Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ II Lớp 7 Đề số 5

- Chuẩnbị sânsạchsẽ, an toàn.

- Trước khi kiểm tr a, giáo viê n phổ biếnmục ti êu, yêucầu ( chỉ kiểm tr a những

HS có đủs ức khoẻ và tha m gia ch ạybền th ường xuyên), s au đó cho các e m HS

chạy chậm, khởi động chạybước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng ca o đùi , để

đảmbả o an to àn, giáo viê ncần biết đầy đủ th ông tin vềs ức khoẻ, t ình tr ạng thểl ực

củahọc si nh tr ước, tr ong và s au khi kiểm tra đểkị p thời xử lý . Giá o viên th ường

xuyên nhắ chọc sinh hít - th ở và thảl ỏngh ợp l ý.

- Chạy theo nhómsức khoẻ nam,nữ riêng.

pdf1 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 29/06/2015 | Lượt xem: 550 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Thể dục Học kỳ II Lớp 7 Đề số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 
TP BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN THỂ DỤC, LỚP 7 
Đề số 5 
 Em hãy thực hiện chạy bền 500m (có tính thành tích) 
1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra 
 - Chuẩn bị sân sạch sẽ, an toàn. 
 - Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra những 
HS có đủ sức khoẻ và tham gia chạy bền thường xuyên), sau đó cho các em HS 
chạy chậm, khởi động chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông, chạy nâng cao đùi, để 
đảm bảo an toàn, giáo viên cần biết đầy đủ thông tin về sức khoẻ, tình trạng thể lực 
của học sinh trước, trong và sau khi kiểm tra để kịp thời xử lý. Giáo viên thường 
xuyên nhắc học sinh hít - thở và thả lỏng hợp lý. 
 - Chạy theo nhóm sức khoẻ nam, nữ riêng. 
2. Đáp án và biểu điểm 
 - Điểm 9-10. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 1’45” , Nữ 1’54”. 
 - Điểm 7- 8. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 1’55” , Nữ 2’02”. 
 - Điểm 5-6. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 2’05” , Nữ 2’16”. 
 - Điểm 3-4. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 2’15” , Nữ 2’25”. 
 - Điểm 1-2. Chạy hết cự li qui định; 
 Thành tích: Nam 2’25” , Nữ 2’35”. 
 Chú ý: Những HS có bệnh hoặc thể chất kém, GV có thể miễn kiểm tra. 
Những HS không đạt sẽ kiểm tra lại vào buổi khác. 

File đính kèm:

  • pdfII3 (3).pdf
Bài giảng liên quan