Giáo án Thể dục 12 tiết 69: Kiểm tra học kì II môn bóng đá

I-Mục tiêu :

- Kiến thức:

Học sinh thông hiểu KT bóng đá.

+ Kỹ năng:

Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.

+ Thái độ hành vi của học sinh: tích cực, gắng sức hoàn thành tốt nội dung của bản thân HS.

II-Địa điểm-Phương tiện

-Địa điểm

Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản

-Phương tiện

Học sinh đồng phục thể dục

Giáo viên: chuẩn bị sân bãi, sổ sách, 10 quả bóng đá cầu môn, vôi. . . . .

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 16/12/2014 | Lượt xem: 917 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 12 tiết 69: Kiểm tra học kì II môn bóng đá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường THPT Phan Thanh Giản
 Tổ TD - QPAN 
GIÁO ÁN SỐ 69
KIEÅM TRA HỌC KÌ II MOÂN BÓNG ĐÁ
Tuần: 36 
I-Mục tiêu :
- Kieåm tra keát thuùc học kì 
- Hoïc sinh ñaït ñieåm kieåm tra töø khaù trôû leân
+ Kiến thức:
Học sinh thông hiểu KT bóng đá.
+ Kỹ năng:
Thực hiện tốt nội dung kiểm tra.
+ Thái độ hành vi của học sinh: tích cực, gắng sức hoàn thành tốt nội dung của bản thân HS.
II-Địa điểm-Phương tiện
-Địa điểm
Tại sân thể dục Trường THPT Phan Thanh Giản
-Phương tiện 
Học sinh đồng phục thể dục
Giáo viên: chuẩn bị sân bãi, sổ sách, 10 quả bóng đá cầu môn, vôi. . . . .
III. Tiến trình lên lớp:
Phần và nội dung
thời gian
Hướng dẫn kĩ thuật
Phương pháp lên lớp
I-Phần đầu
Nhận lớp
Phổ biến nội dung yêu cầu của giờ học 
Tình hình sức khỏe của học sinh
Khởi động chung ( các khớp)
Khởi động chuyên môn 
8’
1’
30s
30s
5-6’
CS tập hợp lớp báo cáo sĩ số 
Yêu cầu khẩn trương
Kiểm tra chạy KT đá bóng bằng mu chính diện vào cầu môn.
Học sinh báo báo tình hình sức khỏe cho Gv 
Thực hiện hết biên độ động tác, sử dụng các khớp linh hoạt.
Đá má ngoài, má trong, gót chạm mông.
p GV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
Đội hình tập hợp, phương pháp sử dụng lời nói, đàm thoại.
Đội hình khởi động:
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 CS
II-Phần cơ bản
1- Phoå bieán tieâu chuaån kieåm tra bóng đá.
32’
2’
30’
GV công bố thang điểm, chúc HS kiểm tra tốt.
NAM
ĐIỂM
NỮ
5 quả vào cầu môn
10(Đ)
5 quả vào cầu môn
4 quả vào cầu môn 
8(Đ)
4 quả vào cầu môn
3 quả vào cầu môn
6(Đ)
3 quả vào cầu môn
2 quả vào cầu môn
4(CĐ)
2 quả vào cầu môn
1 quả vào cầu môn
2CĐ)
1 quả vào cầu môn
0 quả vào cầu môn
0(CĐ)
0 quả vào cầu môn
 Phương pháp sử dụng lời nói:
p GV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
HS töï đặt bóng và sút 5 quả vào cầu môn(nam 7m, nữ 6m)
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
Đội hình kieåm tra
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
GV chaám ñieåm.
III-Phần kết thúc
Thả lỏng
Đánh giá nhận xét buổi, coâng boá ñieåm
Giới thiệu giờ học sau
Xuống lớp
5’
2’
2’
30’
30s
Thả lỏng tay và chân tích cực.
Nêu ưu khuyết điểm của buoåi kieåm tra, ñoïc ñieåm cuûa töøng hoïc sinh.
KT đánh giá thể lực
Kí sổ đầu bài, hô khẩu hiệu
 p GV
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
Đội hình xuống lớp
ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 ƒ€ƒ€ƒ€ƒ€
 CS 
Ñoäi hình thaû loûng. 
Ruùt kinh nghieäm giaùo aùn
……………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Kí duyệt Ba Tri, ngày 11 tháng 3 năm 2012.
 Người soạn
 Hạ Chí Trường

File đính kèm:

  • docgiao an 69.doc