Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Hội thi tri thức tuổi hoa - Phần thi năng khiếu

Vòng 2:

KHỞI ĐỘNG

 Trong vòng thi này : Gồm 10 câu hỏi với bốn câu trả lời A, B, C, D. Thời gian để các đội suy nghĩ trả lời câu hỏi là 10 giây, các đội lựa chọn đáp án đúng bằng hình thức giơ thẻ. Mỗi đáp án đúng được 5 điểm.

 

pptx11 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Hội thi tri thức tuổi hoa - Phần thi năng khiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
	Trong vòng thi này : Gồm 10 câu hỏi với bốn câu trả lời A, B, C, D. Thời gian để các đội suy nghĩ trả lời câu hỏi là 10 giây, các đội lựa chọn đáp án đúng bằng hình thức giơ thẻ. Mỗi đáp án đúng được 5 điểm.Vòng 2:KHỞI ĐỘNGCõu 1: Từ nào là từ lỏy trong cỏc từ dưới đõy:A. bằng phẳngB. phẳng lặngC. núng nựcD. phẳng phiuĐỏp ỏn: D. phẳng phiu109876543210Cõu 2: Sau hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) con sụng nào được lấy làm giới tuyến phõn chia tạm thời hai miền Nam, Bắc của nước ta?A. Sụng Hương.B. Sụng Mó. C. Sụng Cả.D. Sụng Bến Hải109876543210Đỏp ỏn: D. Sụng Bến HảiCõu 3: Điền số cũn thiếu:109876543210Đỏp ỏn: C. 30(Quy luật: Hai số đầu nhõn với nhau sẽ bằng số thứ ba)34 1223 656 ?A. 11B. 15C. 30D. 24Cõu 4: Chỉ ra từ cú chữ viết sai chớnh tả trong cỏc từ dưới đõy rồi viết lại cho đỳng:109876543210Đỏp ỏn: B. lề nối-> lề lốiA. nền nếp.B. lề nốiC. nỗ lựcD. lo lắngCõu 5: Để đề phũng dũng điện quỏ mạnh cú thể gõy chỏy đường dõy và chỏy nhà, người ta lắp thờm vật gỡ vào mạch điện?109876543210Đỏp ỏn: C. Một cầu chỡA. Một cụng tơ điệnB. Một búng đốn điệnC. Một cầu chỡD. Một chuụng điệnCõu 6: Cú 4 chỳ mốo ngồi ở 4 gúc nhà, trước mặt mỗi chỳ mốo cú 3 chỳ mốo. Hỏi cú tất cả mấy chỳ mốo? 109876543210Đỏp ỏn: C. 4 chỳ mốoA. 3 chỳ mốoB. 7 chỳ mốoC. 4 chỳ mốoD. 12 chỳ mốoCõu 7: Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phự sa của sụng nào ?109876543210Đỏp ỏn: C. Sụng Hồng và sụng Thỏi BỡnhA. Sụng Hồng, sụng Mó.B. Sụng Thỏi Bỡnh, sụng Mó C. Sụng Hồng và sụng Thỏi Bỡnh.D. Sụng Mó, sụng Cầu.Cõu 8: My father is .engineer.109876543210Đỏp ỏn: D. anaB. amC. theD. anCõu 9: Người tham gia giao thụng phải đi như thế nào là đỳng quy tắc giao thụng ? A. Đi bờn phải theo chiều đi của mỡnh.B. Đi đỳng phần đường quy địnhC. Chấp hành hệ thống bỏo hiệu đường bộD. Tất cả cỏc ý trờn.Đỏp ỏn: D. Tất cả cỏc ý trờn109876543210Cõu 10: Từ nào đồng nghĩa với từ hoà bỡnh:109876543210Đỏp ỏn: A. bỡnh yờnA. bỡnh yờnB. bỡnh thản C. bỡnh tĩnhD. bỡnh đẳng

File đính kèm:

  • pptxVong 2 khoi dong.pptx
  • pptx44chon.pptx
  • pptxVong 3 nhanh tri.pptx
  • pptxVong 4 goi 1.pptx
  • pptxVong 4 goi 2.pptx
  • pptxVong 4 goi 3.pptx
  • pptxVong 4 goi 4.pptx
  • pptxvong 4.pptx
  • pptxvong11.pptx
Bài giảng liên quan