Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ II Lớp 7 Đề số 4

- Chuẩnbị sânsạchsẽ, an toàn.

- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biếnmục tiêu, yêucầu (chỉ kiểm tra

nhữnghọc sinh có đủsức khoẻ và tham gia chạybền thường xuyên), sau đó

cho các emhọc sinh chạy chậm, khởi động chạybước nhỏ, chạy gót chạm

mông, chạy nâng cao đùi, để đảmbảo an toàn, giáo viêncần biết đầy đủ

thông tinvềsức khoẻ, tình trạng thểlựccủahọc sinh trước, trong và sau khi

kiểm tra đểkịp thờixử lý. Giáo viên thường xuyên nhắchọc sinh hít - thở

và thảlỏnghợp lý.

- Chạy theo nhómsức khoẻ nam,nữ riêng.

pdf1 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 29/06/2015 | Lượt xem: 620 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ II Lớp 7 Đề số 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS PHỦ LỖ 
HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN THỂ DỤC, LỚP 7 
Đề số 4 
 Em hãy thực hiện chạy bền 500m (nam), 400m (nữ) (có tính thành tích) 
1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
 - Chuẩn bị sân sạch sẽ, an toàn. 
 - Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra 
những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia chạy bền thường xuyên), sau đó 
cho các em học sinh chạy chậm, khởi động chạy bước nhỏ, chạy gót chạm 
mông, chạy nâng cao đùi, để đảm bảo an toàn, giáo viên cần biết đầy đủ 
thông tin về sức khoẻ, tình trạng thể lực của học sinh trước, trong và sau khi 
kiểm tra để kịp thời xử lý. Giáo viên thường xuyên nhắc học sinh hít - thở 
và thả lỏng hợp lý. 
 - Chạy theo nhóm sức khoẻ nam, nữ riêng. 
2. Đáp án và biểu điểm 
 - Điểm 9-10. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 1’55” , Nữ 2’10”. 
 - Điểm 7- 8. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 2’05” , Nữ 2’30”. 
 - Điểm 5-6. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Không tính thời gian. 
 - Điểm dưới 5. Chạy chưa hết cự li qui định; 
 Chú ý: Những học sinh có bệnh hoặc thể chất kém, giáo viên có thể miễn 
kiểm tra. Những học sinh không đạt sẽ kiểm tra lại vào buổi khác. 
 Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định 

File đính kèm:

  • pdfII4 (3).pdf
Bài giảng liên quan