Giáo án Tin học 3 Tuần 4

Tiết 3: THÔNG TIN XUNG QUANH TA

Thời gian dự kiến: 40 phút sgk/11

I.Mục đích, yêu cầu:

- Giúp học sinh:

+ Nhận biết được ba dạng thông tin cơ bản.

 + Biết sử dụng các dạng thông tin khác nhau, với các kiểu khác nhau cho các mục đích khác nhau.

 + Hiểu máy tính là thiết bị để lưu trữ, xử lý và truyền các dạng thông tin.

II.Chuẩn bị:

- GV: Giáo án

- HS: Kiến thức bài cũ, đọc bài trước trong sách giáo khoa, vở ghi.

III.Nội dung bài học:

1.Bài cũ:

- Gọi 2 HS lên làm bài tập 4,5 sgk/10

- GV nhận xét, cho điểm.

- Giới thiệu bài

 

doc2 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 3 Tuần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TUẦN 4
 	Tiết 3: THÔNG TIN XUNG QUANH TA
Thời gian dự kiến: 40 phút sgk/11
I.Mục đích, yêu cầu:
- Giúp học sinh:
+ Nhận biết được ba dạng thông tin cơ bản.
	+ Biết sử dụng các dạng thông tin khác nhau, với các kiểu khác nhau cho các mục đích khác nhau.
	+ Hiểu máy tính là thiết bị để lưu trữ, xử lý và truyền các dạng thông tin.
II.Chuẩn bị:
- GV: Giáo án 
- HS: Kiến thức bài cũ, đọc bài trước trong sách giáo khoa, vở ghi.
III.Nội dung bài học:
1.Bài cũ:
- Gọi 2 HS lên làm bài tập 4,5 sgk/10
- GV nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài
2.Bài mới:
*Hoạt động 1:Thông tin dạng văn bản
Mục tiêu: Nhận biết được thông tin dạng văn bản là gồm chữ và số. Biết sử dụng thông đó cho nhiều mục đích khác nhau.
- Gọi lần lượt 3 HS đọc phần 1 trong sgk.
- Gọi HS cho biết thế nào là thông tin dạng văn bản – nhận xét.
- Gv kết luận.
- Gọi lần lượt HS cho ví dụ.
- Lớp nhận xét.
- Gv rút nhận xét, kết luận thông tin dạng văn bản gồm: “bài báo, sgk, sách truyện” 
*Hoạt động 2:Thông tin dạng âm thanh
Mục tiêu: Nhận biết được thông tin dạng âm thanh và ý nghĩa của những thông tin dạng âm thanh đó.
- Cho HS đọc sgk.
- Cho HS quan sát hình 12/sgk và cho biết đó là dạng thông tin gì?
- Gọi HS trả lời và cho thêm nhiều ví dụ.
- Lớp nhận xét, góp ý.
- GV rút kết luận những thông tin dạng âm thanh: “ tiếng trống trường, tiếng còi xe, tiếng em bé khóc”
*Hoạt động 3:Thông tin dạng hình ảnh
Mục tiêu: Nhận biết được thông tin dạng hình ảnh và công dụng của những thông tin đó.
- Cho HS đọc sgk và quan sát hình 13, 14, 15, 16/sgk và cho biết ý nghĩa của những thông tin đó là gì?
- Gọi HS trả lời.
- Lớp nhận xét, góp ý.
- LGBVMT: ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường lớp, không xả rác nơi công cộng.
* Máy tính chính là phương tiện để chúng ta có thể dễ dàng lưu giữ, sử dụng và truyền tải 3 dạng thông tin trên.
3.Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm BT4,5,6 sgk/15
IV. Bổ sung:
 Tiết 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH	
Thời gian dự kiến: 40 phút sgk/16
I.Mục đích, yêu cầu:
- Giúp học sinh bước đầu làm quen với bàn phím máy tính, nhận biết được khu vực chính của bàn phím.
- Biết được 5 hàng phím trên khu vực chính. Và nhận biết được hai phím có gai.
II.Chuẩn bị:
- GV: Giáo án, bảng phụ.
- HS: Kiến thức bài cũ, đọc bài trước trong sách giáo khoa, vở ghi.
III.Nội dung bài học:
1.Bài cũ:
2.Bài mới:
*Hoạt động 1:Bàn phím
Mục tiêu: Làm quen với với chiếc máy tính, nhận biết được khu vực chính của bàn phím.
- Gv cầm bàn phím lên, chỉ vào bàn phím và giới thiệu khu vực chính của bàn phím và các phím mũi tên.
- Yêu cầu HS nhắc lại và chỉ ra từng khu vực của bàn phím.
Khu vực chính	Các phím mũi tên
*Hoạt động 2: Khu vực chính của bàn phím
Mục tiêu: Biết được 5 hàng phím ở khu vực chính. Và nhận biết được hai phím có gai.
-Yêu cầu HS nhìn vào sgk và bàn phím có sẵn trên bàn.
- GV chỉ ra hàng phím cơ sở.
- Yêu cầu lần lượt nhiều HS chỉ ra hàng phím cơ sở là hàng nào? Và gồm các phím gì?
- Lớp nhận xét, góp ý.
- Gv nhận xét, kết luận: Hàng phím cơ sở là hàng phím thứ ba tính từ dưới lên.
- Cho hs nhìn vào bảng phụ có vẽ sẵn hàng phím cơ sở
- Yêu cầu HS nhìn vào hàng phím cơ sở và chỉ ra hai phím đặc biệt.
- Gọi HS trả lời.
- Lớp nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận: hai phím đặc biệt đó là hai phím có gai F và J.
- “Vậy hai phím có gai đó dùng để làm gì?”
- Yêu cầu học sinh theo dõi sgk và trả lời câu hỏi.
- GV kết luận: Dùng để làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ.
- Lần lượt giới thiệu các hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số và hàng phím dưới cùng ( sử dụng bảng phụ).
- Gọi nhiều HS chỉ ra các hàng phím đã được giới thiệu trên bàn phím đã có sẵn.
- GV nhắc lại và chỉ ra lần lượt các hàng phím trên bàn phím để giúp hs ghi nhớ.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài học. Nhận xét tiết học.
- BTVN: bài 1,2,3,4/18,19 sgk.
IV. Bổ sung:

File đính kèm:

  • doctuan 4.doc
Bài giảng liên quan