Giáo án lớp 4 - Tuần 16

I- Mục tiêu.

 - Thực hiện được phép chia cho số có 2 chữ số.

 - Giải bài toán có lời văn.

 - BT cần làm. BT1(dòng 1,2) BT2.HS KG: Làm thêm BT 1,3,4:

 - GDHS: Rèn tính cẩn thận trong việc thực hiện phép chia, yêu thích môn học.

II- Đồ dùng dạy học:

 - Bảng lớp, nháp.

III- Các hoạt động dạy học:

 

doc16 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 01/12/2014 | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 - Tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ính
 6420 321 4957 165
 0000 20 000 30
 0 7 
Bài 2:
Tính giá trị của biểu thức.
 - Làm bài cá nhân
b. 8700 : 25 : 4 = 8700 : (25 x 4)
 = 8700 : 100
 = 87
Bài3: K-G.
Giải toán,Gọi Hs Khá giỏi làm BT.
+ Tìm số ngày cửa hàng 1 bán hết số vải.
+ Tìm số ngày cửa hàng 2 bán hết số vải.
+ Ngày nào sớm hơn và sớm hơn là bao nhiêu ngày. - Đọc đề, phân tích đề, làm bài.
Bài giải:
Số ngày cửa hàng thứ người bán hết số vải là:
7128 : 246 = 27 (ngày)
Số ngày cửa hàng thứ 2 bán hết, số vải là:
7128 : 297 = 24 (ngày)
Vì 24 ngày ít hơn 27 ngày nên cửa hàng thứ 2 bán hết số vải sớm hơn và số ngày sớm hơn là:
27 - 24 = 3 (ngày)
ĐS: 3 ngày
- NX chung kết tiết học.
- Ôn và làm lại bài. Chuẩn bị bài sau.
2 em làm BT.
NX
-Lắng nghe
- Làm bài vào vở
- Làm bài cá nhân
1 em K-G làm BT
NX.
- lắng nghe
Tiết 3: Tập làm văn:
LUYỆN TẬP : GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG
I. Mục tiêu.
 	- Dựa vào bài đọc kéo co, thuật lại được các trò chơi đã giới thiệu trong bài;biết GT một trò chơi(hoặc lễ hội)ở quê hương để mọi người hình dung được diễn biến và hoạt động nổi bật.
	- GD các em tình yêu quê hương.
II. Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh hoạ SGK.
III. Các hoạt động dạy học.
 ND – TG
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ.
 5’
B- Bài mới:
3’
30’
C. Củng cố, dặn dò.
 2’
- Nhắc lại ghi nhớ bài TLV ( 30) - Quan sát đồ vật.
- Đọc dàn ý tả đồ chơi em thích 
1. Giới thiệu bài.
- GT bài và ghi đầu
2. Hướng dẫn làm BT. 
Bài1:
- Đọc yêu cầu của bài. Đọc bài kéo co
- Bài giới thiệu TC của những địa phương nào.
- Làng Hữu Trấp và làng Tích Sơn
-Thi thuật lại các TC.
- Cần giới thiệu 2 tập quán kéo co khác nhau ở 2 vùng.
- NX bình chọn bạn kể hay.
 - Đọc yêu cầu của bài.Cho HS Quan sát 6 tranh minh hoạ.
Giới thiệu 1 TC.
Bài 2:
- XĐ yêu cầu của đề bài.
- Nêu tên các TC có trong tranh.
1. Thả chim bồ câu
2. Đu bay.
3. Ném còn
4. Lễ hội cồng chiêng
5. Hội hát quan họ
6. Hội bơi trải
- Giới thiệu quê mình, TC hoặc lễ hội mình muốn giới thiệu.
- Thực hành giới thiệu.
- Nhận xét đánh giá và bình chọn.
- Nhận xét chung tiết học.
- Hoàn thiện bài giới thiệu.
HS nhắc lại
-2 học sinh đọc dàn ý.
- Lắng nghe
- Đọc yêu cầu của bài.
- cả lớp đọc thầm
- trả câu hỏi
- Đọc yêu cầu của bài.
- Quan sát 6 tranh minh hoạ.
- Nối tiếp nhau phát biểu.
- Từng cặp thực hành.
- Thi giới thiệu trước lớp.
- lắng nghe
Buổi chiều:
Tiết 2: Luyện tiếng việt.
Tiết 3: Luyện toán: 
Buổi sáng: Thứ 5 ngày 22 tháng 11 năm 2012. Dạy vào buổi chiều Thứ 5/22/11/2012.
 Tiết 1: Toán:
LUYỆN TẬP
I- Mục tiêu:
 - Biết chia cho số có 3 chữ số.
 - BT cần làm: BT1(a).BT 2. HS K,G: BT3.
 - GD HS:Có kĩ năng thực hiện phép chia cho số có hai chữ số.
II- Đồ dùng dạy học:
 - Bảng phụ.
III- Các hoạt động dạy học:
ND – TG
HĐ của GV
 HĐ của h/s
A. Kiểm tra bài cũ.
 5’
B. Bài mới.
33’
3. Củng cố, dặn dò.
 2’
- Gọi h/s làm BT1(86).ý a.
- NX- ghi điểm.
1. GT bài.
- GT Bài ghi đầu bài
2. Luyện tập.
Bài 1:
Đặt tính rồi tính + Đặt tính 
+ Thực hiện tính.- Làm bài vào vở
708 354 7552 236 9060 453
000 2 472 32 0000 20
 00 
Bài 2:
Giải toán
Tóm tắt
1 hộp 120 gói: 24 hộp
1 hộp 160 gói: ……hộp?
Bài giải
Số gói kẹo trong 24 hộp là:
 120 x 24 = 2 880 ( gói)
Nếu 1 hộp chứa 160 gói kẹo thì cần số hộp là:
 2880 : 160 = 18 ( hộp)
 ĐS : 18 (hộp)
Bài 3 : K,G(ýa).
Gọi h/s khá giỏi lên bảng làm BT	
a, 2205 : ( 35 x 7) = ?
 2205 : ( 35 x 7) = 2205 : 196 = 17
 2205 : ( 35 x 7) = 2205 : 35 : 7 =
 = 63 : 7 = 9
- Nhận xét chung tiết học.
- Ôn và làm lại bài
- Chuẩn bị bài sau.
- 2 em làm BT
- NX.
-Nghe
- HS lên bảng làm BT
- ở lớp làm vào vở
NX. 
- Đọc đề, phân tích và làm bài vào vở
- 1 em lên bảng làm bài
1 em K,G lên bảng làm BT,ở lớp làm BT vào vở.
- Lắng nghe
Tiết 3: kể chuyện:
ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu.
 - Chọn được câu chuyện (được chứng kiến hoặc tham gia) liên quan đến đồ chơi của mìmh hoặc của bạn
 - Biết sắp xếp các sự việc thành 1 câu chuyện để kể lại rõ ý.
 - GD cho HS chơi những trò chơi có ích .
II. Đồ dùng dạy học.
 - Bảng lớp, bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy học.
TG
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A. Kiểm tra bài cũ.
 5’
B. Bài mới.
3’
6’
6’
15’
C. Củng cố, dặn dò.
 5’
- Kể 1 câu chuyện về con vật hoặc đồ chơi gần gũi với trẻ em. 
NX - ghi điểm
1. Giới thiệu bài.
- GT bài và ghi đầu bài.
2. Hướng dẫn phân tích đề. 
- Gọi HS đọc đề bài trong SGK
- Gạch chân dưới những từ ngữ quan trọng trong đề bài. 
3. Gợi ý kể chuyện.
- Đọc các gợi ý. học sinh nối tiếp nhau đọc
- Nhắc HS chú ý 
- Nói hướng xây dựng cốt truyện của mình.
- Nhận xét, khen ngợi những học sinh đã chuẩn bị dàn ý cho bài.
4. Thực hành kể , trao đổi về ND, ý nghĩa câu chuyện.
a, Kể theo cặp.
- Tạo cặp kể cho nhau nghe câu chuyện về đồ chơi.
GV đến từng nhóm, nghe Hs kể, Hd góp ý.
B - Thi kể trước lớp.
- Gọi học sinh thi kể chuyện trước lớp.
- Nói ý nghĩa câu chuyện.
-Nhận xét, bình chọn bạn để kể hay nhất, có câu chuyện hay nhất.
 - Nhận xét chung tiết học.
 - Tập kể lại câu chuyện.
 - Chuẩn bị bái sau.
- 2 học sinh kể chuyện
- Lắng nghe.
- 2 học sinh đọc đề bài.
- 3 học sinh nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý .
- Nỗi tiếp học sinh nói.
- Kể chuyện theo cặp.
- 3,4 thi kể chuyện
- Nghe
Tiết 4: luyện từ và câu
CÂU KỂ
I. Mục tiêu.
- Hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể (ND ghi nhớ)
- Nhận biết được câu kể trong đoạn văn (BT1, mục III); biết đặt một vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến (BT2).
- GD h/s: có ý thức trong việc sử dụng câu kể khi viết, nói.
II. Chuẩn bị
	-Bảng phụ, vở bài tập.
III. Hoạt động dạy học
TG
HĐ của GV
HĐ của hS
A. Kiểm tra. 
 5’
B. Bài mới
15’
5’
13’
C. Củng cố - dặn dò
2’
-Gọi h/s đọc lại ghi nhớ tiết LTVC trước
-NX - ghi điểm
1. Giới thiệu bài
Giới thiệu bài - ghi đầu bài
2.Vào bài
A. Phần NX 
Bài tập 1
-Gọi 1 h/s đọc yêu cầu của bài
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ phát biểu ý kiến
-NX - chốt lại: Câu được in đậm trong đoạn văn đã cho là câu hoi về 1 điều chưa biết. Cuối câu có dấu chấm hỏi
Bài tập 2
-Gọi 1 h/s đọc yêu cầu của bài tập
Nhắc h/s đọc lần lượt lại từng câu xem những câu đó được dùng để làm gì?
-NX - chốt lại
Bài tập 3
- Gọi h/s đọc lại yêu cầu của bài, suy nghĩ phát biểu ý kiến
-NX- chốt lại
+Ba-ra-ba uống rươu đã say: Kể về Ba-ra-ba.
+Vừa hơ bộ râu lão vừa nói: kể về Ba-ra-ba
+ Bắt…lò sưởi này:Nêu suy nghĩ phát biểu ý kiến
3. Ghi nhớ . 
-Gọi 3-4 em đọc nội dung ghi nhớ 
4 Luyện tập. 
Bài 1:
-Yêu cầu h/s trao đổi theo cặp và làm bài vào vở bt
-NX - kết luận: thứ tự các câu:
+C1: Kể về sự việc, câu 2 tả cảnh diều
+C3: Kể SV và nói lên T/C, 
+C4: tả cảnh diều,C5 nêu ý kiện nhận định
Bài tập 2:
-Yêu cầu h/s làm bài và trình bày 
NX - ghi điểm
C2 lại ND bài, dặn h/s học và làm BT.
- 2 em đọc
Nghe
- Đọc, suy nghĩ, trình bày
-Đọc 
-Suy nghĩ phát biểu
-Nghe
-Đọc, suy nghĩ, TL
-Đọc
-Trao đổi
-Làm bài
-Trình bày
-Làm vào VBT trình bày
- Lắng nghe
Thứ 6 ngày 23 tháng 11 năm 2012.
 Tiết 1: Toán:
 CHIA CHO SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ ( TIẾP)
I- Mục tiêu:
 	- Biết thực hiện phép chia số có 5 chữ số cho số có 3 chữ số (chia hết chia có dư).
 	- Các bài tập cần làm: BT1, BT2(b). HS K,G: BT3.
 	- GD HS: Thực hiện được phép chia cho số có ba chữ số.
II- Đồ dùng dạy học:
- Bảng lớp, nháp.
III- Các hoạt động dạy học:
 ND – TG
 HĐ của GV
 HĐ của hs
A. KT bài cũ.
5’
B. Bài mới.
10’
23’
C.Củng cố, dặn dò:
2’
-Gọi h/s lên bảng làm BT1(ý,a).
-NX- ghi điểm.
1. GT bài. 
- GT bài và ghi đầu bài.
 2. Giới thiệu phép chia. 
a. Trường hợp chia hết
41535 : 195 = ? 
- Đặt tính - Tính từ trái sang phải.
41535 195
0253 213
 585
 000
b. Trường hợp chia có dư 
80120 : 245 = ?
+ Đặt tính+ Tính từ trái sang phải.
80120 245
0662 327
 1720
 005
3.Thực hành: 
Bài1:
- Đặt tính rồi tính + Đặt tính
+ Thực hành tính
62321 307 81350 187
00921 203 655 435
 000 940
 005
Bài 2:
Tìm x
Câu b: 89658 : x = 293
 x = 89658 : 293
 x = 306
Chữa bài, ghi điểm.
Bài 3: K,G:
- HD giải bài toán.
Giải toán, Gọi h/s K,G lên bảng làm bài.
Tóm tắt
305 ngày: 49410 sp'
1 ngày: ……..sp' ?
Bài giải.
Trung bình mỗi ngày nhà máy sản xuất là:
49410 : 305 = 162 (sp')
ĐS: 162: sản phẩm
- Nêu nội dung bài.
- NX chung tiết học.
- Ôn và làm lại bài.
Chuẩn bị bài sau.
-3 em lên bảng làm BT
NX.
-Lắng nghe
- Quan sát.
- Nêu
- Quan sát.
- Nêu
- Làm vào nháp
- 2 hs lên bảng.
- 1hs lên bảng.
- Làm vào nháp, vở 
- 1 em K,G lên bảng làm bài
ở lớp làm vào vở
- lắng nghe
Tiết 2: Tập làm văn.
LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT
I.Mục tiêu.
 	- Dựa vào dàn ý đã lập (TLV, tuần 15), viết được một bài văn miêu tả đồ chơi em thích với 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài
 	- GDHS:Cần phải có ý thức tự giác học bài, yêu thích và giữ gìn đồ chơi
II. Chuẩn bị
	- Vở bài tập tiếng việt
III. Hoạt động dạy học
ND – TG
HĐ của GV
HĐ của hs
A.Kiểm tra.
 5’
B. Bài mới
3’
17’
13’
C. Củng cố - dặn dò
 2’
- Gọi 1 h/s giới thiệu trò chơi hoặc lễ hội ở quê em.
Nhận xét
1. Giới thiệu bài
Giới thiệu bài và ghi đầu bài.
2. H/d h/s chuẩn bị bài viết 
- Hướng dẫn học sinh nắm vững yêu cầu của bài
- Gọi 1 học sinh đọc đề bài
- Gọi 4 h/s nối tiếp nhau đọc 4 gợi ý
- Yêu cầu h/s mở vở, đọc thầm dàn ý bài văn tả đồ chơi đã chuẩn bị ở bài trước(tuần trước) 
- Gọi 1 - 2 em đọc .
- H/d h/s xây dựng kết cấu 3 phần của 1 bài văn miêu tả.
- Chọn cách mở bài TT hay gián tiếp,….
- Yêu cầu h/s đọc thầm lại VD sgk.
- Gọi 1 h/s trình bày mẫu cách mở bài bài viết
-Viết từng đoạn thân bài (h/d viết mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn)
- Yêu cầu các em đọc thầm mẫu
- Chọn cách kết bài gọi 1 h/s trình bày mẫu cách kết bài không mở rộng, 1 h/s
- Trình bày cách kết bài mở rộng
3. H/d h/s viết bài
- Yêu cầu học sinh viết bài vào vở
- Thu bài: Nhắc h/s em nào chưa hài lòng với bài viết có thể về viết lại nộp bài vào tiết học tới. 
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS về nhà viết lại bài.
- Đọc bài
- Nghe
- Đọc
- Đọc lớp theo dõi
- Đọc bài
- Đọc
- Đọc
-Viết bài
- Lắng nghe

File đính kèm:

  • docg,A Lop 4 A- T16- 2012-2013.doc
Bài giảng liên quan