chính đáng trên 60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, CMNV hoặc trên 60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kỳ. h/Cả 3 tiết dạy KTHĐSP không đạt yêu cầu. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI-GV tự đánh giá, xếp loại theo từng tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực của Chuẩn.-Tổ chuyên môn tham gia nhận xét, góp ý và ghi kết quả vào phiếu đánh giá, xếp loại của GV.-HT thực hiện đánh giá, xếp loại: +Xem xét kết quả tự đánh giá, xếp loại của GV và ý kiến đóng góp của tổ chuyên môn; khi cần thiết có thể tham khảo thông tin từ HS, CMHS, cộng đồng. +Thông qua tập thể Liên tịch +Ghi nhận xét, kết quả đánh giá, xếp loại từng lĩnh vực và kết quả đánh giá, xếp loại chung vào phiếu đánh giá, xếp loại của GV. +Công khai kết quả đánh giá GV trược HĐSP trườngCHÚC TẤT CẢ GV

File đính kèm:

  • pptCHUAN NGHE NGHIEP GV TIEU HOC.ppt
Bài giảng liên quan