Kiểm tra giữa kì I Lớp 6 Môn Địa Lí

I.Quan sát hình 3.3 dưới đây, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm ( .) sao cho phù hợp (3 điểm - gồm )

1 Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường : .kinh tuyến . ( 0, 5 điểm )

2 Đường kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là 00 .kinh tuyến này gọi là Kinh tuyến gốc Tìm , ghi số độ và tên của đường đó lên hình 3.3 ( 1,0 điểm )

3 Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường .Vĩ tuyến. đường vĩ tuyến dài nhất trên quả địa cầu có số độ là : .00. đường này được gọi là .Xích đạo. Ghi tên đường đó vào chỗ chấm ( . ) trên lược đồ

doc3 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra giữa kì I Lớp 6 Môn Địa Lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Họ và tên:.......................................Kiểm tra giữa kì I
Lớp : 6.... Môn Địa Lí
Điểm :
Lời phê của thầy giáo:
Đề ra số I:
I.Quan sát hình 3.3 dưới đây, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm ( ...) sao cho phù hợp	 	(3 điểm - gồm )
1 Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường : .........................................kinh tuyến ....................... 	 ( 0, 5 điểm )
2 Đường kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là00..kinh tuyến này gọi là Kinh tuyến gốc Tìm , ghi số độ và tên của đường đó lên hình 3.3 ( 1,0 điểm )
3 Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường .............Vĩ tuyến.............. đường vĩ tuyến dài nhất trên quả địa cầu có số độ là : ...................00......................... đường này được gọi là ....Xích đạo.... Ghi tên đường đó vào chỗ chấm ( ... ) trên lược đồ 	( 1,5 điểm )
Hình 3.3 : Các châu lục trên thế giới 
II . Điền tiếp các từ vào chỗ chẩm ( ...) cho đúng : Tỷ lệ bản đồ có tử số là 1 vậy:
* Mẫu số càng lớn thì tỷ lệ bản đồ càng : Có tỉ lệ nhỏ	 ( 0, 5 điểm )
* Mẫu số càng nhỏ thì tỷ lệ bản đồ càng : Có tỉ lệ lớn ( 0, 5 điểm 
 309 200 100 00 100 200 300 400
100
00
100
200
O
III. Dựa vào hình bên ,cho biết : 	 	( 2,0 điểm - mỗi ý 0,5 điểm )
a. Toạ độ điểm O: 200 T ; 100 B
b. Toạ độ điểm A : 300 T ; 00 xích đạo.
c. Từ O đến A là hướng : Tây nam - đông bắc
d. Từ A đến O là hướng : Đông bắc- tây nam
A
	IV .Dựa vào bản đồ bên, em hãy cho biết : 
 (3,.0 điểm -gồm )
* Có mấy nội dung ở bản đồ thể hiện kí hiệu điểm có hai mươi hai kí hiệu điểm được thể hiện trên bản đồ .......................................................................................................................................................................................................................................... (1,0 điểm)
* Những nội dung nào thể hiện kí hiệu đường : Có ba kí hiệu được thể hiện bằng loại kí hiệu đường đó là Đường ô tô , đường bộ ; sông; đường sắt.
............................................................................................................................................................................................................... ( 1,0 điểm)
* Những nội dung nào thể hiện kí hiệu diện tích : Có hai kí hiệu được thể hiện bằng kí hiệu diện tích đó là Kí hiệu :Rừng có giá trị kinh tế và Vùng nông nghiệp tập trung .
............................................................................................................................................................................................................... ( 1,0 điểm)
V. Trên quả Địa Cầu , nếu cứ cách 10 người ta vẽ một kinh tuyến, thí có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? Cách 100 người ta vẽ một kinh tuyến thì sẽ được 360 kinh tuyến .
	( 0,5 điểm)
 Nếu cứ cách 10 người ta vẽ một vĩ tuyến , thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam? . Cách 100 người ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ được 9 vĩ tuyến Nam và 9 vĩ tuyến Bắc...	 ( 0,5 điểm)

File đính kèm:

  • docDe thi va dáp an.doc
Bài giảng liên quan