Hướng dẫn tự đánh giá

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ

 Quy trình kiểm định:

 1. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông.

 2. Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông.

 3. Đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) cơ sở giáo dục phổ thông.

 4. Công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Như vậy, tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục.

 Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo từng cấp học để mô tả hiện trạng, phân tích, đánh giá để chứng minh nhà trường đạt hoặc không đạt. Trên cơ sở đó, nhà trường chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 14/07/2018 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn tự đánh giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁLục Yên, ngày 04/8/2010I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỰ ĐÁNH GIÁ Quy trình kiểm định: 	1. Tự đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông.	2. Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông.	3. Đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) cơ sở giáo dục phổ thông.	4. Công nhận cơ sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.Như vậy, tự đánh giá là khâu đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục. Đó là quá trình nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông theo từng cấp học để mô tả hiện trạng, phân tích, đánh giá để chứng minh nhà trường đạt hoặc không đạt. Trên cơ sở đó, nhà trường chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu và xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá thể hiện tính tự chủ và tính tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong toàn bộ hoạt động giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.Tự đánh giá là một quá trình liên tục cần nhiều công sức, thời gian, có sự tham gia của các đơn vị và cá nhân trong nhà trường. Tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các giải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông. II. QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ Thành lập Hội đồng tự đánh giá * Xác định mục đích, phạm vi TĐG * Xây dựng kế hoạch tự đánh giá * Thu thập thông tin, minh chứng * Xử lý, phân tích thông tin, minh chứng thu được * Đánh giá mức độ trường PT đạt được tiêu chí Viết báo cáo tự đánh giá *Sau khi hoàn thành dự thảo Báo cáo TĐG, Hội đồng TĐG thực hiện các công việc:Thu thập và xử lý các ý kiến thu được sau khi công bố kết quả tự đánh giá, hoàn thiện báo cáo lần cuối;Các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá ký xác nhận vào bản báo cáo tự đánh giá; hiệu trưởng ký tên, đóng dấu; công bố công khai báo cáo tự đánh giá trong nhà trường;Tổ chức lưu trữ các thông tin, minh chứng, kể cả các tư liệu liên quan đến nguồn gốc các thông tin, minh chứng thu được; Gửi công văn, báo cáo tự đánh giá cho phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường tiểu học, trung học cơ sở), sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học phổ thông), trong đó ghi rõ trường đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và đăng ký thời gian trường đón đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát; *Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đã nêu trong báo cáo XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

File đính kèm:

 • ppt1. Bài giảng HUONG DAN TU DANH GIA (ngay 04-8-2010).ppt
 • ppt2.Huongdan-sudung-tieuchuanTH.ppt
 • ppt4.HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ.ppt
 • pptCac văn bản về KĐCL.ppt
 • docCƠ SỞ DỮ LIỆU THCS.doc
 • docCƠ SỞ DỮ LIỆUtieu hoc.doc
 • docCV7880-2009-BGD (HD tự đánh giá).doc
 • docĐiều 24 Cấp độ KĐCL.doc
 • rtfHDSD_Botieuchuan-Tieuhoc-CHi tiet.rtf
 • docHƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH.doc
 • rtfHuongdansudungBotieuchuan(6-2010).rtf
 • rtfMot_so_chu_y_phan_tich_tieu_chi_de_viet_BC.rtf
 • pptMuc đich, phạm vi TĐG.ppt
 • rarPhụ lục.rar
 • docQD83-2008-BGD (Quy trình và chu kì DG CLGD phổ thông).doc
 • docQuy dinh trinh bay BC tu danh gia.doc
 • pptThu thap cac thong tin, minh chung.ppt
 • docTT12-2009-BGD (đánh giá CLGD THCS).doc
 • pptXu ly thong tin minh chung.ppt