Giáo án Toán 4 cả năm

TUẦN 1

Tiết 01 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 Ngày giảng: 23/08/2010

I.MỤC TIÊU: - HS đọc ,viết được các số đến 100 000.

 - Biết phân tích cấu tạo số

 - Làm được bài tập 1,2,3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Bài cũ (3-4 phút): kiểm tra đồ dùng HT của học sinh.

Bài mới: (25-27 phút )

 

doc92 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Ngày: 11/09/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Toán 4 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
g cố dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.
Biết kết hợp hai dấu hiệu để nhận biết các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản .
Làm được bài tập 1,2,3 ( hs khá giỏi làm thêm bài 4 và5 ).
II.CHUẨN BỊ:
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
Bài cũ : ( 3-5 phút ) GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà 
Yêu cầu vài HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 5. Cho ví dụ minh họa chỉ rõ số chia hết cho 2, 5; số không chia hết cho 2, 5.
GV nhận xét
Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
HỖ Trợ Đ B
Hoạt động1: ( 1-2 phút )
Giới thiệu bài mới.
Hoạt động 2: ( 32-35 phút )
Thực hành
Bài tập 1: Khi chữa bài GV cho HS nêu các số đã viết ở phần bài làm & giải thích tại sao lại chọn số đó?
Bài tập 2:
Tiến hành tương tự bài 1.
Bài tập 3:
HS nêu lí do chọn các số trong từng phần, HS có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau. 
Bài tập 4+5: (hs khá giỏi )
Củng cố - Dặn dò :(3-5 phút )
*Nêu dấu hiệu cùng chia hết cho 2 và 5?
+Chuẩn bị bài: Dấu hiệu chia hết cho 9.
*HS làm bài
+Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
+Giải thích chọn số .
*HS làm bài
+HS sửa chữa bài .
* nối tiếp hs HS nêu kết quả làm bài.
* NHận xét kết luận ý đúng 
+HS sửa bài
*HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa .
* Nối tiếp một số hs nêu .
* HS khá giỏi làm thêm bài 4 và 5 .
* Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng phải là chữ số mấy?
TUẦN 18
Tiết 86
 DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 
Ngày giảng :
 21/12/2010
I - MỤC TIÊU: Giúp HS : Biết dấu hiệu chiahết cho 9 .
Bước đầu biết Vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 9 một số trưòng hợp đơn giản .Làm được bài tập 1,2 ( hs khá giỏi làm thêm bài 3 và 4 )
II.CHUẨN BỊ:
Giấy khổ lớn có ghi sẵn các bài toán chia (cột bên trái: các số chia hết cho 9, cột bên phải: các số không chia hết cho 9)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
Bài cũ: ( 3-5 phút ) . GV yêu cầu HS sửa bài làm ở nhà.
GV nhận xét.
Bài mới: ( 32-35 phút )
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Hoạt động1: ( 8-10 phút )
*GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 9
*Tự tìm vài số chia hết cho 9 & vài số không chia hết cho 9 .
*Tổ chứa thảo luận để phát hiện
ra dấu hiệu chia hết cho 9.
*Yêu cầu vài HS nhắc lại kết luận trong bài học.
Hoạt động 2: (20-22 phút )
Bài tập 1:
Trước khi HS làm bài, GV yêu cầu HS nêu cách làm bài
Bài tập 2:
Tiến hành tương tự bài 1
Bài tập 3 +4: (hs khá giỏi )
*GV yêu cầu HS viết hai số có 3 chữ số chia hết cho 9. 
Củng cố - Dặn dò: (3-5 phút )
Chuẩn bị bài: Dấu hiệu chia hết cho 3.
*HS tự tìm & nêu
+HS thảo luận để phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 9 :
 “Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chưa hết cho 9".
+Vài HS nhắc lại.
*HS làm bài
+Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
* HS làm bài
+HS sửa chữa bài .
*HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa ,thống nhất kết quả .
*Các số chia hết cho 9 có tổng các chữ số như thế nào ?
* HS khá giỏi làm thêm bài 3 và 4 .
Tiết 87
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3
Ngày giảng :
22/12/2010
I - MỤC TIÊU: Giúp HS : Biết dấu hiệu chia hết cho 3 .
Bước đầu biết Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản .Làm được bài tập 1 và2 ( hs khá giỏi làm thêm bài 3và 4 ) .
II.CHUẨN BỊ:
Giấy khổ lớn có ghi sẵn các bài toán chia (cột bên trái: các số chia hết cho 3, cột bên phải: các số không chia hết cho 3)
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
Bài cũ: (3-5 phút ) . GV yêu cầu HS sửa bài làm ở nhà.
GV nhận xét.
Bài mới: (32-35 phút
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Hoạt động1: (8-10 phút )
* GV hướng dẫn HS tự tìm ra dấu hiệu chia hết cho 3
*Tự tìm vài số chia hết cho 3 & vài số không chia hết cho 3.
+ GV gợi ý HS tính nhẩm tổng các chữ số của các số ở cột bên trái & bên phải .
*GV cho HS nhận xét KL .
Hoạt động 2: ( 20-22 phút )
Bài tập 1:
Trước khi HS làm bài, GV yêu cầu HS nêu cách làm bài
Bài tập 2:
Tiến hành tương tự bài 1
Bài tập 3+4: (hs khá giỏi )
GV yêu cầu HS viết 3 số có 3 chữ số chia hết cho 3. 
Củng cố - Dặn dò: (3-5 phút )
Chuẩn bị bài: Luyện tập
*HS tự tìm & nêu
*HS thảo luận để phát hiện ra dấu hiệu chia hết cho 3 :
 “Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chưa hết cho 3"
+Vài HS nhắc lại.
*HS làm bài
+Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả.
*HS làm bài
+HS sửa chữa bài .
*HS khá giỏi tự làm bài và đổi vở cho nhau để chữa bài .
*Các số chia hết cho 3 thì tổng các chữ số như thế nào ?
* HS khá giỏi làm thêm bài 3và 4.
Tiết 88
LUYỆN TẬP
Ngày giảng :
 23/12/2010
I - MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 ,cho3,,vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 ,vừa chia hết cho 2 vùa chia hết cho3 trong một số trường hợp đơn giản .
Làm được bài tập 1,2,3 ( hs khá giỏi làm thêm bài 4 ).
II.CHUẨN BỊ:
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
Bài cũ: (3-5 phút ) . GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà.
GV nhận xét
Bài mới: (32-35 phút )
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Hoạt động1: (1-2 phút )
 Giới thiệu bài
Hoạt động 2: (30-32 phút )
Thực hành
Bài tập 1: HS tự làm vào vở .
Bài tập 2:
GV yêu cầu HS suy nghĩ để nêu cách làm.
Bài tập 3:
HS tự làm bài sau đó kiểm tra chéo lẫn nhau. 
Bài tập 4: (hs khá giỏi )
HS đọc đề, sau đó suy nghĩ cách làm.
Củng cố - Dặn dò: (3-5 phút )
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
*HS làm bài
+Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
* Nối tiếp hs nêu cách làm .
+HS làm bài
+HS phát biểu sửa chữa bài 
*HS tự làm bài sau đó kiểm tra chéo lẫn nhau để sửa chữa thống nhất kết quả .
*HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa ,thống nhất kết quả . 
* HS khá giỏi làm thêm bài 4 
Tiết 89
 LUYỆN TẬP CHUNG 
Ngày giảng :
 24/12/2009
I - MỤC TIÊU: Giúp HS :
Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2; 3; 5; 9 trong một số tình huống đơn giản .Làm được bài tập 1,2,3 ( hs khá giỏi làm thêm bài 4,5 ).
II.CHUẨN BỊ:
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Bài cũ: (3-5 phút ) . GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
Bài mới: (32-35 phút )
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Hoạt động1: (1-2 phút )
Giới thiệu bài
Hoạt động 2: (30-32 phút )
Thực hành
Bài tập 1:
HS tự làm vào vở sau đó chữa bài.
Bài tập 2:
Bài tập 3:
HS tự làm vào vở sau đó kiểm tra chéo lẫn nhau.
Bài tập 4+ 5 : (hs khá giỏi )
Củng cố - Dặn dò:
Chuẩn bị bài: Kiểm tra
*HS làm bài
+Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
*Nối tiếp HS nêu kết quả làm bài.
+Nhận xét ,kết luận ý đúng .
HS sửa
*HS làm bài
+HS đổi vở để sửa chữa .
*HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa.
* HS khá giỏi làm thêm bài 4,5
Tiết 89
 LUYỆN TẬP CHUNG 
Ngày giảng :
24/12/2009
I - MỤC TIÊU: Giúp HS :
Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.
Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2; 3; 5; 9 trong một số tình huống đơn giản .Làm được bài tập 1,2,3 ( hs khá giỏi làm thêm bài 4,5 ).
II.CHUẨN BỊ:
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
Bài cũ: (3-5 phút ) . GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà
GV nhận xét
Bài mới: (32-35 phút )
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Hoạt động1: (1-2 phút ) 
Giới thiệu bài
Hoạt động 2: (30-32 phút )
Thực hành
Bài tập 1:
HS tự làm vào vở sau đó chữa bài. 
Bài tập 2:
Bài tập 3:
HS tự làm vào vở sau đó kiểm tra chéo lẫn nhau. 
Bài tập 4+ 5 : (hs khá giỏi )
Củng cố - Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Kiểm tra 
*HS làm bài
+Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
*Nối tiếp HS nêu kết quả làm bài.
+Nhận xét ,kết luận ý đúng .
HS sửa
*HS làm bài
+HS đổi vở để sửa chữa .
*HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa. 
* HS khá giỏi làm thêm bài 4,5 
129
LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày giảng :
I - MỤC TIÊU :Giúp HS: Thực hiện phép tính với phân số .Giải bài toán có lời văn .Làm được bài tạp 1a,b ; 2a,b ; 3a,b ; 4a,b .(hs khá giỏi làm thêm bài 5).
II.CHUẨN BỊ: VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Bài cũ: GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà - GV nhận xét
Bài mới: 
Hoạt động1: Ôn tập về thực hiện 4 phép tính trên các phân số
Bài tập 1:Cộng hai phân số .
Bài tập 2: Trừ hai phân số 
Bài tập 3: ôn về các trường hợp nhân hai phân số
Bài tập 4:Mục đích là ôn về các trường hợp chia hai phân số
Bài 5: (dành cho hs khá giỏi )
Củng cố - Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
Làm bài trong SGK
HS sửa bài
HS nhận xét
-HS làm bài
-Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả
-HS làm bài
-HS nhận xét sửa chữa .
-2 HS làm bài ở bảng lớp ,các hs khác làm vở .
-HS nhận xét sửa chữa bài . bài
-HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa .HS sửa bài
+HS khá giỏi làm thêm bài 5
Tóm tắt 
Cưả hàng có 50 kg đường
Buổi sáng bán 10 kg đường
Buổi chiều bán số đường còn lại
Cửa hàng đã bán ? kg đường
TIẾT : 130
LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày giảng :
I - MỤC TIÊU : Giúp HS rèn kĩ năng:Thực hiện các phép tính với phân số .
Giải bài toán có lời văn .Làm được bài tập số 1 ; 3a,c và bài 4 ( hs khá giỏi làm thêm bài 2 và 5 ).
II.CHUẨN BỊ: VBT
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU	
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Hỗ trợ Đ B
Bài cũ: GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà - GV nhận xét
Bài mới: 
Hoạt động1: Ôn tập về quy tắc cộng hai phân số
Bài tập 1:GV yêu cầu HS tự làm bài tập để tìm phép tính đúng . 
Hoạt động 2: 
Bài tập 2;(dành cho hs khá giỏi )
Bài 3a,c:
Hoạt động 3: 
 Bài tập 4:Yêu cầu HS làm bài cá nhân 
Bài 5: (dành cho hs khá giỏi )
HS đọc đề, tóm tắt bài toán, trình bày lời giải. 
Củng cố - Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Luyện tập chung
Làm bài trong SGK
HS sửa bài
HS nhận xét
-HS làm bài
-HS trao đổi nhóm & nêu kết quả thảo luận
-Các nhóm thi đua làm bài. 
-HS nêu lại mẫu
-HS khá giỏi tự làm bài rồi đổi vở cho nhau để sửa chữa bài .
-2hs làm bảng lớp các hs khác làm vở .
-HS nhận xét sửa chữa bài .
-1HS làm bài ở bảng ,cả lớp làm vở bài tập .
-HS nhận xét sửa chữa bài.
+HS khá giỏi làm thêm bài 2 và 5 .
-Gợi ý :
+Tìm số cà phê lấy ra lần sau
+Tìm số cà phê lấy ra hai lần 
+Tìm số cà phê còn lại trong kho. 

File đính kèm:

  • doctoan 4-sua me.doc
Bài giảng liên quan