Giáo án Tin học Khối 3 tuần 11 đến 15

Môn : Tin học

Lớp : 3

Tiết : 1 (tuần 11)

Ngày dạy: . Kế hoạch dạy học

BÀI 11: TẬP GÕ b, v, h, k, âm

1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón

- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính

2. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

 

doc10 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 15/10/2016 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Khối 3 tuần 11 đến 15, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 1 (tuần 11)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 11: Tập gõ b, v, h, k, âm
1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
30'
I. Quy tắc gõ:
1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím b.
2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h
3. Dùng ngón giữa tay phải gõ phím k
4. Dùng ngón trỏ tay trái gõ phím v
II Thực hành
Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ b, v, h, k, âm
Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
Nhận xét, cho điểm
Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
III. Củng cố
Khi gõ phím b, v, h xong ta phải đặt tay lại thế nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) 
- HS theo dõi từng động tác của GV
3HS
2HS
HS lớp
2HS
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 2 (tuần11)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 11: Luyện tập gõ b, v, h, k, âm 
1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
45'
I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón
II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
HS thực hiện gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón
bằng kiến thức đã học
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 1 (tuần 12)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: Tập gõ s, x, g, gh, nh và âm
1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
30'
I. Quy tắc gõ:
1. Dùng ngón áp út trái gõ phím s.
2. Dùng ngón áp út trái gõ phím x
3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g
4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím n, h thành nh
II Thực hành
Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ s, x, g, gh, nh, âm
Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
Nhận xét, cho điểm
Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
III. Củng cố
Khi gõ phím x, g, gh, nh xong ta phải đặt tay lại thế nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) 
- HS theo dõi từng động tác của GV
3HS
2HS
HS lớp
2HS
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 2 (tuần12)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 12: Luyện tập gõ s, x, g, gh, nh, âm 
1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
45'
I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón
II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
HS thực hiện gõ s, x, g, gh, nh âm bằng 10 ngón
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 1 (tuần 13)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 13: Tập gõ ng, p, ph, ngh, th và âm
1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
30'
I. Quy tắc gõ:
1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g, dùng ngón trỏ phải gõ phím n.
2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h 
3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, Dùng ngón trỏ phải gõ phím h.
4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h, ngón út phải gõ phím p
II Thực hành
Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ng, p, ph, ngh, th, âm
Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
Nhận xét, cho điểm
Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
III. Củng cố
Khi gõ phím ng, p, ph, ngh, th xong ta phải đặt tay lại thế nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) 
- HS theo dõi từng động tác của GV
3HS
2HS
HS lớp
2HS
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 2 (tuần13)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 13: Luyện tập gõ ng, p, ph, ngh, th, âm 
1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
45'
I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón
II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
HS thực hiện gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 1 (tuần 14)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 14: Tập gõ ch, tr, qu và âm
1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
30'
I. Quy tắc gõ:
1. Dùng ngón giữa trái gõ phím c, dùng ngón trỏ phải gõ phím h.
2. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, r 
3.Kết hợp các ngón khác để ghép âm
4. Dùng ngón út trái gõ chữ q, ngón trỏ phải gõ chữ u
5. Kết hợp với các ngón khác để ghép âm.
II Thực hành
Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ch, tr, qu, âm
Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
Nhận xét, cho điểm
Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
III. Củng cố
Khi gõ phím ch, tr, qu xong ta phải đặt tay lại thế nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) 
- HS theo dõi từng động tác của GV
3HS
2HS
HS lớp
2HS
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 2 (tuần14)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 14: Luyện tập gõ ch, tr, qu, âm 
1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
45'
I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
HS thực hiện gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 1 (tuần 15)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 15: Tập gõ vần on, an, un
1. Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
30'
I. Quy tắc gõ:
1. Dùng ngón áp út phải gõ phím o, dùng ngón trỏ phải gõ phím n.
2. Dùng ngón út trái gõ chữ a, ngón trỏ phải gõ chữ n
3. Dùng ngón trỏ phải gõ phím u, n 
3.Kết hợp các bài trước để gõ các từ trong bài luyện.
II Thực hành
Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ on, an, un 
Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa?
Nhận xét, cho điểm
Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ
III. Củng cố
Khi gõ phím on, an, un xong ta phải đặt tay lại thế nào?
( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở) 
- HS theo dõi từng động tác của GV
3HS
2HS
HS lớp
2HS
Môn : Tin học
Lớp : 3
Tiết : 2 (tuần15)
Ngày dạy: .................
Kế hoạch dạy học
Bài 15: Luyện tập gõ on, an, un
1.Mục đích yêu cầu:
- Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón
- Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc.
2. Các hoạt động dạy học.
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi chú
45'
I. Luyện tập
Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút
- Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ on, an, un bằng 10 ngón
II. Trò chơi: Mario
Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
HS thực hiện gõ on, an, un bằng 10 ngón

File đính kèm:

  • docGiao an Tin hoc khoi 3.doc
Bài giảng liên quan