Giáo án Thể dục 12 Tiết 55 cầu lông:ôn kỹ thuật phát cầu theo kế hoạch của giáo viên

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố nâng cao thành tích cho học sinh giúp học sinh hoàn thiên được kĩ thuật đẩy tạ

- Giúp học sinh nhớ lại kĩ thuật cầu lông đã học ở và làm cơ sở cho học cầu lông để học sinh nắm được áp dụng vào thi đấu và tập luyện

- Yêu cầu học sinh tập nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung bài học

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa Điểm: trên sân tập trường THPT Trần Phú

 vệ sinh dụng cụ sân bãi sạch sẽ

- Phương tiên: 20 quả tạ nam và nữ, 2 sân đẩy tạ, còi, Quả cầu 20 quả, sân cầu 2 cái, Vợt 20 cái

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 08/12/2014 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 12 Tiết 55 cầu lông:ôn kỹ thuật phát cầu theo kế hoạch của giáo viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ngày soạn: 06/03/09
Ngày thực hiện:
Tiết55
Cầu lông:ôn kỹ thuật Phát cầu
TTTC: theo kế hoạch của giáo viên
I. Mục tiêu:
- Củng cố nâng cao thành tích cho học sinh giúp học sinh hoàn thiên được kĩ thuật đẩy tạ 
- Giúp học sinh nhớ lại kĩ thuật cầu lông đã học ở và làm cơ sở cho học cầu lông để học sinh nắm được áp dụng vào thi đấu và tập luyện 
- Yêu cầu học sinh tập nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung bài học
II. Địa Điểm phương tiện:
- Địa Điểm: trên sân tập trường THPT Trần Phú
 vệ sinh dụng cụ sân bãi sạch sẽ
- Phương tiên: 20 quả tạ nam và nữ, 2 sân đẩy tạ, còi, Quả cầu 20 quả, sân cầu 2 cái, Vợt 20 cái
III. Tiến trình lên lớp:
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
I. phần mở đầu
1. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung bài học, kiểm tra sức khoẻ học sinh
2. Khởi động 
- Bài thể dục cơ bản 
- Xoay các khớp 
- ép giây chằng
- Khởi động với tạ
- Khởi động với vợt
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kĩ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 
- Các bước di chuyển trong cầu lông
5 - 8’
2’
5’
1’
Giáo viên và học sinh lầm thủ tục lên lớp 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
Đội hình nhân lớp song khởi động
xxx O 
xxx 20m- 30m 
xxx O
Giáo viên điều khiền khởi động
Kiểm tra đánh giá , cho điểm học sinh 
II. Phàn cơ bản:
1. Đẩy tạ:
a. Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném
- Tởp không tạ tại chỗ
- Tại chỗ thực hiện ra sức cuối cùng
- Phối hợp 4 dai đoạn kĩ thuật có tạ
2. Cỗu Lông :
a. Ôn kỹ thuật phát cầu
- Giáo viên nhắc lại kĩ thuật đánh cầu thấp gần cho học sinh 
- Giáo viên làm mẫu lại cho học sinh quan sát
b. Ôn kĩ thuật đánh cầu trên đầu
- Giáo viên nhắc lại kĩ thuật đánh cầu thấp gần cho học sinh 
- Giáo viên làm mẫu lại cho học sinh quan sát
3. Củng cố 
Giáo viên gọi một hai bạn lên thực hiện rồi nhân xét
28 - 30’
15’
 13’
 2’
- Chia lớp thành hai nhóm tập một nhóm tập cầu lông một nhóm tập đẩy tạ 
- Đội hình tập đẩy tạ
 x x x x x x
uGV
 x x x x x x
x
 uGV
- Giáo viên quan sát sủa sai cho học sinh
- Giáo viên quan sát học sinh tập
 x
x	
 x
x 
 uGV
 x x x x x x
uGV
 x x x x x x 
- Giáo viên sủa sai cho học sinh và nêu ra bai tập sủa sai
III. phần kết thúc:
1.Thả lỏng hồi tĩnh
- Thả lỏng chân tay, cỏ thể
2. Nhân xét ra bài tập về nhà
- Nhận xét buổi học theo từng giờ cụ thể
- Bài tập về nhà: ôn kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném
5 - 7’
3’
4’
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 u GV
- đội hình thả lỏng
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp 
IV: Tự Rút Kinh Nghiệm:

File đính kèm:

  • dochuy12_55.doc