Giáo án Thể dục 12 Tiết 50 đá cầu: ôn kỹ thuật đánh cầu bằng ngực tân công đá moc băng mu bàn chân theo kế hoạch của giáo viên

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố nâng cao thành tích cho học sinh giúp học sinh hoàn thiên được kĩ thuật đẩy tạ

- Giúp học sinh nhớ lại kĩ thuật đá cầu đã học ở và làm cơ sở cho học đá cầu để học sinh nắm được áp dụng vào thi đấu và tập luyện

- Giúp học sinh làm quen với kiểm tra đá cầu

- Yêu cầu học sinh tập nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung bài học

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa Điểm: trên sân tập trường THPT Trần Phú

 vệ sinh dụng cụ sân bãi sạch sẽ

- Phương tiên: 20 quả tạ nam và nữ, 2 sân đẩy tạ, còi, Cầu đá 20 quả, sân cầu 2 cái

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 08/12/2014 | Lượt xem: 613 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 12 Tiết 50 đá cầu: ôn kỹ thuật đánh cầu bằng ngực tân công đá moc băng mu bàn chân theo kế hoạch của giáo viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ngày soạn: 10/02/09
Ngày thực hiện:
Tiết50
Đá Cầu: ôn Kỹ thuật đánh cầu bằng ngực tân công 
Đá moc băng mu bàn chân
TTTC: theo kế hoạch của giáo viên
I. Mục tiêu:
- Củng cố nâng cao thành tích cho học sinh giúp học sinh hoàn thiên được kĩ thuật đẩy tạ 
- Giúp học sinh nhớ lại kĩ thuật đá cầu đã học ở và làm cơ sở cho học đá cầu để học sinh nắm được áp dụng vào thi đấu và tập luyện 
- Giúp học sinh làm quen với kiểm tra đá cầu
- Yêu cầu học sinh tập nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung bài học
II. Địa Điểm phương tiện:
- Địa Điểm: trên sân tập trường THPT Trần Phú
 vệ sinh dụng cụ sân bãi sạch sẽ
- Phương tiên: 20 quả tạ nam và nữ, 2 sân đẩy tạ, còi, Cầu đá 20 quả, sân cầu 2 cái
III. Tiến trình lên lớp:
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
I. phần mở đầu
1. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung bài học, kiểm tra sức khoẻ học sinh
2. Khởi động 
- Bài thể dục cơ bản 
- Xoay các khớp 
- ép giây chằng
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy đạp sau
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kĩ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 
5 - 8’
2’
5’
1’
Giáo viên và học sinh lầm thủ tục lên lớp 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
Đội hình nhân lớp song khởi động
xxx O 
xxx 20m- 30m 
xxx O
Giáo viên điều khiền khởi động
Kiểm tra đánh giá , cho điểm học sinh 
II. Phàn cơ bản:
1. Đẩy tạ:
a. Một số động tác bổ trợ đẩy tạ
- Tung bát tạ trước mặt 
- Thả bắt tạ 
- Hất tạ qua đầu về sau
- Hất tạ trước mặt
- Nằm sấp chống đẩy
- Xà đơn 
b. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật đẩy tạ
- Tập phối hợp các giai đoạn không ta
- Tập phối hợp các giai đoạn có ta
2. Đá cầu
a. Kỹ thuật đánh cầu bằng ngực 
- Giáo viên giới thiệu lại cho học sinh kỹ thuật
- Học sinh tập luyện tich cực 
- Một người tung một người thực hiện kỹ thuật
. Đá móc cầu bằng mu bàn chân:
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh
- Học sinh tập đá móc động tác mô phỏng
- Một người tung một người thực hiện đỡ cầu và thực hiện đá moc cầu
- Cheo vật chuẩn trên cao thực hiên đá móc vao vật chuẩn 
3. Củng cố 
Giáo viên gọi một hai bạn lên thực hiện rồi nhân xét
28 - 30’
15’
13’
 2’
- Chia lớp thành hai nhóm tập một nhóm đá cầu một nhóm tập đẩy tạ 
- Đội hình tập đẩy tạ
 x x x x x x
uGV
 x x x x x x
x
 uGV
- Giáo viên quan sát sủa sai cho học sinh
- Giáo viên quan sát học sinh tập
 uGV
 x x x x x x x 
 x x x x x x x
 x x x x x x x
 uGV
- Giáo viên sủa sai cho học sinh và nêu ra bai tập sủa sai
III. phần kết thúc:
1.Thả lỏng hồi tĩnh
- Thả lỏng chân tay, cỏ thể
2. Nhân xét ra bài tập về nhà
- Nhận xét buổi học theo từng giờ cụ thể
- Bài tập về nhà: ôn kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném
5 - 7’
3’
4’
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 u GV
- đội hình thả lỏng
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp 
IV: Tự Rút Kinh Nghiệm:

File đính kèm:

  • dochuy12_50.doc