Giáo án thể dục Lớp 12 - Kiểu

1/ Nhiệm vụ :

- TDNĐ nữ : ôn động tác 1-7.

- TDLH Nam : ôn ĐT 1-45.

- Phối hợp trao nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao.

 2/ Yêu cầu :

- Kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1-7, 1-45 bài thể dục. Biết cách trao nhận tín gậy 2 người tốc độ cao.

- Kĩ năng: Thực hiện cơ bản đúng đt 1-7 bài TD, kỹ thuật trao nhận tín gậy nhóm 2 người tốc độ cao.

- Thái độ học sinh: Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của GV, tự giác tích cực trong giờ học.

 

doc120 trang | Chia sẻ: hainam | Ngày: 23/06/2015 | Lượt xem: 724 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục Lớp 12 - Kiểu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
thuật đã học trong tiết?
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
3/ Chạy bền : Luyện tập chạy bền
- GV hướng dẫn, phân tích, làm mẫu các nội dung cho học sinh quan sát.
- HS thực hiện luyện tập chạy theo sự điều khiển của GV và lớp trưởng.
13-15 phút
13-15 phút
2-3 phút
6-8 phút
- GV chia lớp thành 2 nhóm (nam, nữ). Mỗi nhóm thực hiện 1 nội dung theo sự điều khiển của nhóm trưởng. Sau 13-15 phút đổi nội dung tập luyện.
SÂN TRƯỜNG
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên 
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
4-5 phút
* RÚT KINH NGHIỆM :
Ngày 11 tháng 04 năm 2010
TUẦN 34
TIẾT 66 : 	 TTTC – CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU
1/ Nhiệm vụ :
* TTTC(Đẩy tạ) : Một số động tác bổ trợ. Thực hiện kỹ thuật trượt đà vai lưng hướng đẩy. 
* Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2/ Yêu cầu :
- Học sinh thực hiện khá-tốt KTĐT, tự giác tích cực tập luyện.
- Nghiêm túc trong giờ học.
II/ CHUẨN BỊ
- Đường chạy, sân tập, quả tạ đẩy, còi, 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
PHẦN NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
ĐỊNH LƯỢNG
BIỆN PHÁP- TỔ CHỨC
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
+ Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Xoay các khớp  chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau 
- GV quan sát nhắc nhở.
3/ Kiểm tra bài cũ : 
- HS thực hiện lại kỹ thuật đẩy tạ theo yêu cầu của giáo viên?
6-8 phút
- GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang 
II/ PHẦN CƠ BẢN
1/ TTTC(Đẩy tạ) : Một số động tác bổ trợ. Thực hiện kỹ thuật trượt đà vai lưng hướng đẩy. 
- GV giới thiệu, làm mẫu KTĐT cho HS quan sát.
- HS thực hiện tập luyện theo sự điều khiển của nhóm trưởng và GV.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS thực hiện chưa được.
2/ Củng cố : 
- HS thực hiện lại kỹ thuật đã học trong tiết?
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
3/ Chạy bền : Luyện tập chạy bền
- GV hướng dẫn, phân tích, làm mẫu các nội dung cho học sinh quan sát.
- HS thực hiện luyện tập chạy theo sự điều khiển của GV và lớp trưởng.
13-15 phút
13-15 phút
2-3 phút
6-8 phút
- GV chia lớp thành 2 nhóm (nam, nữ). Mỗi nhóm thực hiện 1 nội dung theo sự điều khiển của nhóm trưởng. Sau 13-15 phút đổi nội dung tập luyện.
SÂN TRƯỜNG
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên 
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
4-5 phút
* RÚT KINH NGHIỆM :
Ngày 11 tháng 04 năm 2010
TUẦN 35
TIẾT 67 : 	 CHẠY BỀN
I/ MỤC TIÊU
* Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2/ Yêu cầu :
- Học sinh thực hiện khá-tốt KTĐT, tự giác tích cực tập luyện.
- Nghiêm túc trong giờ học.
II/ CHUẨN BỊ
- Đường chạy, sân tập, quả tạ đẩy, còi, 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
PHẦN NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
ĐỊNH LƯỢNG
BIỆN PHÁP- TỔ CHỨC
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
+ Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Xoay các khớp  chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau 
- GV quan sát nhắc nhở.
3/ Kiểm tra bài cũ : 
- HS thực hiện lại kỹ thuật đẩy tạ theo yêu cầu của giáo viên?
6-8 phút
- GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang 
II/ PHẦN CƠ BẢN
* Chạy bền : Luyện tập chạy bền
- GV hướng dẫn, phân tích, làm mẫu các nội dung cho học sinh quan sát.
- HS thực hiện luyện tập chạy theo sự điều khiển của GV và lớp trưởng.
29-32 phút
2-3 phút
6-8 phút
GV chia lớp thành 5 nhóm . Mỗi nhóm thực hiện nội dung chạy bền theo sự điều khiển của nhóm trưởng. 
SÂN TRƯỜNG
- Chạy bền trên địa hình tự nhiên 
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
4-5 phút
* RÚT KINH NGHIỆM :
Ngày 11 tháng 04 năm 2010
TUẦN 35
TIẾT 68 : 	 KIỂM TRA TTTC(Đẩy tạ) 
I/ NHIỆM VỤ, YÊU CẦU 
1/ Nhiệm vụ : 
* Kiểm tra Đẩy tạ.
2/ Yêu cầu :
- Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật động tác, tự giác, tích cực tập luyện.
- Nghiêm túc trong giờ học.
II/ CHUẨN BỊ
	- Sân tập, còi, quả tạ, thước dây, cờ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
PHẦN NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
ĐỊNH LƯỢNG
BIỆN PHÁP- TỔ CHỨC
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
+ Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Xoay các khớp  chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau 
- GV quan sát nhắc nhở.
6-8 phút
- GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang 
II/ PHẦN CƠ BẢN
1/ Kiển tra đẩy tạ. 
- HS lần lượt lên thực hiện kỹ thuật đẩy tạ vai hướng đẩy.
- GV hướng dẫn cho HS biết về cách thức kiểm tra.
- Lần lượt từng HS vào thực hiện nội dung kiểm tra, đẩy liên tiếp 3 quả tạ, tính thành tích lần đẩy tốt nhất, các em khác ở phía ngoài chuẩn bị.
- Tuỳ theo sự thể hiện về kỹ thuật và thành tích mà giáo viên cho điểm.
* Thang điểm :
- Điểm 9-10 : Thực hiện chuẩn kỹ thuật động tác, không phạm luật, Thành tích tốt. Nghiêm túc trong khi kiểm tra.
- Điểm 7-8 : Thực hiện tốt kỹ thuật động tác, không phạm luật, thành tích tốt. Nghiêm túc trong khi kiểm tra.
- Điểm 5-6 : Thực hiện được kỹ thuật động tác, không phạm luật, thành tích đạt yêu cầu. Nghiêm túc trong khi kiểm tra.
- Điểm 3-4 : Thực hiện kỹ thuật động tác còn yếu, phạm luật, thành tích chưa đạt yêu cầu. chưa nghiêm túc trong khi kiểm tra.
- Điểm 1-2 : Thực hiện kỹ thuật động tác còn kém, vi phạm luật, thành tích yếu. chưa nghiêm túc trong khi kiểm tra.
2/ Củng cố : 
- GV nhận xét, công bố thành tích-điểm cho HS biết.
30 phút
2-3 phút
- GV kiểm tra từng nhóm 2 HS. Các em khác ở ngoài chuẩn bị kiểm tra.
- Giáo viên cho lớp tập hợp thành hàng. 
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
4-5phút
* RÚT KINH NGHIỆM :
Ngày 19 tháng 04 năm 2010
TUẦN 36
TIẾT 69 : 	 ÔN TẬP HỌC KỲ II - MÔN NHẢY XA 
I/ MỤC TIÊU
1/ Nhiệm vụ :
* Nhảy xa : Ôn kỹ thuật : chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất nhảy xa kiểu ưỡn thân.
2/ Yêu cầu :
- Học sinh thực hiện khá-tốt KTĐT, tự giác tích cực tập luyện.
- Nghiêm túc trong giờ học.
II/ CHUẨN BỊ
	- Đường chạy, sân tập, hố nhảy, cuốc, thước dây, còi, 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
PHẦN NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
ĐỊNH LƯỢNG
BIỆN PHÁP- TỔ CHỨC
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
+ Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Xoay các khớp  chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau 
- GV quan sát nhắc nhở.
3/ Kiểm tra bài cũ : 
- HS thực hiện lại KT chạy đà-giậm nhảy, trên không?
6-8 phút
- GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang 
GV quan sát, nhận xét, ghi điểm.
II/ PHẦN CƠ BẢN
1/ Nhảy xa :
* Ôn kỹ thuật : chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất của nhảy xa kiểu ưỡn thân.
- GV giới thiệu, làm mẫu KTĐT cho HS quan sát.
- HS thực hiện tập luyện theo sự điều khiển của nhóm trưởng và GV.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai cho HS thực hiện chưa được.
3/ Củng cố : 
- Gọi 2 HS lên thực hiện lại kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không?
- Lớp nhận xét, GV nhận xét chung.
12-13 phút
12-13 phút
2-3 phút
- GV chia lớp thành 2 nhóm (nam, nữ). 
- Mỗi nhóm thực hiện 1 nội dung theo sự điều khiển của nhóm trưởng. Sau 12-13 phút đổi nội dung tập luyện.
x
 Hố cát
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
4-5 phút
* RÚT KINH NGHIỆM :
Ngày 19háng 04 năm 2010
TUẦN 36
TIẾT 70 : 	 KIỂM TRA HỌC KÌ II - KỸ THUẬT NHẢY XA 
I/ MỤC TIÊU
1/ Nhiệm vụ :
* Nhảy xa : Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân : chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
2/ Yêu cầu :
- Học sinh thực hiện khá-tốt KTĐT, tự giác tích cực tập luyện.
- Nghiêm túc trong giờ học.
II/ CHUẨN BỊ
	- Đường chạy, sân tập, hố nhảy, thước dây, cuốc, còi, 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
PHẦN NỘI DUNG-PHƯƠNG PHÁP TẬP LUYỆN
ĐỊNH LƯỢNG
BIỆN PHÁP- TỔ CHỨC
I/ PHẦN MỞ ĐẦU
1/ Ổn định tổ chức lớp.
- Tập hợp, điểm số, báo cáo
- Giáo viên nhận lớp, kiểm tra, hỏi thăm sức khoẻ của HS.
- Phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2/ Khởi động :
+ Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn.
- Xoay các khớp  chạy bước nhỏ, cao đùi, đạp sau 
- GV quan sát nhắc nhở.
6-8 phút
- GV tập hợp lớp thành 4 hàng ngang 
II/ PHẦN CƠ BẢN
1/ Nhảy xa :
* Kiểm tra kỹ thuật nhảy xa kiểu ưỡn thân : chạy đà, giậm nhảy, trên không, tiếp đất.
- GV phổ biến nội dung bài kiểm tra cho học sinh biết.
- HS thực hiện tập luyện theo sự điều khiển của nhóm trưởng và GV.
* Thang điểm :
- Điểm 9-10 : Học sinh thực hiện chuẩn kỹ thuật động tác, thành tích tốt .
- Điểm 7-8 : Học sinh thực hiện tốt kỹ thuật động tác, thành tích khá .
- Điểm 5-6 : Học sinh thực hiện được kỹ thuật động tác, thành tích đạt yêu cầu.
- Điểm chưa đạt yêu cầu (1-4) : Học sinh thực hiện kỹ thuật động tác còn lúng túng, thành tích chưa đạt yêu cầu.
3/ Củng cố : 
- GV công bố thành tích-điểm cho HS.
12-13 phút
2-3phút
Học sinh lên đo đà, thực hiện nhảy thử. GV lần lượt gọi HS lên để kiểm tra.
x
 Hố cát
III/ PHẦN KẾT THÚC
1/ Thả lỏng
- GV cho học sinh thả lỏng cơ bắp, hít thở sâu
- GV quan sát, nhắc nhở.
2/ Nhận xét :
- GV nhận xét ưu - khuyết điểm trong giờ học.
3/ Dặn dò :
- Giao bài tập về nhà cho HS.
- Lớp giải tán.
4-5 phút
* RÚT KINH NGHIỆM :

File đính kèm:

  • docGATD12-kieu.doc