Giáo án lớp 12 - Đá cầu: ôn một số động tác bổ trợ đã học

I. MỤC TIÊU

- Đá cầu: Củng cố lại kỹ năng thực hiện các động tác bổ trợ đá cầu đã học.

- TTTC: Củng cố lại kỹ thuật dừng quay người, kĩ thuật chuyền bóng bằng một tay trên vai, kĩ thuật nhảy ném rổ. Yêu cầu học sinh tập luyện tích cực, đúng kĩ thuật.

- Chạy bên: Tiếp tục củng cố và phát triển các phẩm chất thể lực, đặc biệt là sức nhanh, mạnh, bền.

- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức tự giác và bảo đảm an toàn trong giờ học.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn.

2.Phương tiện: Cầu, bóng rổ 12 quả.

 GV-HS trang phục tập luyện phù hợp.

 

doc4 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 12 - Đá cầu: ôn một số động tác bổ trợ đã học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ngày giảng: C2 :	C3 :	C4 : 	
 	 C5 :	C7 : 
 Tiết 38: 
- Đá cầu:
+ Ôn: một số động tác bổ trợ đã học.
- tttc
+ ôn: kỹ thuật dừng quay người, chuyền bóng bằng một tay trên vai, nhảy ném rổ.
+ Học: nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao. 
- Chạy bền: trên địa hình tự nhiên
I. Mục tiêu
- Đá cầu: Củng cố lại kỹ năng thực hiện các động tác bổ trợ đá cầu đã học.
- TTTC: Củng cố lại kỹ thuật dừng quay người, kĩ thuật chuyền bóng bằng một tay trên vai, kĩ thuật nhảy ném rổ. Yêu cầu học sinh tập luyện tích cực, đúng kĩ thuật.
- Chạy bên: Tiếp tục củng cố và phát triển các phẩm chất thể lực, đặc biệt là sức nhanh, mạnh, bền.
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần đoàn kết tập thể, ý thức tự giác và bảo đảm an toàn trong giờ học.
II. địa đIểm – phương tiện.
1. Địa điểm: Sân tập sạch, đảm bảo an toàn.
2.Phương tiện: Cầu, bóng rổ 12 quả. 
 GV-HS trang phục tập luyện phù hợp.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp - Tổ chức tập luyện
Phần I. Chuẩn bị.
1. Nhận lớp : 
- ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số : C2: C5:
 C3: C7:
 C4:
- GV phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2. Khởi động :
* KĐ chung:
- Chạy thường 1 vòng sân.
- Tập bài TD tay không ( 6ĐT )
- Xoay các khớp
- Gập với tay
- ép dây chằng
- Bước nhỏ – Nâng cao đùi - Đá lăng sau.
*KĐ chuyên môn: 
- Đá cầu: đá má trong, má ngoài, nâng cao đùi.
-TTTC: Chạy tiến lùi đá lăng chân ra trước.
8-10’
2x8N
2x8N
2x8N
2x8N
2L
- HS tập trung nhanh điểm số báo cáo chính xác trung thực.
3 – 5 (m)
ĐHNL : GV
 ************* 
 ************* 
 ************* 
 *************
- GV dùng KL và nhịp đếm để triển khai và điều khiển khởi động
ĐHKĐ : GV
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
 * * * * * 
Phần II- Cơ bản:
1. Đá cầu:
* Ôn lại một số động tác bổ trợ đá cầu đã học.
- Đá má trong.
- Đá má ngoài.
- Nâng cao đùi.
2. TTTC: Ôn:
- Kỹ thuật dừng quay người.
- Kĩ thuật chuyền bóng bằng một tay trên vai.
- Kĩ thuật nhảy ném rổ.
* Học: Nhảy bắt bóng bằng hai tay trên cao.
* Củng cố :
- TTTC: kỹ thuật chuyền bóng cao tay và kỹ thuật đệm bóng.
* Đổi tập:
3. Chạy bền:
Nam chạy 3 vòng sân bóng đá.
Nữ chạy 2 vòng sân bóng đá.
Phần III: Kết thúc
- Hồi tĩnh
- Nhận xét
- Dặn dò.
 28-30’
4-6’
-> GV chia lớp thành 2 nhóm, nhóm 1 tập đá cầu, nhóm 2 tập TTTC ( Bóng chuyền).
-> GV cho học sinh nhóm 1 ôn tập các động tác bổ trợ đá cầu theo nhịp vỗ tay của cán sự lớp.
-> GV qua lại 2 nhóm quan sát, đôn đốc nhắc nhở và sửa sai khi cần thiết.
ĐHTL: X (gv)
 * * * * * * *
 * * * * * *
-> GV làm mẫu lại kỹ thuật cho học sinh quan sát.
-> GV nhấn mạnh khâu cơ bản của kỹ thuật.
-> HS tập hai người một bóng dừng quay người, và kĩ thuật chuyền bóng bằng một tay trên vai.
-> HS tập kĩ thuật nhảy ném rổ theo làn nước chảy.
-> GV quan sát sửa sai và uấn nắn kỹ thuật khi cần thiết.
ĐHTL:
 * * * * * * 
 * * * * * *
ĐHTL: ( Nhảy ném rổ)
xxxxxxccxxxxxxxxx
-> GV làm mẫu, phân tích kĩ thuật động tác.
-> HS tập bật nhẩy ở nhiều tư thế khác nhau, hai tay đưa lên cao ở tư thế đón bóng.
-> HS tập 2 người một bóng tại chỗ nhảy lên bắt bóng bằng hai tay trên cao.
-> GV quan sát sửa sai và uấn nắn kĩ thuật cho học sinh khi cần.
ĐHTL:
 * * * * * * 
 * * * * * *
-> GV gọi 2 học sinh lên thực hiện lại kỹ thuật, sau đó giáo viên nhận xét.
-> GVcho học sinh đổi tập nhanh gọn.
-> GV nêu yêu cầu khi chạy bền và một số điểm chú ý khi chạy bền.
-> HS tập GV quan sát đôn đốc nhắc nhở học sinh tập tích cực.
ĐH : chạy bền
-> HS tập bài thể dục điều hoà, dũ chân tay.
-> ý thức học tập của HS. Và khả năng thực
 hiện động tác của Hs.
-> Tập hình tay chuyền bóng cao tay, và đệm bóng.
3 – 5 (m)
ĐHXL: X
 ************* 
 ************* 
 ************* 
 *************

File đính kèm:

  • docTiet 38.doc