Giáo án Thể dục 6 Bật nhảy: Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số, báo cáo.

+Nội dung:1>Bật nhảy; 2>Đá cầu;3>Chạy bền.

+Yêu cầu:

-Bật nhảy: Biết và thực hiện được trò chơi nhảy nhảy ô tiếp sức. Phát triển sức bật.

-Đá cầu: Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ, tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi.

-Chạy bền: Biết và thực hiện đúng kỹ thuật chạy bền, hoàn thành cự ly, thời gian quy định.

-Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (200m), xoay các khớp, ép dọc, ngang.

-Bứơc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.

-Đà ba bứơc giậm nhảy đá lăng ?

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 Bật nhảy: Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIÁO ÁN SỐ : 57
Tiết PPCT: 57
Ngày soạn: 1/4/12
NỘI DUNG BÀI DẠY:
 1>Bật nhảy: Trò chơi: ‘Nhảy ô tiếp sức’.
 2>Đá cầu: Học tâng cầu bằng đùi.
3>Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.	
PHẦN &NỘI DUNG
YÊU CẦU & PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
I>MỞ ĐẦU
1.Nhận lớp.
2.Giới thiệu: ND-YC
3.Khởi động:
+Chung.
+Chuyên môn.
4>Bài cũ.
+Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số, báo cáo.
+Nội dung:1>Bật nhảy; 2>Đá cầu;3>Chạy bền.
+Yêu cầu:
-Bật nhảy: Biết và thực hiện được trò chơi nhảy ‘ nhảy ô tiếp sức’. Phát triển sức bật.
-Đá cầu: Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ, tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi.
-Chạy bền: Biết và thực hiện đúng kỹ thuật chạy bền, hoàn thành cự ly, thời gian quy định.
-Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (200m), xoay các khớp, ép dọc, ngang.
-Bứơc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông.
-Đà ba bứơc giậm nhảy đá lăng ? 
II>CƠ BẢN
1>Bật nhảy.
2>Đá cầu.
3>Chạy bền
a>Tập bổ trợ:
-Các động tác căng cơ khớp.
-Đá lăng các hứơng.
b>Trò chơi: ‘Nhảy ô tiếp sức’.
-Cách chơi: Gv hứơng dẫn.
-Luật chơi: Gv quy định.
+Yêu cầu: Thực hiện được bài tập bổ trợ, trò chơi phát triển sức bật về thế, trọng tâm, phương hứơng, biên độ, góc độ từng bài tập.
a>Tập bổ trợ:
-Các động tác phát triển biên độ cao khớp.
-các động tác di chuyển các hứơng.
b>Học:
+Tâng cầu bằng đùi:
+Yêu cầu: Thực hiện đúng các động tác bổ trợ, tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi. Về tư thế, trọng tâm, phương hứơng, biên độ, cự ly từng bài tập.
a>Luyện tập: Chạy trên địa hình tự nhiên.
-Kỹ thuật đánh tay, đặt chân, thở, phân phối sức, khắc phục đau xóc khi chạy.
b>Hồi phục sau khi chạy:
-Các động tác hồi phục cơ thể 
+Yêu cầu: Biết và thực hiện đúng kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên, hoàn thành cự ly quy định, các động tác hồi phục su khi chạy, tự giác tích cực nghiêm túc khi tập luyện.
III>KẾT THÚC
1.Củng cố:
2.Thả lỏng:
3.Nhật xét:
4.Dặn dò:
+Tâng cầu bằng đùi? 
+Tay chống hông rung đùi, cẳng chân, cúi người rủ tay, thân trên.
+Đánh giá ý thức, thái độ tập luyện Hs.
+Luyện tập: Bập nhảy, đá cầu, chạy bền trên địa hình tự nhiên.
Tiết PPCT: 57
Ngày soạn: 1/4/12
Ngày dạy: 3/4/12
I>MỤC TIÊU-YÊU CẦU:
	1>Bật nhảy: Biết và thực hiện đúng các động tác bổ trợ , trò chơi phát triển sức bật: Về tư thế trọng tâm, phương hứơng biên độ, từng bài tập.
2>Đá cầu: Biết và thực hiện được các động tác bổ trợ, tương đối đúng động tác tâng cầu bằng đùi tư thế, trọng tâm, phương hứơng, tần số, biên độ, cự ly, từng bài tập, 
3>Chạy bền: Biết và thực hiện đúng kỹ thuật chạy bền, hoàn thành cự ly, thời gian quy định. Tự giác, tích cực, nghiêm túc tập luyện trong và ngoài trừơng.
II>ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN:
	1>Địa điểm: Sân học thể dục:
2>Phương tiện: Học sinh: Trang phục học TD, một Hs một quả cầu; Gv: Giáo án, còi TD, sân đá cầu.
ĐLVĐ
PHƯƠNG PHÁP& BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
8p
2lx8n.
2lx8n
2Hs
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
5
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
€
20mm
+ĐH nhận lớp, phổ biến nội dung, kiểm tra bài cũ.
-Gv nhận lớp, khiểm tra trang phục, sức khỏe Hs.
-Gv phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
+ĐH Khởi động:
1>Chung: Thực hiện đồng loạt.
2>Chuyên môn: Thực hiện đồng loạt.
-Gv chỉ định Hs thực hiện, nhận xét, cho điểm.
30P
2lx8n
2lx8n
1-2l
2-3l
1-2l
1-2l
8-10p
8-10p
Nam 700m
Nữ 600m
1>ĐH: Bật nhảy:
a>Tập bổ trợ:
+Tập đông loạt: 
-Các động tác căng cơ khớp.
-Đá lăng các hứơng.
c>Trò chơi:
‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚
-Thi đấu theo tổ.
-Gv cùng cán sự tổ chức.
2>ĐH học đá cầu
a>Tập bổ trợ:
+Tập đồng loạt:
-Các động phát triển biên độ cơ khớp.
-Các động tác di chuyển các hứơng.
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
5
b>Học mới:
+Tập theo cá nhân:
‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚
-Tâng cầu bằng đùi.
*Gv phân nhóm quay vòng:
+Nhóm nam tập bật nhảy (Bật xa rơi vào cát ).
-Thực hiện theo nhóm dòng chảy.
+Nhóm nữ tập đá cầu ( tâng cầu bằng đùi)
-Thực hiện theo từng cá nhân.
+Sau 8-10 phút Gv đổi nội dung tập.
3>ĐH học chạy bền:
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
-Thực hiện theo nhóm giới tính.
-Hồi phục theo nhóm sau khi chạy.
5p
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
5
-Gv chỉ định 2Hs thực hiện, Hs khác nhận xét. Gv đánh giá.
-Thực hiện đồng loạt các động tác thả lỏng.
-Gv nhận xét ý thức, thái độ tập luyện của Hs, tuyên dương nhắc nhở.
-Gv giao bài tập và hứơng dẫn Hs ôn bài ở nhà.

File đính kèm:

  • docso29.1.doc