Giáo án Tin học - Khối 5 cả năm

Chương I: Khám phá máy tính

Bài 1: Những gì em đã biết (dạy bù)

I.Mục tiêu:

1, Kiến thức:

- Học sinh nêu được nhứng khả năng của máy tính: Xử lý thông tin, lưu các thông tin.

- Nêu được các thiết bị lưu trữ thông tin: Ổ cứng, thiết bị nhớ Flash, đĩa cứng, đĩa mềm.

2, Kỹ năng:

- Phân biệt được các thiết bị nhớ chính xác.

3, Thái độ:

- Học tập và làm việc nghiêm túc với máy tính.

 

doc105 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tin học - Khối 5 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 sáng tạo và học thiết kế xây lâu đài, giúp chúng ta giải trí...
- Khởi động phần mềm
- Thực hành theo nhóm
- 3 em
- Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 18 Ngày soạn : 18/12/2010
 Ngày dạy : 20/12/2010
Chương 5: Em tập soạn thảo
Bài 1: Những gì em đã biết
I.Mục tiêu: 
1, Kiến thức:
- HS nêu được chức năng của các nút lệnh trong phần mềm Word.
- HS nêu được cách trình bày chữ trong văn bản.
2, Kỹ năng
- Biết cách trình bày chữ trong văn bản.
3, Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm 
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu ( 5p )
- Khởi động:
- Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu tác dụng của phần mềm xây lâu đài?
- Giới thiệu kiến thức mới:
Ghi đầu bài
2. Phát triển bài ( 25p )
Hoạt động 1: Phần mềm soạn thảo và các nút lệnh.
* Mục tiêu:
- HS nêu được tác dụng của các nút lệnh trong phần mềm Word.
* Cách tiến hành:
B1: Quan sát hình
- GV treo hình các nút lệnh trong phần mềm Word.
B2: Thảo luận nhóm 2
- GV phát phiếu bài tập
+ Yêu cầu học sinh viết công dụng của các nút lệnh vào phiếu bài tập.
* Kết luận
Các nút lệnh giúp chúng ta trình bày văn bản đẹp hơn.
Hoạt động 2: Trình bày chữ trong văn bản
* Mục tiêu:
- HS nêu được cách trình bày chữ trong văn bản.
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cá nhân
- Em hãy kể tên các cách trình bày chữ trong văn bản?
B2: Thực hành theo nhóm cố định
- Khởi động phần mềm Word
- GV yêu cầu học sinh gõ câu ca dao:
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
- Yêu cầu học sinh trình bày phông chữ, cỡ chữ, chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.
* Kết luận 
Trình bày tiêu đề người ta thường căn giữa, cỡ chữ to, in đậm.
3. Kết luận (5P)
- Trò chơi: Ai nhanh hơn
+ GV chia lớp thành 3 nhóm
+ Mỗi nhóm cử ra 3 thành viên lên viết các nút lệnh trong phần mềm Word, nhóm nào nhanh hơn, nhiều hơn, đúng hơn thì thắng cuộc.
- Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
- Trò chơi: Bắn tên
- 2 em
- Giúp chúng ta tư duy, sáng tạo thử làm nhà thiết kế xây dựng tài ba.
- HS quan sát
- HS thảo luận nhóm 2
- Điền vào phiếu
- Báo cáo
+ Chữ đậm: , chữ ngiêng: ,
chữ gạch chân: 
+ Căn lề trái: , lề phải: ,
căn lề hai bên: , căn giữa:
+ Sao chép: , dán: 
- Chọn phông chữ, cỡ chữ, trình bày chữ đậm, chữ nghiêng...
- Khởi động phần mềm
- Thực hành theo yêu cầu
- Thi 3 tổ
- Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 18 Ngày soạn : 21/12/2010
 Ngày dạy : 23/12/2010
Chương 5: Em tập soạn thảo
Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 2)
I.Mục tiêu: 
1, Kiến thức:
- HS nêu được các bước chọn, thay đổi cỡ chữ và phông chữ.
2, Kỹ năng
- Trình bày cỡ chữ, phông chữ theo mẫu thành thạo.
3, Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm 
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu ( 5p )
- Khởi động:
- Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu tên các nút lệnh trong phần mềm Word?
- Giới thiệu kiến thức mới:
Ghi đầu bài
2. Phát triển bài ( 25p )
Hoạt động 1: Chọn, thay đổi cỡ chữ, phông chữ
* Mục tiêu:
- HS nêu được các bước chọn, thay đổi cỡ chữ, phông chữ
* Cách tiến hành:
B1: Quan sát hình
- GV treo hình các nút lệnh trong phần mềm Word.
- Yêu cầu học sinh lên chỉ nút lệnh thay đổi cỡ chữ, phông chữ.
B2: Thảo luận nhóm 2
- Nêu các bước chọn, thay đổi cỡ chữ, phông chữ?
* Kết luận
Khi trình bày văn bản chúng ta nên chú ý đến chọn phông chữ và cỡ chữ.
Hoạt động 2: Trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân
* Mục tiêu:
- HS nêu được các bước trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.
* Cách tiến hành:
B1: Quan sát hình
- GV treo mô hình các nút lệnh trong phần mềm Word.
- Y/c HS lên chỉ nút lệnh chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân.
B2: Làm việc cá nhân
- Nêu các bước trình bày chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân?
* Kết luận 
GV nêu: Tiêu đề của đoạn văn phải trình bày chữ đậm.
Hoạt động 3: Thực hành
* Mục tiêu:
- HS thực hành trình bày văn bản
* Cách tiến hành:
B1: Đọc bài thực hành T1 (trang 80)
- Nêu yêu cầu
B2: Khởi động phần mềm
B3: Thực hành theo nhóm cố định
- Gõ và trình bày bài: Đưa cơm cho mẹ đi cày theo mẫu.
* Kết luận 
Trình bày văn bản theo mẫu thì phải chú ý đến phông chữ và cỡ chữ của mẫu.
3. Kết luận (5P)
- Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
- Trò chơi: Bắn tên
- 2 em
- Các nút lệnh trong phần mềm Word: Căn lề trái, phải, giữa, 2 bên, in đậm, in nghiêng, gạch chân, sao chép, dán văn bản...
- HS quan sát
- 3 em lên chỉ
- HS thảo luận nhóm 2
- Báo cáo
B1: Chọn một đoạn văn bản (bôi đen)
B2: Nháy chuột vào phông chữ, cỡ chữ muốn trình bày
- HS quan sát
- 3 em lên chỉ
- HS nêu nối tiếp
B1: Chọn đoạn văn bản
B2: Nháy chuột vào nút lệnh in đậm, in nghiêng, chữ gạch chân.
- 1 em đọc
- Gõ và trình bày bài: Đưa cơm cho mẹ đi cày theo mẫu
- HS khởi động phần mềm
- Thực hành theo yêu cầu
- Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 19 Ngày soạn : 25/12/2010
 Ngày dạy : 27/12/2010
Chương 5: Em tập soạn thảo
Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 3)
I.Mục tiêu: 
1, Kiến thức:
- HS nêu được các bước sao chép, di chuyển văn bản. Nêu được các bước thay đổi màu chữ.
- Thực hành sao chép di chuyển, văn bản, thay đổi màu chữ.
2, Kỹ năng
- Sao chép, trình bày văn bản thành thạo.
3, Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm 
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu ( 5p )
- Khởi động:
- Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu các bước thay đổi cỡ chữ, phông chữ?
- Giới thiệu kiến thức mới:
Ghi đầu bài
2. Phát triển bài ( 25p )
Hoạt động 1: Sao chép, di chuyển văn bản
* Mục tiêu:
- HS nêu được các bước sao chép, di chuyển văn bản.
* Cách tiến hành:
B1: Quan sát hình
- GV treo hình các nút lệnh trong phần mềm Word.
- Yêu cầu học sinh lên chỉ nút lệnh sao chép văn bản.
B2: Thảo luận nhóm 2
- Nêu các bước sao chép, di chuyển văn bản?
* Kết luận
Sao chép văn bản giúp chúng ta tiết kiệm thời gian với những đoạn trùng lặp nhau.
Hoạt động 2: Thay đổi màu chữ
* Mục tiêu:
- HS nêu được các bước thay đổi màu chữ.
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cả lớp
- GV treo mô hình các nút lệnh trong phần mềm Word.
- GV chỉ nút lệnh thay đổi màu chữ.
B2: Làm việc cá nhân
- Nêu các bước thay đổi màu chữ trong văn bản?
* Kết luận 
Thay đổi màu chữ trong văn bản làm vawn bản đẹp hơn.
Hoạt động 3: Thực hành
* Mục tiêu:
- HS thực hành trình bày văn bản
* Cách tiến hành:
B1: Đọc bài thực hành T3, T4 (trang 82 - 83)
- Nêu yêu cầu
B2: Khởi động phần mềm
B3: Thực hành theo nhóm cố định
- GV đi giúp đỡ nhóm yếu
3. Kết luận (5P)
- Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
- Trò chơi: Bắn tên
- 2 em
- Các bước thay đổi cỡ chữ, phông chữ:
B1: Chọn một đoạn văn bản (bôi đen)
B2: Nháy chuột vào phông chữ, cỡ chữ muốn trình bày
- HS quan sát
- 3 em lên chỉ
+ Sao chép: , dán: 
- HS thảo luận nhóm 2 - báo cáo
B1: Chọn đoạn văn bản cần sao chép hoặc di chuyển.
B2: Nháy chuột vào nút sao chép
B3: Nháy chuột đến vị trí cần sao chép hoặc di chuyển, nháy chuột vào nút dán 
- HS quan sát
- HS nêu nối tiếp
B1: Chọn đoạn văn bản cần thay đổi màu chữ.
B2: Nháy chuột vào nút thay đổi màu chữ.
B3: Chọn màu chữ.
- 1 em đọc
- HS khởi động phần mềm
- Thực hành theo yêu cầu
- Tắt máy và ra khỏi phòng học
Tuần : 19 Ngày soạn : 28/12/2010
 Ngày dạy : 30/12/2010
Bài 2: Tạo bảng trong văn bản
I.Mục tiêu: 
1, Kiến thức:
- HS nêu được tác dụng của việc tạo bảng trong văn bản.
- HS nêu được các bước tạo bảng trong văn bản.
2, Kỹ năng
- Tạo bảng trong văn bản thành thạo.
3, Thái độ:
- Nghiêm túc khi làm việc với máy tính.
- Yêu thích môn học.
II. Chuản bị :
- Giáo viên: Phòng máy, các máy đã cài sẵn phần mềm 
- Học sinh: Vở, sách
III.Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Giới thiệu ( 5p )
- Khởi động:
- Kiểm tra bài cũ:
+ Nêu các bước sao chép, di chuyển văn bản?
- Giới thiệu kiến thức mới:
Ghi đầu bài
2. Phát triển bài ( 25p )
Hoạt động 1: Tạo bảng trong văn bản
* Mục tiêu:
- HS nêu được lợi ích và cách tạo bảng trong văn bản.
* Cách tiến hành:
B1: Thảo luận nhóm 2
- Em hãy nêu lợi ích của việc tạo bảng trong văn bản?
B2: Làm việc cá nhân
- Nêu các bước tạo bảng?
* Kết luận
Tạo bảng trong văn bản giúp chúng ta trình bày một cách hợp lý, dễ nhìn.
Hoạt động 2: Thay đổi màu chữ
* Mục tiêu:
- HS nêu được các bước thay đổi màu chữ.
* Cách tiến hành:
B1: Làm việc cả lớp
- GV treo mô hình các nút lệnh trong phần mềm Word.
- GV chỉ nút lệnh thay đổi màu chữ.
B2: Làm việc cá nhân
- Nêu các bước thay đổi màu chữ trong văn bản?
* Kết luận 
Thay đổi màu chữ trong văn bản làm vawn bản đẹp hơn.
Hoạt động 3: Thực hành
* Mục tiêu:
- HS thực hành trình bày văn bản
* Cách tiến hành:
B1: Đọc bài thực hành T3, T4 (trang 82 - 83)
- Nêu yêu cầu
B2: Khởi động phần mềm
B3: Thực hành theo nhóm cố định
- GV đi giúp đỡ nhóm yếu
3. Kết luận (5P)
- Nhận xét giờ học
* Tắt máy (Cho HS kiểm tra máy trước khi tắt).
- Trò chơi: Bắn tên
- 2 em
B1: Chọn đoạn văn bản cần sao chép hoặc di chuyển.
B2: Nháy chuột vào nút sao chép
B3: Nháy chuột đến vị trí cần sao chép hoặc di chuyển, nháy chuột vào nút dán 
- Thảo luận nhóm 2 - báo cáo
- Tạo bảng trong văn bản giúp chúng ta trình bày gọn gàng, khoa học như: Thời khóa biểu, lịch công tác...
- Các bước tạo bảng
B1: Chọn nút lệnh tạo bảng Insert Table.
B2: Kéo thả chuột để chọn số hàng và số cột như đã chọn.
- HS quan sát
- HS nêu nối tiếp
B1: Chọn đoạn văn bản cần thay đổi màu chữ.
B2: Nháy chuột vào nút thay đổi màu chữ.
B3: Chọn màu chữ.
- 1 em đọc
- HS khởi động phần mềm
- Thực hành theo yêu cầu
- Tắt máy và ra khỏi phòng học

File đính kèm:

  • doclop 5.doc