Kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo

 Năm học 2011-2012 là năm học triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là năm học thực hiện chủ đề “Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục- Đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công cuộc, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Thực hiện Chỉ thị 3398/BGD ĐT ngày 12/08/2011 về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2011-2012, thực hiện Công văn số 5358/BGD ĐT-GDTH ngày 12/08/2011 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2011-2012 và các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của UBND tỉnh và Sở GD-ĐT Quảng Bình, Phòng GD-ĐT Quảng Trạch.

 

ppt78 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 13/07/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên

File đính kèm:

  • pptke hoach nam hoc.ppt
Bài giảng liên quan