Giới thiệu liên kết tập bắn bia số 4 súng AK47

Sau khi giáo viên giới thiệu lí thuyết đường ngắm cơ bản – đường ngắm đúng xong.

 Giáo viên cho học sinh xem phần lấy đường ngắm sai và độ lệch của đường đạn bay trong thực tế như thế nào, từ đó học sinh có ý thức trung thành với đường ngắm mà giáo viên đã hướng dẫn trong bài.

 Phần powerpoint liên kết hoàn toàn tự động trình diễn

 

ppt13 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 16/12/2014 | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu liên kết tập bắn bia số 4 súng AK47, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giới thiệu liên kết tập bắn bia số 4 súng AK47 	Sau khi giáo viên giới thiệu lí thuyết đường ngắm cơ bản – đường ngắm đúng xong. 	Giáo viên cho học sinh xem phần lấy đường ngắm sai và độ lệch của đường đạn bay trong thực tế như thế nào, từ đó học sinh có ý thức trung thành với đường ngắm mà giáo viên đã hướng dẫn trong bài. Phần powerpoint liên kết hoàn toàn tự động trình diễn 10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 5 1 10 9 8 7 6 5 2 10 9 8 7 6 5 3 Trường hợp 1a: Chính giữa đầu ngắm thấp hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm Trường hợp1b: Chính giữa đỉnh đầu ngắm cao hơn điểm chính giữa mép trên khe ngắm Trường hợp 2a: Chính giữa đỉnh đầu ngắm lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm Trường hợp 2b: Chính giữa đỉnh đầu ngắm lệch phải so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm Trường hợp 3a:Chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao – vừa lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm. Trường hợp 3b:Chính giữa mép trên đầu ngắm vừa cao – vừa lệch phải so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm. Trường hợp 4a:Chính giữa mép trên đầu ngắm vừa thấp – vừa lệch trái so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm. Trường hợp 4b: Chính giữa mép trên đầu ngắm vừa thấp – vừa lệch phải so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm. Kết thúc bắn đợt 1 Oh! Dear! Mắt tôi?!.. 

File đính kèm:

  • pptSumg AK .ppt
Bài giảng liên quan