Kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Địa lí

II, Bài tập (4 điểm)

 Cho bảng số liệu

 Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu qua các năm

 ( Đơn vị:nghìn tấn)

 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Sản lượng cà phê nhân

Khối lượng xuất khẩu 8,4

4,0 12,3

9,2 92

89,6 21,8

248,1 820,5

733,9 752,1

912,7

1, Vẽ biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản lượng cà phê nhân và khối lượng xuất khẩu cà phê nước ta giai đoạn 1980 – 2005

2, Nêu nhận xét cần thiết

 

doc3 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Địa lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Kiểm tra 1 tiết lớp 12C2
I, Lý thuyết( 6 điểm)
1, Phân tích nguồn tài nguyên du lịch nước ta ?
2, Dựa vào átlát địa lí hãy hoàn thành bảng sau:
Thuỷ điện
Tiềm năng
Các nhà máy
Địa điểm( trên sông)
Công suất
*, Đã có
1,
2, 
*, Đang xây dựng
1,...
Nhiệt điện
Tiềm năng
Các nhà máy
Địa điểm
Công suất
*, Đã có
1,
2, 
*, Đang xây dựng
1,...
II, Bài tập (4 điểm)
 Cho bảng số liệu
 Sản lượng cà phê nhân và khối lượng cà phê xuất khẩu qua các năm
 ( Đơn vị :nghìn tấn)
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Sản lượng cà phê nhân
Khối lượng xuất khẩu
8,4
4,0
12,3
9,2
92
89,6
21,8
248,1
820,5
733,9
752,1
912,7
1, Vẽ biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản lượng cà phê nhân và khối lượng xuất khẩu cà phê nước ta giai đoạn 1980 – 2005
2, Nêu nhận xét cần thiết
Kiểm tra 1 tiết lớp 12C3
I, Lý thuyết( 6 điểm)
1, Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn đối với sự phát triển ngành thuỷ sản của nước ta?
2, Dựa vào átlát địa lí hoàn thành bảng sau:
Quy mô trung tâm công nghiệp
Tên trung tâm
Cơ cấu ngành
Rất lớn
Lớn
Trung bình
Nhỏ 
II, Bài tập ( 4 điểm)
 Cho bảng số liệu
Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn ( Đơn vị: % )
Năm
Thành thị
Nông thôn
1990
1995
2000
2003
2005
19,5
20,8
24,2
25,8
26,9
80,5
79,2
75,8
74,2
73,1
1, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 1990 – 2005
2, Nêu nhận xét cần thiết
Kiểm tra 1 tiết lớp 12C1
I, Lý thuyết ( 6 điểm)
1, Hãy nêu sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp nước ta? Nguyên nhân của sự phân hoá đó?
2, Dựa vào átlát địa lí, hãy hoàn thành bảng nhận xét về một số vùng sinh thái nông nghiệp ở nước ta
Vùng 
Điều kiện sinh thái
Chuyên môn hoá
1,Trung du và miền núi Bắc Bộ
2, Đồng Bằng sông Hồng
3, Đồng Bằng sông Cửu Long
II, Bài tập ( 4 điểm)
 Cho bảng số liệu
Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1990 – 2005 ( đơn vị: % )
1990
1995
1997
2002
2005
Nông - lâm - ngư - nghiệp
Công nghiệp- xây dựng
Dịch vụ
38,7
22,7
38,6
27,2
28,8
44,0
25,8
32,1
42,1
23,0
38,5
38,5
21,0
41,0
38,0
1, Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta giai đoạn 1990 – 2005.
2, Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta giai đoạn trên.

File đính kèm:

  • docKiÓm tra 1 tiet lop 12c2,3,4.doc