Kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3 – 4 - 5 môn Tin học

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2011 – 2012 nhà trường đã bắt đầu đưa môn Tin học vào giảng dạy với 3 khối lớp 3- 4- 5 với tổng số 285 học sinh

Cụ thể: Khối 3 có 3 lớp với tổng số: 87 học sinh

 Khối 4 có 4 lớp với tổng số: 100 học sinh

 Khối 5 có 3 lớp với tổng số: 76 học sinh

* Trung bình mỗi lớp có 26 học sinh

*Cơ sở vật chất: - Phòng học Tin có tổng số 10 máy

 - Trung bình 3 học sinh / máy

 Qua một thời gian giảng dạy môn Tin học tại 10 lớp gồm 3 khối ( khối 3, khối 4 và khối 5 ), tôi nhận thấy một số thuận lợi và khó khăn sau :

 

doc23 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 21/10/2016 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu và bồi dưỡng học sinh giỏi khối 3 – 4 - 5 môn Tin học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
ên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 5, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra thêm bài tập ôn luyện ở lớp có liên quan tới kiến thức cơ bản và chữa bài ngay tại lớp.
+ Giáo viên kiểm tra lại kiến thức từng em và kịp thời giúp đỡ những mặt còn yếu kém.
 **************************
****THÁNG 1****
I.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 12:
1.HỌC SINH GIỎI :
* LỚP 3 : 
- Ưu điểm : 
+ Các em đã nắm vững kiến thức, kĩ năng thao tác máy nhanh như em Bảo Long lớp 3a,Thanh Xuân lớp 3B,Quang lớp 3C..
+ Một số em đã giải tốt các vòng thi tiếng Anh, Toán qua mạng như em Nam Bình lớp 3b, Thái Duy lớp 3a.
- Nhược điểm :
+ Qua kiểm tra cuối kì I cho thấy kết quả kiểm tra phần lí thuyết phân môn tin học chưa được cao do các em chú ý đến giải toán và Anh qua mạng nên có rất ít thời gian để học Tin học
+ Một số em không có máy tại nhà nên kĩ năng thao tác máy còn chưa được mạnh dạn cũng như không hoàn thành đúng vòng thi toán và anh trên mạng.
*LỚP 4 : 
- Ưu điểm : 
+ Các em nắm vững kiến thức, kĩ năng thao tác máy nhanh 
+ Các em nhiệt tình giúp đỡ các bạn yếu trong lớp.
+ Một số em vừa giải Toán và Anh qua mạng nhưng các em biết tận dụng thời gan để học phân môn Tin học nên những em này đạt kết quả rất cao như em Đường 4a,Mẫn Oanh lớp 4b
- Nhược điểm :
+ Số tiết học còn ít và thời gian học còn ngắn nên chưa khai thác tối đa kiến thức cũng như kĩ năng thao tác máy của các em
*LỚP 5 :
- Ưu điểm : 
+ Các em có kĩ năng thao tác máy nhanh nên các em hoàn thành tốt các vòng thi giải toán và Anh qua mạng với thời gian rất ngắn
- Nhược điểm :
+ Đối với một số em chỉ chú ý đến giải toán và anh trong tiết học về nhà không chú trọng đến phân môn Tin học nên việc nắm bắt kiến thức vào thao tác máy chưa được mạnh dạn dẫn đến kết quả kiểm tra cuối kì chưa được cao
2.HỌC SINH YẾU : 
* LỚP 3 :
- Ưu điểm : 
+ Các em học thuộc kiến thức và vận dụng được vào thực hành
+ Trong giờ học các em chý ý và hăng say phát biểu hơn
- Nhược điểm :
+ Qua kiểm tra cuối kì I một sốn em vận dụng kiến thức vào bài làm kiểm tra còn yếu như em Hồng,Tùng,Đức lớp 3C,Trọng,Hà My, Ánh Nhi lớp 3B,Tuấn,Nghĩa lớp 3a, em Bé Hạnh vận dụng kiến thức vào thực hành còn yếu
* LỚP 4 :
- Ưu điểm : 
+ Nắm được kiến thức để vận dụng vào thực hành
+ Hoàn thành hết bài tập được giao.
- Nhược điểm :
+ Một số em học thuộc được lí thuyết nhưng chưa vận dụng được vào thực hành
* LỚP 5 : 
- Ưu điểm : 
+ Đa số các em đã thực hành được
- Nhược điểm :
+ Một số em về nhà không chịu khó học bài cũ nên đến lớp không thể vận dụng vào để thực hành nên kết quả đạt được trong học kì còn thấp
II.BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI :
1.LỚP 3 :
- Giáo viên tiến hành theo giỏi các em học sinh giải toán và anh qua nhắc nhở các em hoàn thành tốt tất cả các vòng thi.
- Ôn luyện thêm kĩ năng thực hành trên máy cho các em và ra thêm bài tập nâng cao để các em làm ở nhà
2.LỚP 4 :
- Giáo viên tiến hành theo giỏi các em học sinh giải toán và anh qua mạng để biết được các em thao tác máy nhanh hay chậm để hỗ trợ thêm
- Giáo viên theo sát kết quả thi tiếng Anhvà Toán trên mạng để nhắc nhở các em hoàn thành tốt tất cả các vòng thi.
3.LỚP 5 :
- Giáo viên ôn tập kiến thức cơ bản suốt học kỳ I. 
- Giáo viên tiến hành theo giỏi các em học sinh giải toán và anh qua mạng để biết được các em thao tác máy nhanh hay chậm để hỗ trợ thêm
III.GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU :
1.LỚP 3 :
- Giáo viên tập trung giúp đỡ các em ở các lớp như em Bé Hạnh,Tuấn Phát lớp 3A, Hà My,Trọng, lớp 3B, Hồng,Nhân lớp 3c
 Đối với những học sinh này : Giáo viên tập trung vào phần học thuộc kiến thức và kĩ năng áp dụng kiến thức vào làm bài tập, bài kiểm tra và vận dụng vào thực hành.
- Đến thời điểm ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, giáo viên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 3, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra thêm nhiều dạng bài tập có liên quan.
+ Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra thử, thực hiện chấm chữa và sửa lỗi để các em có thể rút kinh nghiệm trong bài kiểm tra cuối kỳ.
2.LỚP 4 : 
- Giáo viên tập giúp đỡ em :
1
Nguyễn Tiến Dũng
4B
Đối với học sinh này, giáo viên tập trung vào phần từ vựng và cấu trúc câu : “ Can she climb a ( tree )? và “ Can he ride a bicycle ? ”.
- Đến thời điểm ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, giáo viên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 4, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra bài tập làm thêm ở lớp ở dạng viết, trắc nghiệm và dịch.
+ Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra thử, thực hiện chấm chữa và sửa lỗi để các em có thể rút kinh nghiệm trong bài kiểm tra cuối kỳ.
3.LỚP 5 :
- Giáo viên tập trung giúp đỡ các em ở các lớp như sau :
1
Trịnh Minh Trường
5C
2
Nguyễn Thành Trung
5D
Đối với học sinh này, giáo viên tập trung vào phần từ vựng và cấu trúc câu : “ I am ( tired ) ” và “ They are ( teachers ) ”.
- Đến thời điểm ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, giáo viên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 5, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra thêm bài tập ôn luyện ở lớp có liên quan tới kiến thức cơ bản và chữa bài ngay tại lớp.
+ Giáo viên kiểm tra lại kiến thức từng em và kịp thời giúp đỡ những mặt còn yếu kém.
+ Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra thử và sủa bài ngay tại lớp.
 **************************
***THÁNG 12****
I.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 11:
1.HỌC SINH GIỎI :
* LỚP 3 : 
- Ưu điểm : 
+ Các em đã nắm vững cấu trúc ngữ pháp và phát âm chuẩn phần từ vựng
+ Một số em đã giải tốt các vòng thi tiếng Anh qua mạng.
- Nhược điểm :
+ Một số em không có máy tại nhà nên không hoàn thành đúng vòng thi trên mạng.
*LỚP 4 : 
- Ưu điểm : 
+ Các em nắm vững cấu trúc câu và học thuộc thêm được nhiều phần từ vựng ngoài SGK.
+ Các em nhiệt tình giúp đỡ các bạn yếu trong lớp.
+ Chuyên cần và làm tốt bài tập được giao.
- Nhược điểm :
+ Số tiết học còn ít và thời gian học còn ngắn nên nhiều cấu trúc câu, các em chưa nắm được.
*LỚP 5 :
- Ưu điểm : 
+ Các em đã làm tốt bài tập nâng cao phần sắp xếp câu và điền từ.
+ Các em có những tiến bộ rõ rệt trong quá trình bồi dưỡng.
- Nhược điểm :
+ Đối với phần trắc nghiệm, có nhiều câu khó các em chưa làm được.
2.HỌC SINH YẾU : 
* LỚP 3 :
- Ưu điểm : 
+ Các em học thuộc và phát âm tốt phần từ vựng
+ Đã nắm chắc phần kiến thức cũ
- Nhược điểm :
+ Em Đông (3D) yếu phần đặt câu.
* LỚP 4 :
- Ưu điểm : 
+ Nắm được phần từ vựng và vận dụng vào cấu trúc câu
+ Hoàn thành hết bài tập được giao.
- Nhược điểm :
+ Một số câu trong bài tập, các em làm sai.
* LỚP 5 : 
- Ưu điểm : 
+ Đa số các em đã nghe được và đọc được tiếng Anh.
- Nhược điểm :
+ Em Tùng (5C) yếu về phần nghe
II.BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI :
1.LỚP 3 :
- Giáo viên ôn luyện lại tất cả các kiến thức lý thuyết cơ bản trong SGK. Đối với mỗi phần lý thuyết, giáo viên ra thêm vài dạng bài tập tương ứng.
- Giáo viên ôn lại phần kiến thức nâng cao đã dạy suốt học kỳ I và ra thêm bài tập ở lớp và ở nhà.
- Giáo viên tiến hành chấm điểm ngay tại lớp dưới nhiều hình thức : câu hỏi khó, kiểm tra miệng, làm bài tập trên bảng.
2.LỚP 4 :
- Giáo viên ôn luyện lại tất cả các kiến thức lý thuyết cơ bản trong SGK. Đối với mỗi phần lý thuyết, giáo viên ra thêm vài dạng bài tập tương ứng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại phần kiến thức nâng cao và làm bài tập nâng cao có liên quan.
- Giáo viên theo sát kết quả thi tiếng Anh trên mạng và nhắc nhở các em hoàn thành tốt tất cả các vòng thi.
3.LỚP 5 :
- Giáo viên ôn tập kiến thức cơ bản suốt học kỳ I. Đồng thời, giáo viên xen kẽ ôn luyện phần kiến thức nâng cao.
- Ra các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ và sắp xếp để các em luyện thêm.
- Theo sát kết quả thống kê trên mạng, yêu cầu các em tự ôn luyện và giải thêm tiếng Anh qua mạng tại nhà.
III.GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU :
1.LỚP 3 :
- Giáo viên tập trung giúp đỡ các em ở các lớp như sau
1
Nguyễn Ngọc Sương
3A
2
Nguyễn Văn Toàn
3D
 Đối với 2 học sinh này : Giáo viên tập trung vào phần từ vựng và cấu trúc câu chỉ màu sắc : “ This is a red and yellow (book) ” và “ It is ( pink ) ”.
- Đến thời điểm ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, giáo viên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 3, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra thêm nhiều dạng bài tập có liên quan.
+ Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra thử, thực hiện chấm chữa và sửa lỗi để các em có thể rút kinh nghiệm trong bài kiểm tra cuối kỳ.
2.LỚP 4 : 
- Giáo viên tập giúp đỡ em :
1
Nguyễn Tiến Dũng
4B
Đối với học sinh này, giáo viên tập trung vào phần từ vựng và cấu trúc câu : “ Can she climb a ( tree )? và “ Can he ride a bicycle ? ”.
- Đến thời điểm ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, giáo viên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 4, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra bài tập làm thêm ở lớp ở dạng viết, trắc nghiệm và dịch.
+ Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra thử, thực hiện chấm chữa và sửa lỗi để các em có thể rút kinh nghiệm trong bài kiểm tra cuối kỳ.
3.LỚP 5 :
- Giáo viên tập trung giúp đỡ các em ở các lớp như sau :
1
Trịnh Minh Trường
5C
2
Nguyễn Thành Trung
5D
Đối với học sinh này, giáo viên tập trung vào phần từ vựng và cấu trúc câu : “ I am ( tired ) ” và “ They are ( teachers ) ”.
- Đến thời điểm ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ, giáo viên tập trung vào tất cả các em thuộc thành phần HSY của khối 5, với những biện pháp sau : 
+ Giáo viên ôn luyện kiến thức cơ bản trong SGK
+ Giáo viên ra thêm bài tập ôn luyện ở lớp có liên quan tới kiến thức cơ bản và chữa bài ngay tại lớp.
+ Giáo viên kiểm tra lại kiến thức từng em và kịp thời giúp đỡ những mặt còn yếu kém.
+ Giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra thử và sủa bài ngay tại lớp.
 **************************
1
2
3
4

File đính kèm:

  • docKe Hoach GDHSY-BDHSG mon tin hoc IN.doc
Bài giảng liên quan