Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ I Lớp 7 Đề số 1

Học kì I -lớp 7 kiểm trahọc sinh những kiến thức, kĩnăng sau:

.Mộtsố kiến thức hiểu biếtvề nguyên nhân và cách phòng ngừa chấn thương

trong hoạt động Thểdục thể thao.

. Kiến thứcvề đội hình 0-3-6-9.

. Kiến thứcvềkĩ thuậtcủatư thế:"Sẵn sàng - xuất phát" trongkĩ thuật chạy

nhanh.

pdf6 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 29/06/2015 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ I Lớp 7 Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 7 
Đề số 1 
A. MỤC TIÊU 
 Học kì I - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau: 
. Một số kiến thức hiểu biết về nguyên nhân và cách phòng ngừa chấn thương 
trong hoạt động Thể dục thể thao. 
. Kiến thức về đội hình 0-3-6-9. 
. Kiến thức về kĩ thuật của tư thế:"Sẵn sàng - xuất phát" trong kĩ thuật chạy 
nhanh. 
. Kiến thức và kỹ năng thực hành nội dung chạy nhanh 60m. 
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
STT Nội dung / chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 
1 Nguyên nhân và cách phòng 
ngừa chấn thương trong hoạt 
động Thể dục thể thao. 
I.1(0,4đ) 
I.2.(0.4đ) 
I.3.(0,4đ ) 
2 Đội hình 0-3-6-9. I.5.(0,4đ) 
3 Giai đoạn:"Sẵn sàng - xuất 
phát" trong kĩ thuật chạy 
nhanh 
 I.4.(0,4đ ) 
4 Thực hành chạy nhanh 60m. II.(8,0đ ) 
5 Tổng điểm 0,8điểm 0,8điểm 8,4điểm 
C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA 
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh. 
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu sau đó cho các 
em khởi động, ôn bài ( nếu cần ). 
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ. 
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể 
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc 
ngay ngoài sân tập. 
- Phần kiểm chạy nhanh, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt, 
mỗi đợt từ 1 đến 2 học sinh. 
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên. 
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể 
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp 
D. NỘI DUNG ĐỀ 
Phần I . Lý thuyết (2,0 điểm ). 
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời . 
 1. Nguyên nhân cơ bản để xảy ra chấn thương trong tập luyện Thể dục thể 
thao là: 
 A. Tập từ đơn giản đến phức tạp . 
 B. Khởi động kĩ trước khi tập luyện . 
C.Tuân tủ những quy định một cách nghiêm túc . 
D. Tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn. 
2. Để tiến hành tập luyện cho tốt, trước khi tập các em nên ăn uống như 
thế nào? 
A. Ăn nhẹ, uống nhẹ. 
B. Ăn no và uống nhẹ. 
C. Ăn nhẹ ,uống nhiều. 
D. Ăn nhiều,uống nhiều. 
3. Trong quá trình tập luỵện hoặc thi đấu nếu thấy sức khoẻ không bình 
thường em cần phải làm gì? 
A Ngồi hoặc nằm ngay. 
B. Báo cáo cho giáo viên biết. 
C. Không cần báo cho giáo viên biết và vẫn duy trì tập luyện. 
D.Tập giảm nhẹ động tác 
 4. Em hãy tìm đáp án đúng để vào chỗ chấm cho thích hợp. 
Khi có lệnh: "Sẵn sàng - chạy " , đạp chân......... , rồi đưa ra ........ sau 
đó.........mạnh chân trước phối hợp với đánh tay tích cực . 
A. Đạp 
B. Trước 
C. Sau 
D. Tay 
5. Hãy khoanh tròn hoặc gạch chân vào dấu sao(* ) cho đúng khi thực 
hiện đội hình 0 - 3 - 6 - 9 . 
 9...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 6...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 3...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 0...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 Giáo viên 
Chú ý: Mỗi dấu sao(*) là ứng với một bước chân. 
 Phần II: Thực hành ( 8,0 điểm ) Hãy thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m. 
5. Đáp án và điểm đánh giá 
Phần I . Lý thuyết (2điểm, môĩ ý đúng được 0,4điểm ). 
 1. Đáp án đúng là D 
 2. Đáp án đúng là A 
 3. Đáp án đúng là B 
 4. Đáp án đúng là: Khi có lệnh: "Sẵn sàng - chạy " , đạp chân...C... , rồi 
đưa ra ...B... sau đó...A...mạnh chân trước phối hợp với đánh tay tích cực . 
 5. Đáp án đúng là 
- Số 0 là đứng tại chỗ . 
- Số 3 là bước 3 bước chân ( khoanh tròn ở ngôi sao ( * ) thứ 3 
- Số 6 là bước 6 bước chân ( khoanh tròn ở ngôi sao ( * )thứ 6 
- Số 9 là bước 9 bước chân ( khoanh tròn ở ngôi sao ( * )thứ 9 
 9...*...*...*...*...*...*...*...*...(*)...*... 
 6...*...*...*...*...*...(*)...*...*...*...*... 
 3...*...*...(*)...*...*...*...*...*...*...*... 
 (0)...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*... 
 Giáo viên 
Phần II . Thực hành ( 8,0điểm ) 
 Thực hiện kĩ thuật chạy nhanh 60m ( tính thành tích). 
THÀNH TÍCH (giây) Điểm 
Nam Nữ 
7-8 
9,5 đến 10’’1 10’’4 đến 11"1 
5-6 
10"2 đến 10"9 11"2 đến 11"8 
3-4 
11" đến 11"9 11"9 đến 13’’ 
1 - 2 
12"trở lên 13” trở lên 
Chó ý: Nh÷ng tr­êng hîp ®Æc biÖt gi¸o viªn cã thÓ tù ®iÒu chØnh cho hîp lý. 

File đính kèm:

  • pdfI1 (3).pdf
Bài giảng liên quan