Giáo án Thể dục 6 Ôn: Các hài tập bổ trợ; Tư thế chẩn bị; di chuyển sang ngang, tung và bắt bóng bằng hai tay. Học: Tung và bắt bóng hai ngừơi; Tập thể lực: Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”.

Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số, báo cáo.

+Nội dung:1>Bóng chuyền; 2>Chạy bền.

+Yêu cầu:

-Bóng chuyền: Biết tên và cách thực hiện tư thế chuẩn bị, di chuyển bứơc thừơng sang ngang, tung và bắt bóng hai người; Biết thực hiện trò chơi chuyền và bắt bóng tiếp sức; Tập thể lực.

-Chạy bền: Thực hiện đúng kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao thành tích, thể lực

 

-Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (200m), xoay các khớp, ép dọc, ngang.

-Chạy bứơc nhỏ, chạy gót chạm mông, các động tác căng cơ, khớp.

-Tư thế chuẩn bị-> di chuyển sang ngang.

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 09/12/2014 | Lượt xem: 577 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 6 Ôn: Các hài tập bổ trợ; Tư thế chẩn bị; di chuyển sang ngang, tung và bắt bóng bằng hai tay. Học: Tung và bắt bóng hai ngừơi; Tập thể lực: Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”., để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIÁO ÁN SỐ :22
Tiết PPCT: 22
Ngày soạn: 22/10/11
NỘI DUNG BÀI DẠY:
1>TTTC (Bóng chuyền): Ôn: Các hài tập bổ trợ; Tư thế chẩn bị; di chuyển sang ngang, tung và bắt bóng bằng hai tay. Học: Tung và bắt bóng hai ngừơi; Tập thể lực: Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”.
 2>Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
PHẦN &NỘI DUNG
YÊU CẦU & PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
I>MỞ ĐẦU
1>Nhận lớp.
2>Giới thiệu: ND-YC
3>Khởi động:
+Chung.
+Chuyên môn.
4>Bài cũ.
+Cán sự tập hợp lớp 4 hàng ngang, điểm số, báo cáo.
+Nội dung:1>Bóng chuyền; 2>Chạy bền.
+Yêu cầu:
-Bóng chuyền: Biết tên và cách thực hiện tư thế chuẩn bị, di chuyển bứơc thừơng sang ngang, tung và bắt bóng hai người; Biết thực hiện trò chơi ‘chuyền và bắt bóng tiếp sức’; Tập thể lực.
-Chạy bền: Thực hiện đúng kỹ thuật chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng cao thành tích, thể lực 
-Chạy nhẹ nhàng một vòng sân (200m), xoay các khớp, ép dọc, ngang.
-Chạy bứơc nhỏ, chạy gót chạm mông, các động tác căng cơ, khớp.
-Tư thế chuẩn bị-> di chuyển sang ngang.
II>CƠ BẢN
1>Bóng chuyền.
2>Chạy bền.
a>Tập bổ trợ:
+Các động tác phát triển biên độ cơ, khớp.
-Xoạc ngang, dọc, căng cơ lưng, bụng, toàn thân.
-Các động tác phát triển biên độ khớp.
b>Ôn tập:
+Tư thế chuẩn bị:
+Di chuyển bứơc thừơng sang ngang.
+Tung và bắt bóng bằng hai tay( cá nhân).
c>Học mới: Tung và bắt bóng hai tay, hai ngừơi.
-Chuẩn bị: Hai ngừơi đứng đối diện nhau, cách nhau 2m, một người cầm bóng bằng hai tay cao ngang trán,
-Động tác: Người cầm bóng dùng lực cổ tay, ngón tay, cẳng tay, tung bóng cho ngừơi đối diện, ngừơi đối diện dùng hai tay bắt bóng trên cao. Sau đó tung bóng cho ngừơi đối diện, thực hiện liên tục.
d>Tập thể lực: Thực hiện trò chơi ‘’Chuyền và bắt bóng tiếp sức’’.
-Cách chơi Gv hứơng dẫn.
-Luật chơi Gv quy định.
+Yêu cầu: Biết và thực hiện được: các bài tập bổ trợ, tư thế chuẩn bị, di chuyển bứơc thừơng sang ngang, tung và bắt bóng bằng hai tay hai người; Thực hiện được trò chơi phát triển thể lực chuyên môn.
a>Luyện tập: Chạy trên địa hình tự nhiên:
-Đặt chân, đánh tay, thở, Phân phối sức, khắc phục cực điểm khi chạy.
b>Hồi phục sau khi chạy.
-Rũ tay: Cúi người, hai tay buông thõng rũ tay
-Rũ chân: Tay chống hông, chân co lỏng rũ chân.
+Yêu cầu: Biết đặt chân, đánh tay, phối sức, thở, khắc phục đau xóc, hoàn thành cự ly, thời gian quy định, hồi phục sau khi chạy.
III>KẾT THÚC
1.Củng cố:
2.Thả lỏng:
3.Nhật xét:
4.Dặn dò:
+TTCB-> di chuyển bứơc thừơng sang ngang; Cách khắc phục đau xóc khi chạy bền.
+Thực hiện các động tác thả lỏng cơ, khớp, toàn thân.
+Nhận xét ý thức, thái độ tập luyện Hs.
+TTCB, di chuyển sang ngang, tung và bắt bóng hai tay; Luyện tập chạy bền .
Tiết PPCT:22
Ngày soạn: 22/10/11
Ngày dạy: 24/10/11
I>MỤC TIÊU-YÊU CẦU:
	1>Bóng chuyền: : Biết tên và thực hiện được: Tư thế chuẩn bị, di chuyển bứơc thừơng sang ngang, tung và bắt bóng bằng hai tay cá nhân,m nhóm 2 người; Thực hiện được trò chơi phát triển thể lực chuyên môn.
	2>Chạy bền: Tiếp tục áp dụng kỹ thuật chạy bền vào tập luyện: Phân phối sức, thở, khắc phục đau xóc, hoàn thành cự ly quy định, hồi phục sau khi chạy nâng cao thành tích và thể lực. Biết vận dụng kỹ thuật vào tập luyện.
II>ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN:
	1>Địa điểm: Sân học thể dục:
2>Phương tiện: Học sinh: Trang phục học TD đúng quy định; Gv: Giáo án, còi TD, bóng chuyền 15 quả.
ĐLVĐ
PHƯƠNG PHÁP& BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
7p
2lx8n.
2lx8n
2Hs
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
5
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
‚
+ĐH nhận lớp, phổ biến nội dung, kiểm tra bài cũ.
-Gv nhận lớp, khiểm tra trang phục, sức khỏe Hs.
-Gv phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
+ĐH Khởi động:
1>Chung:Thực hiện đồng loạt.
2>Chuyên môn:Thực hiện đồng loạt.
-Gv chỉ định 2 Hs thực hiện, nhận xét, cho điểm.
30P
2lx8n
2-3l
3-4l
8-10l/1Hs
8-10l/1Hs
10-12p
10-12p
2-3l
Nam 600m
Nữ 500m
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
‚€‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
5
1>ĐH: Bóng chuyền:
a>Tập bổ trợ:
+Tập đông loạt: 
-Các động tác phát triển biên độ cơ, khớp.
b> Ôn tập:
+Tập đồng loạt.
-Tư thế chẩn bị.
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
5
+Tập theo nhóm:
-Tư thế chẩn bị-> Di chuyển bứơc thừơng sang ngang.
+Tập theo cá nhân:
-Tung và bắt bóng hai tay.
c>Học mới: 
+Tập theo nhóm 2 người:
-Tung và bắt bóng bằng hai tay, hai người.
*Gv phân nhóm quay vòng:
‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚
20m
6
5
+Nhóm nữ tập: (Tư thế chuẩn bị-> Di chuyển sang ngang).
-Thực hiện theo nhóm(cán sự điều khiển).
+Nhóm nam tập: (Tung và bắt bóng hai tay hai người).
-Thực hiện theo nhóm 2 Hs.
+Sau 10-12p Gv đổi nội dung tập.
+Gv quan sát hứơng dẫn, nhắc nhỡ, sữa sai từng nhóm.
c>Tập thể lực: Trò chơi ’chuyền bóng tiếp sức’
-Thi đấu theo nhóm giới tính.
-Gv cùng cán sự tổ chức.
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
5
‚‚‚‚‚‚
2>ĐH học chạy bền:
+Luyện tập:
-Thực hiện theo nhóm giới tính.
-Hồi phục theo nhóm sau khi chạy.
+Các động tác hồi phục sau khi chạy.
-Thực hiện đồng loạt theo nhóm sau khi chạy.
5p
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
5
-Gv chỉ định đại diện các nhóm thực hiện, nhóm khác nhận xét. Gv đánh giá.
-Thực hiện đồng loạt các động tác thả lỏng.
-Gv đánh giá ý thức, thái độ tập luyện, tuyên dương nhắc nhở.
-Gv giao và hứơng dẫn Hs ôn bài ở nhà, nhắc Hs chẩn bị trang phục đúng quy định.

File đính kèm:

  • docso11.2.doc