Giáo án Thể dục lớp 1 - Tuần 28

I/ MỤC TIÊU:

* Ôn bài thể dục. Y/c h/s thực hiện thuần thục động tác, đúng nhịp, đều, đẹp.

* Ôn trò chơi “Tâng cầu”. Yêu cầu học sinh tham gia chơi chủ động tích cực.

II/ ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: + Sân tập vệ sinh an toàn sạch.

 + Cầu trinh 18 quả, vợt 28 chiếc.

III/ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC

doc10 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 08/12/2014 | Lượt xem: 866 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 1 - Tuần 28, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 từng em đưa tay trái vổ vào bàn tay bạn để chào nhau. Sau đó chạy về vạch G/h chuẩn bị cho lần chơi tiếp theo.
- Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
 4-6’
2l/8n
11-13
9-11’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- GV gọi một học sinh nhắc lại cách chơi, G/v tổ chức chơi. (H/s K, G tham gia chơi chủ động, h/s TB, Y bước đầu biết tham gia chơi). 
++++ +
+++ +.........2m.........
 C/b G/h
- GV nhắc lại cách chơi, G/v tổ chức chơi. (H/s K, G tham gia chơi chủ động, tích cực, h/s TB, tham gia chơi tương đối chủ động). 
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.
lớp 3	Soạn ngày:
bài 55
ôn bài thể dục phát triển chung
 t/c: “hoàng anh, hoàng yến”
i/ mục tiêu:
* Ôn bài thể dục 8 động tác với cờ. Yêu cầu học sinh thực hiên thuần thục động tác, đúng nhịp, đều, đẹp.
* Trò chơi : “Hoàng anh, hoàng yến”. Yêu cầu tham gia chơi chủ động tích cực.
 ii/ địa điểm-phương tiện:	+ Sân tập vệ sinh an toàn sạch.
	+ Kẻ sân trò chơi. Cờ nhỏ 28 lá.
iii/ phương pháp tổ chức dạy học:
phần
nội dung
t/g
pp tổ chức dạy học
 I
mở
đầu
II
cơ
bản
III
kết
thúc
- G/viên nhận lớp,h/sinh khởi động
 + Xoay các khớp.
 + Vổ tay hát.
 + Chạy nhẹ.
* Ôn bài thể dục với cờ 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, ườn, bụng, phối hợp, toàn thân, nhảy, điều hòa.
* Trò chơi: “Hoàng anh, hoàng yến”.
- Mục đích: Rèn luyện phản xạ.
* Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
 4-6’
11-13
9-11’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- GV nhắc lại tên động tác, tổ chức tập luyện.
+ Lần 1: Chia tổ, cán sự điều hành. GV quan sát giúp đỡ.
+ Lần 2: Trình diễn. GV cùng HS quan sát nhân xét.
( h/s K,G thực hiện thuần thục động tác, h/s TB,Y thực hiện tương đối thuần thục động tác).
- GV nhắc lại cách chơi, gọi 1 h/s nhắc lại cách chơi, GV tổ chức chơi.
(h/s K,G tham gia chơi tương đối chủ động, h/s TB,Y bước đầu biết tham gia chơi).
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.
lớp 3	Soạn ngày:
bài 56
ôn bài thể dục phát triển chung
 t/c: “nhảy ô tiếp sức”
i/ mục tiêu:
* Ôn bài thể dục 8 động tác với cờ. Yêu cầu học sinh thực hiên thuần thục động tác, đúng nhịp, đều, đẹp.
* Trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu học sinh tham gia chơi tương đối chủ động.
 ii/ địa điểm-phương tiện: + Sân tập vệ sinh an toàn sạch.
	 + Kẻ sân trò chơi. Cờ nhỏ 28 lá. Kẻ sân trò chơi.
iii/ phương pháp tổ chức dạy học:
phần
nội dung
t/g
pp tổ chức dạy học
 I
mở
đầu
II
cơ
bản
III
kết
thúc
- G/viên nhận lớp,h/sinh khởi động
 + Xoay các khớp.
 + Vổ tay hát.
 + Chạy nhẹ.
* Ôn bài thể dục với cờ 8 động tác: Vươn thở, tay, chân, ườn, bụng, phối hợp, toàn thân, nhảy, điều hòa.
* Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”.
- Mục đích: Rèn luyện sức mạnh chân.
* Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
 4-6’
11-13
9-11’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- GV nhắc lại tên động tác, tổ chức tập luyện.
+ Lần 1: Chia tổ, cán sự điều hành. GV quan sát giúp đỡ.
+ Lần 2: Trình diễn. GV cùng HS quan sát nhân xét.
( h/s K,G thực hiện thuần thục động tác, h/s TB,Y thực hiện tương đối thuần thục động tác).
- GV nhắc lại cách chơi, gọi 1 h/s nhắc lại cách chơi, GV tổ chức chơi.
(h/s K,G tham gia chơi tương đối chủ động, h/s TB,Y bước đầu biết tham gia chơi).
++++ 1 3 5 7
+++ 2 4 6 8
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.
lớp 4	Soạn ngày:
bài 55
môn tự chọn - trò chơi: “dẫn bóng”
i/ mục tiêu:
* Ôn hai động tác bổ trợ ném bóng. Yêu cầu học sinh thực hiện thuần thục kỷ thuật động tác.
* Học cách cầm bóng. Yêu cầu học sinh bước đầu thực hiện được kỷ thuật động tác.
* Trò chơi : “Dẫn bóng”. Yêu cầu h/s tham gia chơi chủ động, nhớ tên trò chơi.
 ii/ địa điểm-phương tiện:	+ Sân tập vệ sinh an toàn sạch.
	+ Dây nhảy 28 chiếc. Bóng số 4.
iii/ phương pháp tổ chức dạy học:
phần
nội dung
t/g
pp tổ chức dạy học
 I
mở
đầu
II
cơ
bản
III
kết
thúc
- G/viên nhận lớp,h/sinh khởi động
 + Xoay các khớp.
 + Bài thể dục. 
* Ôn hai dộng tác bổ trợ ném bóng.
+ Chuyển bóng từ ay nọ sang tay kia.
+ Vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
* Học cách cầm bóng.
+ Động tác: H/s lần lượt tiến vào sau vạch giới hạn. Đứng chân khác bên với tay cầm bóng ở phía trước, cả chân chạm đất, mũi chân trước sát vạch G/h; chân sau hơi co, chân sau chậm đất bằng mũi cách gót chân trước 2- 3 bàn chân, trọng tâm dồn vào chân trước. Tay cầm bóng co, bóng để cao ngang tầm tai và cách mặt khoảng 0,1m, các ngón tay tạo hình rổ bao lấy bóng, tay kia buông tự nhiên, mắt nhìn vào đích.
* Trò chơi: “Dẫn bóng”.
- Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn.
* Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
 4-6’
2l/8n
5-7’
9-11’
5-7’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- G/v nhắc lại kỷ thuật động tác, tổ chức tập luyện.
+ Thực hiẹn đồng loạt. GV quan sát giúp đỡ.
- GV nêu tên động tác, làm mẫu, phân tích kỷ thuật.
(h/s K,G bước đầu thực hiện được động tác, h/s TB,Y biết cách thực hiện động tác).
- GV nhắc lại cách chơi, gọi 1 h/s nhắc lại cách chơi, GV tổ chức chơi.
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.
lớp 4	Soạn ngày:
bài 56
môn tự chọn 
 trò chơi: “trao tín gậy”
i/ mục tiêu:
* Ôn cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị. Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối thuần thục kỷ thuật động tác.
* Trò chơi : “Trao tín gậy”. Yêu cầu h/s bước đầu biết tham gia chơi, nhớ tên trò chơi.
 ii/ địa điểm-phương tiện:	+ Sân tập vệ sinh an toàn sạch.
	+ Dây nhảy 28 chiếc. Bóng số 4.
iii/ phương pháp tổ chức dạy học:
phần
nội dung
t/g
pp tổ chức dạy học
 I
mở
đầu
II
cơ
bản
III
kết
thúc
- G/viên nhận lớp,h/sinh khởi động
 + Xoay các khớp.
 + Bài thể dục. 
* Ôn cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị - ngắm đích - ném (chưa ném bóng đi và có ném vào đích).
+ Động tác: (Như bài 46). 
+ Động tác chuẩn bị - ngắm đích - ném bóng. Khi thực hiện động tác ném, dùng lực của cách tay, cẳng tay ném bóng đi lòng bàn tay hướng ra ngoài, mắt nhìn hướng ném, cổ tay và các ngón tay điều chỉnh hướng bóng đến, các ngón tay miết vào bóng tạo lực. Tay còn lại buông tự nhiên. Sau khi ném bóng song hơi ngã người về trước giữ thăng bằng.
* Trò chơi: “Trao tín gậy”.
- Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn, phối hợp.
* Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
4-6’
2l/8n
12-15
7-9’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- GV nêu tên động tác, làm mẫu, phân tích kỷ thuật lại.
+ Lần 1: GV điều hành, H/s tập đồng loạt (mô phỏng không bóng). GV q/s sữa sai.
+ Lần 2: Chia tổ cán sự điều hành, GV quan sát sữa sai.
+ Lần 3: GV điều hành H/s tập với bóng. GV q/s sữa sai.
(H/s K,G bước đầu thực hiện được động tác, h/s TB,Y biết cách thực hiện động tác).
- GV nhắc lại cách chơi, gọi 1 h/s nhắc lại cách chơi, GV tổ chức chơi.
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.
lớp 5	Soạn ngày:
bài 55
môn thể thao tự chọn
trò chơi “bỏ khăn”
i/ mục tiêu:
* Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối thuần thục động tác.
* Chơi trò chơi: “Bỏ khăn”. Y/c bước tham gia chơi chủ động tích cực, nhớ tên trò chơi, cách chơi.
ii/ địa điểm-phương tiện:	+ Sân tập vệ sinh an toàn sạch.
	+ Cầu trinh 28 quả. Khăn 2 chiếc.
iii/ phương pháp tổ chức dạy học:
phần
nội dung
t/g
pp tổ chức dạy học
 I
mở
đầu
II
cơ
bản
III
kết
thúc
-G/viên nhận lớp,h/sinh khởi động.
 +Xoay các khớp.
 +Chạy nhẹ.
* Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
- Kỷ thuật phát cầu bằng mu bàn chân.
- Động tác: TT đứng chân trước chân sau (chân phát cầu để sau). Khi phát cầu, tung cầu lên cao khoảng 0,5m, dùng mu bàn chân đá vào cầu cho cầu bay lên cao - ra trước. Dùng lực của chân đá cầu đi xa hay gần, dùng cổ chân điều chỉnh hướng cầu đến.
* Trò chơi: “Bỏ khăn”.
+ Mục đích: Rèn luyện khéo léo, nhanh nhẹn.
- Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
4-6’
12-15
7-9’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- G/viên nhắc lại kỷ thuật động tá. Làm mẫu phân tích lại, tổ chức tập luyện.
+Lần 1 chia tổ c/sự điều hành tâng cầu,g/v q/sát sữa sai.
+ Lần 2: Phát cầu, GV q/sát giúp đỡ.
+ Lần 3: Thi phát cầu. GV cùng H/s nhắc nhận xét kết quả.
(h/s K,G thực hiện tương đối thuần thục động tác, h/s TB,Y bước đầu thực hiện được động tác).
- GV nhắc lại cách chơi, tổ chức chơi.
(H/s K,G tham gia chơi tích cực, h/s TB,Y bước đầu biết tham gia chơi).
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.
lớp 5	Soạn ngày:
bài 56
môn thể thao tự chọn
trò chơi “hoàng anh, hoàng yến”
i/ mục tiêu:
* Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu học sinh thực hiện tương đối thuần thục động tác.
* Chơi trò chơi: “Hoàng anh, hoàng yến”. Y/c bước tham gia chơi chủ động tích cực, nhớ tên trò chơi, cách chơi.
ii/ địa điểm-phương tiện:	+ Sân tập vệ sinh an toàn sạch.
	+ Cầu trinh 28 quả. Kẻ sân trò chơi.
iii/ phương pháp tổ chức dạy học:
phần
nội dung
t/g
pp tổ chức dạy học
 I
mở
đầu
II
cơ
bản
III
kết
thúc
-G/viên nhận lớp,h/sinh khởi động.
 +Xoay các khớp.
 +Chạy nhẹ.
* Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, phát cầu bằng mu bàn chân.
* Trò chơi: “Hoàng anh, hoàng yến”.
+ Mục đích: Rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn, khéo léo.
- Học sinh thả lỏng cùng g/v hệ thống và nhận xét bài học.
4-6’
12-15
7-9’
 4-6’
Cán sự điều hành h/sinh k/động. 
 + + + + + + +
 + + + + + + +
 Gv
- G/viên nhắc lại kỷ thuật động tá. Làm mẫu phân tích lại, tổ chức tập luyện.
+Lần 1 chia tổ c/sự điều hành tâng cầu bằng đùi và mu bàn chân, g/v q/sát sữa sai.
+ Lần 2: Phát cầu bằng mu bàn chân. GV q/sát giú đỡ.
+ Lần 2: Tâng cầu. GV cùng H/s nhắc nhận xét kết quả.
(h/s K,G thực hiện tương đối thuần thục động tác, h/s TB,Y bước đầu thực hiện được động tác).
- GV nhắc lại cách chơi, tổ chức chơi.
(H/s K,G tham gia chơi tích cực, h/s TB,Y bước đầu biết tham gia chơi).
- H/sinh thả lỏng cùng g/v nhận xét bài học.

File đính kèm:

  • docTD TUAN 28.doc
Bài giảng liên quan