Giáo án thể dục lớp 6 Tuần 20 - Tiết 39 - bật nhảy - đá cầu - chạy bền

I/. Mục tiêu, yêu cầu:

1. Mục tiêu:

 *Bật nhảy:

- Biết tên, cách thực hiện được một số trò chơi và bài tập nhảy xa: Bật xa. Đà ba bước – giậm nhảy. Chạy đà – nhảy xa (đà và kiểu nhảy tự do).

 - Biết tên, cách thực hiện được một số trò chơi và bài tập nhảy cao: Đá chân lăng (Đá lăng trước. Đá lăng trước - sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước - đá lăng. Đà một bước – giậm nhảy – đá lăng).

* Đá cầu: Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi.

 * Chạy bền: Trò chơi “Chạy tiếp sức”.

2. Yêu cầu:

 - Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.

 - Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).

 - Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 10/12/2014 | Lượt xem: 454 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án thể dục lớp 6 Tuần 20 - Tiết 39 - bật nhảy - đá cầu - chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tuần 20 - tiết 39
Ngày soạn: 03/01/2011
 Bài: - BẬT NHẢY
 - ĐÁ CẦU
 - CHẠY BỀN
I/. Mục tiêu, yêu cầu:
1. Mục tiêu:
	*Bật nhảy: 
- Biết tên, cách thực hiện được một số trò chơi và bài tập nhảy xa: Bật xa. Đà ba bước – giậm nhảy. Chạy đà – nhảy xa (đà và kiểu nhảy tự do).
	- Biết tên, cách thực hiện được một số trò chơi và bài tập nhảy cao: Đá chân lăng (Đá lăng trước. Đá lăng trước - sau. Đá lăng sang ngang. Đà một bước - đá lăng. Đà một bước – giậm nhảy – đá lăng).
* Đá cầu: Biết cách thực hiện kĩ thuật tâng cầu bằng đùi.
	* Chạy bền: Trò chơi “Chạy tiếp sức”.
2. Yêu cầu:
	- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên.
	- Đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể (bật xa).…
	- Biết vận dụng ở mức nhất định những điều đã học vào nếp sinh hoạt ở trường và ngoài nhà trường……
II/. Địa điểm – Phương tiện:
Địa điểm: Sân trường THPT VHH Bắc.
Phương tiện: Giáo án, còi, trang phục …
III/. Thời gian: 45 phút.
IV/. Nội dung & Phương pháp lên lớp:
Phần & Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
I. Mở đầu:
1. Nhận lớp điểm danh.
2. Kiểm tra bài củ.
3. Phổ biến mục tiêu, yêu cầu bài học.
4. Kiểm tra sức khoẻ học sinh.
5. Khởi động 
* Chung:
- Xoay khớp cổ
- Xoay khớp vai
- Xoay cánh tay
- Tay - ngực
- Xoay hông
- Lưng bụng
- Xoay khớp gối (Trái- phải ; Trong - ngoài)
- Xoay cổ tay kết hợp cổ chân
- Ép dọc
- Ép ngang.
- Bước nhỏ - nâng cao đùi – gót chạm mông.
* Chuyên môn:
- Chạy bước nhỏ
- Chạy nâng cao đùi
- Chạy gót chạm mông.
- Chạy đá chân lăng
8 phút
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
GV
X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
X X X X X X X X 
 X X X X X X X X
GV
XXXX ------------------------------ XXXX
XXXX ------------------------------ XXXX
XXXX ------------------------------ XXXX
II.Phần cơ bản
1. Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ:
- Đá lăng trước. Đá lăng trước sau. Đá lăng sang ngang. Trò chơi : nhảy ô tiếp sức.
2. Đá cầu: Học kĩ thuật tâng cầu bằng đùi. 
- Trò chơi: Tâng cầu tối đa
- Thể lực: Tâng cầu nhanh
3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền theo vòng số 8.
30 phút
2lx8m
- Giáo viên làm mẫu và phân tích..
- HS quan sát.
- Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát (GV nhận xét)
- Lớp tập luyện
- Giáo viên làm mẫu.
- Giáo viên phân tích động tác.
- HS quan sát.
- Gọi 2-3 HS lên thực hiện cho cả lớp quan sát.
- Gọi 2-3 HS nhận xét động tác bạn vừa thực hiện.
- Lớp tập luyện
III. Kết thúc:
1. Thả lỏng – Hồi tỉnh. 
2. Củng cố bài học.
3. Nhận xét buổi học.
4. Giao bài tập về nhà, giới thiệu bài sau.
5. Xuống lớp.
5 phút
X X X X X X X X
 X X X X X X X X
X X X X X X X X
 X X X X X X X X
GV
VHH Bắc: ngày……. /…….. / ………….
 Người duyệt	 Người soạn:
Nguyễn Thanh Tùng Huỳnh Ngọc Phong

File đính kèm:

  • docT39.doc
Bài giảng liên quan