Lịch sử của trái đất

Lịch sử Trái Đất trải dài khoảng 4,55 tỷ năm, từ khi Trái Đất hình thành từ Tinh vân

mặt trời cho tới hiện tại. Bài viết này đưa ra một khái quát chung, tóm tắt những lý

thuyết khoa học được nhiều người công nhận hiện tại.

Trong bài này, để giúp độc giả dễ tưởng tượng, toàn bộ lịch sử Trái Đất được miêu tả

trong một khoảng thời gian tượng trưng bằng 24 giờ. Thời điểm bắt đầu là 0 giờ,

chính xác vào 4,55 tỷ năm trước, và kết thúc, 24 giờ, ở thời điểm hiện tại. Mỗi giây

tượng trưng trong khoảng thời gian này tương đương với khoảng 53.000 năm.

pdf16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 26/09/2016 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lịch sử của trái đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 1999. ( description (http:/ / www. bbc. co. uk/ sn/ prehistoric_life/ dinosaurs/
chronology/ 220mya1. shtml))
[54] “The Mass Extinctions: The Late Triassic Extinction” (http:/ / www. bbc. co. uk/ education/ darwin/ exfiles/ triassic. htm). BBC. Truy cập 9
April năm 2006.
[55] Dawkins, Richard (2004). "The Great Cretaceous Catastrophe". The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: Houghton
Mifflin Company. 169. ISBN 0-618-00583-8.
Lịch sử Trái Đất 14
[56] “Archaeopteryx: An Early Bird” (http:/ / www. ucmp. berkeley. edu/ diapsids/ birds/ archaeopteryx. html). University of California, Berkeley
Museum of Paleontology (1996). Truy cập 9 April năm 2006.
[57] Soltis, Pam; Doug Soltis, & Christine Edwards (2005). “Angiosperms” (http:/ / tolweb. org/ tree?group=Angiosperms&
contgroup=Spermatopsida). The Tree of Life Project (http:/ / tolweb. org). Truy cập 9 April năm 2006.
[58] "Death of a Dynasty". Kịch bản BBC. Walking with Dinosaurs. 1999. ( description (http:/ / www. bbc. co. uk/ sn/ prehistoric_life/
dinosaurs/ chronology/ 65mya1. shtml))
[59] Chaisson, Eric J. (2005). “Recent Fossils” (http:/ / www. tufts. edu/ as/ wright_center/ cosmic_evolution/ docs/ text/ text_bio_4. html).
Cosmic Evolution (http:/ / www. tufts. edu/ as/ wright_center/ cosmic_evolution/ docs/ splash. html). Tufts University. Truy cập 9 April năm
2006.
[60] Dawkins, Richard (2004). "Lemurs, Bushbabies and their Kin". The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: Houghton
Mifflin Company. 160. ISBN 0-618-00583-8.
[61] "Whale Killer". Kịch bản BBC. Walking with Beasts. 2001.
[62] Dawkins, Richard (2004). "Chimpanzees". The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: Houghton Mifflin Company.
100–101. ISBN 0-618-00583-8.
[63] Dawkins, Richard (2004). "Ape-Men". The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: Houghton Mifflin Company. 95–99.
ISBN 0-618-00583-8.
[64] Fortey, Richard (September 1999) [1997]. "Humanity". Life: A Natural History of the First Four Billion Years of Life on Earth. New York:
Vintage Books. 38. ISBN 0-375-70261-X.
[65] Goren-Inbar, Naama; Nira Alperson, Mordechai E. Kislev, Orit Simchoni, Yoel Melamed, Adi Ben-Nun, & Ella Werker (30 April năm
2004). " Evidence of Hominin Control of Fire at Gesher Benot Ya`aqov, Israel (http:/ / www. sciencemag. org/ cgi/ content/ abstract/ 304/
5671/ 725)". Science 304 (5671): 725–727. doi:10.1126/science.1095443. . Truy cập 11 April năm 2006. (abstract)
[66] Dawkins, Richard (2004). "Ergasts". The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: Houghton Mifflin Company. 67. ISBN
0-618-00583-8.
[67] Dawkins, Richard (2004). "Ergasts". The Ancestor’s Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Life. Boston: Houghton Mifflin Company. 67–71.
ISBN 0-618-00583-8.
[68] McNeill, Willam H. (1999) [1967]. "In The Beginning". A World History (ấn bản 4th ed.). New York: Oxford University Press. 7. ISBN
0-19-511615-1.
[69] Gibbons, Ann (13 June năm 2003). " Oldest Members of Homo sapiens Discovered in Africa (http:/ / www. sciencemag. org/ cgi/ content/
summary/ 300/ 5626/ 1641)". Science 300 (5626): 1641. doi:10.1126/science.300.5626.1641. . Truy cập 11 April năm 2006. (abstract)
[70] Hopfe, Lewis M. (1987) [1976]. "Characteristics of Basic Religions". Religions of the World (ấn bản 4th ed.). New York: MacMillan
Publishing Company. 17. ISBN 0-02-356930-1.
[71] Hopfe, Lewis M. (1987) [1976]. "Characteristics of Basic Religions". Religions of the World (ấn bản 4th ed.). New York: MacMillan
Publishing Company. 17–19. ISBN 0-02-356930-1.
[72] “Chauvet Cave” (http:/ / www. metmuseum. org/ toah/ hd/ chav/ hd_chav. htm). Metropolitan Museum of Art. Truy cập 11 April năm 2006.
[73] Patrick K. O’Brien, ed., ed (2003) [2002]. "The Human Revolution". Atlas of World History (ấn bản concise edition). New York: Oxford
University Press. 16. ISBN 0-19-521921-X.
[74] McNeill, Willam H. (1999) [1967]. "In The Beginning". A World History (ấn bản 4th ed.). New York: Oxford University Press. 8. ISBN
0-19-511615-1.
[75] Dawkins, Richard (1989) [1976]. "Memes: the new replicators". The Selfish Gene (ấn bản 2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
189–201. ISBN 0-19-286092-5.
[76] Tudge, Colin (1998). Neanderthals, Bandits and Farmers: How Agriculture Really Began. London: Weidenfeld & Nicolson. ISBN
0-297-84258-7.
[77] McNeill, Willam H. (1999) [1967]. "In The Beginning". A World History (ấn bản 4th ed.). New York: Oxford University Press. 15. ISBN
0-19-511615-1.
[78] “History of Hinduism” (http:/ / www. bbc. co. uk/ religion/ religions/ hinduism/ history/ ). BBC. Truy cập 27 March năm 2006.
[79] McNeill, Willam H. (1999) [1967]. "Emergence and Definition of the Major Old World Civilizations to 500 B.C. (introduction)". A World
History (ấn bản 4th ed.). New York: Oxford University Press. 3–6. ISBN 0-19-511615-1.
[80] McNeill, Willam H. (1999) [1967]. "Europe’s Self-Transformation: 1500–1648". A World History (ấn bản 4th ed.). New York: Oxford
University Press. 317–319. ISBN 0-19-511615-1.
[81] McNeill, Willam H. (1999) [1967]. "The Dominance of the West (introduction)". A World History (ấn bản 4th ed.). New York: Oxford
University Press. 295–299. ISBN 0-19-511615-1.
[82] “Human Spaceflight and Exploration — European Participating States” (http:/ / www. esa. int/ esaHS/ partstates. html). ESA (2006). Truy
cập 27 March năm 2006.
[83] “Expedition 13: Science, Assembly Prep on Tap for Crew” (http:/ / www. nasa. gov/ mission_pages/ station/ expeditions/ expedition13/
exp13_overview. html). NASA (January 11, 2006). Truy cập 27 March năm 2006.
Lịch sử Trái Đất 15
Liên kết ngoài
• Cosmic Evolution (http:/ / www. tufts. edu/ as/ wright_center/ cosmic_evolution/ docs/ splash. html) — a detailed
look at events from the origin of the universe to the present
• Valley, John W. “ A Cool Early Earth? (http:/ / www. sciam. com/ article. cfm?chanID=sa006& colID=1&
articleID=0005FA5D-5F7C-1333-9F7C83414B7F0000)” Scientific American. 2005 Oct:58–65. – discusses the
timing of the formation of the oceans and other major events in Earth’s early history.
• Davies, Paul. “ Quantum leap of life (http:/ / www. guardian. co. uk/ science/ story/ 0,3605,1671164,00. html)”.
The Guardian. 2005 Dec 20. – discusses speculation into the role of quantum systems in the origin of life
• Earth, Making of a Planet .avi (https:/ / www. youtube. com/ watch?v=CVTGBu09JCE) trên YouTube, National
Geographic
• Hệ mặt trời sẽ sụp đổ như thế nào? (phần I) (http:/ / vnexpress. net/ Vietnam/ Khoa-hoc/ 2002/ 05/ 3B9BC2A1/ )
• Hệ mặt trời sẽ sụp đổ như thế nào? (phần cuối) (http:/ / vnexpress. net/ Vietnam/ Khoa-hoc/ 2002/ 05/
3B9BC2E4/ )
Nguồn và người đóng góp vào bài 16
Nguồn và người đóng góp vào bài
Lịch sử Trái Đất  Nguồn:   Người đóng góp: Azcolvin429, Bd, CommonsDelinker, Ctmt, DHN, Hoang448, Mxn, NTT, Newone, Nguyễn
Thanh Quang, Photon, Porcupine, Tranletuhan, Tttrung, VietLong, Vuhongtam, Vương Ngân Hà, Yanajin33, 25 sửa đổi vô danh
Nguồn, giấy phép, và người đóng góp vào hình
Tập tin:The Earth seen from Apollo 17.jpg  Nguồn: ập_tin:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp:
NASA. Photo taken by either Harrison Schmitt or Ron Evans (of the Apollo 17 crew).
Tập tin:Geologic Clock - with events and periods - remake.png  Nguồn: ập_tin:Geologic_Clock_-_with_events_and_periods_-_remake.png  Giấy
phép: Public Domain  Người đóng góp: Woudloper derivative work: Andrew Colvin
Tập tin:Protoplanetary disk.jpg  Nguồn: ập_tin:Protoplanetary_disk.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: Brian Brondel, Jinma, KGyST
Tập tin:Big Slash.gif  Nguồn: ập_tin:Big_Slash.gif  Giấy phép: GNU Free Documentation License  Người đóng góp: User:Marvel
Tập tin:Volcano q.jpg  Nguồn: ập_tin:Volcano_q.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: Axxgreazz, HenkvD, Quadell, Rémih, Saperaud,
2 sửa đổi vô danh
Tập tin:Dna-split.png  Nguồn: ập_tin:Dna-split.png  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: Conscious, Dietzel65, Juliancolton, LadyofHats,
Madprime, Magnus Manske, Niki K, Pixeltoo, Roybb95, Samulili, Teetaweepo, Thomas81, 2 sửa đổi vô danh
Tập tin:CellMembraneDrawing.jpg  Nguồn: ập_tin:CellMembraneDrawing.jpg  Giấy phép: Attribution  Người đóng góp: Bekerr, Ezrdr, Fred J,
Habj, Helix84, Matanya (usurped), Mbimmler, Medium69, Thuresson, 3 sửa đổi vô danh
Tập tin:Crepuscular1.jpg  Nguồn: ập_tin:Crepuscular1.jpg  Giấy phép: GNU Free Documentation License  Người đóng góp: AstroImager001,
Saperaud, 1 sửa đổi vô danh
Tập tin:Endosymbiosis.PNG  Nguồn: ập_tin:Endosymbiosis.PNG  Giấy phép: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Người đóng
góp: User:Polyhedron, User:Polyhedron, User:Polyhedron
Tập tin:Volvox aureus 3 Ansichten.jpg  Nguồn: ập_tin:Volvox_aureus_3_Ansichten.jpg  Giấy phép: Creative Commons Attribution 3.0  Người đóng
góp: Dr. Ralf Wagner. Original uploader was Lyzzy at de.wikipedia
Tập tin:PIA02405.jpg  Nguồn: ập_tin:PIA02405.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: NASA/JPL
Tập tin:Pangaea.png  Nguồn: ập_tin:Pangaea.png  Giấy phép: GNU Free Documentation License  Người đóng góp: User:Kieff
Tập tin:Austrolopithecus africanus.jpg  Nguồn: ập_tin:Austrolopithecus_africanus.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: Calliopejen1,
Conscious, Durova, Ies, Krinkle, LeaMaimone, た ね, 1 sửa đổi vô danh
Tập tin:Mohenjodaro Sindh.jpeg  Nguồn: ập_tin:Mohenjodaro_Sindh.jpeg  Giấy phép: Creative Commons ShareAlike 1.0 Generic  Người đóng góp:
Original uploader was M.Imran at en.wikipedia
Tập tin:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg  Nguồn: ập_tin:Da_Vinci_Vitruve_Luc_Viatour.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp:
Original drawing: Photograpy:
Tập tin:Astronaut-EVA.jpg  Nguồn: ập_tin:Astronaut-EVA.jpg  Giấy phép: Public Domain  Người đóng góp: NASA
Giấy phép
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

File đính kèm:

  • pdfLịch sử trái đất- TĐBKTT - collection[1].pdf
Bài giảng liên quan