Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt địa chỉ mail mard vào môi trường Outlook

Phần Email Server Name: bạn chọn POP3

Phần Incomming mail: bạn gõ mail.mard.gov.vn (hoặc 203.162.62.18)

Phần Outgoing mail: bạn gõ mail.mard.gov.vn (hoặc 203.162.62.18)

Bấm Next để sang phần khai báo Password của Account Email:Bạn điền vào hai mục Account name và Password: tên sử dụng và mật khẩu mà bạn đã được cấp.

Chú ý rằng đối với mail server của chúng tôi, tên sử dụng chính là địa chỉ email của bạn.

Bạn chọn đánh dấu mục Remember password để nhớ mật khẩu vào máy, như vậy, mỗi lần check

hay gửi mail bạn sẽ không phải gõ lại mật khẩu. (Chú ý : Chức năng này không nên dùng nếu

bạn dùng chung máy với người khác).

Bấm Next để hiện hộp thoại chúc mừng. Bạn bấm vào nút Finish để quay trở lại hộp thoại

Internet Accounts. Lúc này, trong danh sách Mail đã xuất hiện thêm một Accout mới mà bạn

vừa tạo. Bạn chọn Account này và bấm vào nút Properties để mở hộp thoại Properties về

Account này:Trong hộp thoại này, bạn có thể chỉnh sửa lại một số thông tin khác nếu cần.

Bạn chuyển qua tab Servers, đánh dấu vào mục My server requires authentication (chú ý :

người sử dụng bắt buộc phải tích vào mục này). Sang tab Advanced, kéo thanh trượt

trong mục Server Timeouts về phía Long để tránh trường hợp bị ngắt kết nối trong khi mạng

chậm (nếu cần)

pdf16 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 56 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt địa chỉ mail mard vào môi trường Outlook, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ĐỊA CHỈ MAIL MARD VÀO MÔI TRƯỜNG 
OUTLOOK 
1. Cấu tạo của một địa chỉ email 
Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự (@) và phần tên miền. 
Ví dụ: cis@mard.gov.vn 
Thì cis là tên hộp thư, mard.gov.vn là tên miền. 
2. Sử dụng webmail để truy cập địa chỉ mail của mard 
Ðường dẫn tới check webmail: Với webmail, bạn có thể nhận/gửi email của mình bất cứ lúc 
nào và bất cứ ở đâu, chỉ cần máy tính của bạn có cài trình duyệt Web (Internet Explorer, firefox, 
Netscape...) và nối Internet 
Bạn chỉ cần gõ vào thanh địa chỉ khi vào Internet một trong các đường dẫn sau: 
•  (đường dẫn trực tiếp) 
•  (đường dẫn trực tiếp) 
•  (đường dẫn gián tiếp) 
•  (đường dẫn gián tiếp) 
•  (đường dẫn gián tiếp) 
•  (đường dẫn gián tiếp) 
3. Thông tin cấu hình POP và SMTP server: 
(Dùng cho các chương trình gửi và nhận email như Outlook Express, Microsoft outlook 
Incredimail...) Bạn cấu hình như sau: 
• POP Server: mail.mard.gov.vn (hoặc 203.162.62.18 ) 
• SMTP Server: mail.mard.gov.vn (hoặc 203.162.62.18 ) 
4. Thông tin về Account 
Account sử dụng email của bạn gồm Username và Password. Bạn hãy liên hệ với quản trị mạng 
trong trường hợp chưa có Account Email hoặc quên mật khẩu. Hoặc liên hệ 
quantrimang@mard.gov.vn để có câu trả lời. 
Chú ý: Username có dạng tênbạntuỳchọn.tênđơnvị@mard.gov.vn 
Ví dụ Username có dạng như: tuan.khcn@mard.gov.vn (có thể chỉ cần gõ tuan.khcn) 
5. Sử dụng Email trong Outlook Epress 
- Ví dụ tôi có một đia chỉ email là : quantrimang@mard.gov.vn và muốn đưa địa chỉ này vào 
chương trình Outlook express để sử dụng, thì cách làm như sau: 
- Khởi động Outlook Express bằng cách chọn Start\Programs\Outlook express. Nếu bạn dùng 
Outlook Express lần đầu tiên, bảng Internet Connection wizard sẽ hiện ra như sau: 
Nếu không, trên menu Tools, bạn chọn Accounts: 
 Hộp thoại Internet Account hiện lên, bạn chọn sang tab Mail để hiển thị tất cả các Accout Email 
hiện tại có sẵn trong máy.: 
Bạn bấm vào nút Add và chọn Mail để thêm một Account Email mới vào Outlook express. và 
bảng Internet Connection wizard sẽ hiện ra: 
 Trong ô Display name, bạn điền vào Họ và tên của bạn. Phần này là tuỳ chọn, bạn có thể điền bất 
cứ Tên gì bạn thích nhưng chú ý là Tên này sẽ xuất hiện ở phần From khi người nhận đọc thư 
của bạn. 
Bấm vào Next, bạn sẽ chuyển qua mục khai báo địa chỉ email của mình: 
 Bạn điền vào địa chỉ email mà người quản trị đã cấp cho bạn. Địa chỉ email có dạng: 
tênsửdụng.tênđơnvị@mard.gov.vn (có thể là .com hoặc .net, .org, .vnn.vn...nếu bạn dùng hệ 
thống email không phải của Bộ NN&PTNT), ở đây địa chỉ email của tôi đang dùng là 
quantrimang@mard.gov.vn. 
Bấm Next để chuyển qua phần khai báo thông tin Server Mail: 
 Phần Email Server Name: bạn chọn POP3 
Phần Incomming mail: bạn gõ mail.mard.gov.vn (hoặc 203.162.62.18) 
Phần Outgoing mail: bạn gõ mail.mard.gov.vn (hoặc 203.162.62.18) 
Bấm Next để sang phần khai báo Password của Account Email: 
 Bạn điền vào hai mục Account name và Password: tên sử dụng và mật khẩu mà bạn đã được cấp. 
Chú ý rằng đối với mail server của chúng tôi, tên sử dụng chính là địa chỉ email của bạn. 
Bạn chọn đánh dấu mục Remember password để nhớ mật khẩu vào máy, như vậy, mỗi lần check 
hay gửi mail bạn sẽ không phải gõ lại mật khẩu. (Chú ý : Chức năng này không nên dùng nếu 
bạn dùng chung máy với người khác). 
Bấm Next để hiện hộp thoại chúc mừng. Bạn bấm vào nút Finish để quay trở lại hộp thoại 
Internet Accounts. Lúc này, trong danh sách Mail đã xuất hiện thêm một Accout mới mà bạn 
vừa tạo. Bạn chọn Account này và bấm vào nút Properties để mở hộp thoại Properties về 
Account này: 
 Trong hộp thoại này, bạn có thể chỉnh sửa lại một số thông tin khác nếu cần. 
Bạn chuyển qua tab Servers, đánh dấu vào mục My server requires authentication (chú ý : 
người sử dụng bắt buộc phải tích vào mục này). Sang tab Advanced, kéo thanh trượt 
trong mục Server Timeouts về phía Long để tránh trường hợp bị ngắt kết nối trong khi mạng 
chậm (nếu cần). 
 Bấm OK trở về hộp thoại Internet Account. Bấm Close để hoàn tất quá trình. 
(Chú ý : Việc sử dụng địa chỉ email trong các chương trình Microsoft Outlook 2003, 2007 
(nằm trong bộ Microsost Office) thì quá trình sử dụng và các thông tin điền vào cũng tương tự 
như ta sử dụng trong Outlook Express. 
Sau đây tôi xin giới thiệu bằng hình ảnh các bước nhúng một địa chỉ mail mard vào môi 
trường Microsoft Outlook 2007 . 
.Bước 1 :Khởi động của sổ Microsoft Outlook 2007 như hình dưới: 
 .Bước 2 : Cửa sổ chương trình Microsoft Outlook 2007 xuất hiện (chú ý : Nếu bạn lần đầu sử 
dụng Microsoft Outlook 2007 bạn chọn mục Add new E-mail Account và thực hiện tiếp công 
việc nhúng từ bước 4). Còn không để nhúng một địa chỉ email vào môi trường Microsoft 
Outlook 2007 tại của sổ chính bạn chọn menu Tool \ Account Setting. Như hình dưới: 
Bước 3: Của sổ Account Setting. xuất hiện, tai đây chọn mục New như hình dưới . 
 .Bước 4 : Sau khi chọn mục New xong, của sổ Add new E-mail xuất hiện như hình dưới. Tại 
đây để cấu hình tự động người sử dụng khai báo các thông tin tại các mục Your mail, E-mail 
Address, Password, Retype Password. Sau đó chọn Next và đợi một vài phút để hệ thống tự 
Search và cấu hình tự động. 
Ở đây tôi xin giới thiệu cách tự cấu hình, nên tôi tích vào mục “Manually configure server 
setting or additional server types” Sau đó chọn Next để sang bước 5. 
 .Bước 5 : Sau khi chọn Next ở bước 4, lại một của sổ Add New Email Account khác xuất hiện. 
Tại đây ta chọn mặc định mục Internet E-mail và chọn Next để sang bước 6. 
.Bước 6 : Cũng xuất hiện tiếp một của sổ Add New E-mail Account nữa như hình dưới, và tại 
của số này ta khai báo tất cả các thông tin liên quan về địa chỉ email đã cấp, thông tin máy chủ 
mail như trên. 
 .Bước 7 : Sau khi khai báo các thông tin ở bước 6, ta chọn mục More Setting., hộp hội thoại 
More Setting xuất hiện., tại đây ta chọn Server Tab và tích vào mục “My outgoing server 
(SMTP) require authentications” như hình dưới (việc lựa chọn tích vào mục này là yêu cầu 
bắt buộc ) . 
Tiếp theo ta chuyển sang tab Advanced, tại đây ta kéo thanh trượt trong mục Server Timeouts về 
phía Long để tránh trường hợp bị ngắt kết nối trong khi mạng chậm như hình dưới. 
 Bấm OK trở về hộp thoại Internet Account. Bấm Close để hoàn tất quá trình. 
 Như vậy sau khi nhúng xong địa chỉ email của bạn vào một trong các môi trường trên, bạn 
đã có thể gửi và nhận mail qua môi trường Outlook một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiện lợi 
trong công việc. 
Chúc bạn thành công ! 
Mọi thắc mắc cần giải đáp, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua địa chỉ: 
Trung tâm Tin học & Thống kê (CIS) 
Phòng quản lý & phát triển mạng máy tính), 
Tầng 3 nhà B5 - Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội. 
 Điện thoại : 04.37.338.892 (máy lẻ: 307 – 306 - 301) 
Email : quantrimang@mard.gov.vn 

File đính kèm:

  • pdfcaì đặt email vào oficce outlook.pdf
Bài giảng liên quan