Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên.

Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam.

Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội.

Nhưng các ông đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành Hà Nội

 trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1822.

Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp

mang tên hai ông.

 

ppt9 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 04/11/2014 | Lượt xem: 938 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giáo viên : Nguyễn Ngọc Dũng Trường Tiểu học “A” Vĩnh An Trò chơi điền từ vào chỗ chấm Các loại câu kể đã học: Ai làm gì?, Ai thế nào?,và ……………………. Ai là gì? Hai bộ phận chính của câu kể Ai là gì? Là chủ ngữ và………. vị ngữ Tác dụng của câu kể Ai là gì là ……………... và nhận định về sự vật. giới thiệu Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2012 Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì? Bài 1: Tìm câu kể Ai là gì ? và nêu tác dụng của mỗi câu ( dùng để giới thiệu hay nhận định về sự vật ) Hoàng Diệu Nguyễn Tri Phương Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Hoàng Diệu quê ở Quảng Nam. Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. Nhưng các ông đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành Hà Nội trong hai cuộc chiến đấu giữ thành năm 1873 và 1822. Ở trung tâm Hà Nội ngày nay có hai đường phố đẹp mang tên hai ông. Hoàng Diệu Nguyễn Tri Phương Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. Hồi ông mới ra chòi vịt, ông trầm lặng như một chiếc bóng. Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tới. Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân. * Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. * Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. * Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân. dùng để giới thiệu dùng để giới thiệu dùng để nhận định về sự vật Câu kể Ai là gì? có hai tác dụng: dùng để giới thiệu hoặc nhận định về sự vật. dùng để nhận định về sự vật *Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội .  * Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. * Ông Năm là dân ngụ cư của làng này. * Cần trục là cánh tay kì diệu của các chú công nhân. Bài 2: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? em vừa tìm được CN VN CN VN CN VN * Cả hai ông đều không phải là người Hà Nội. CN VN * Nguyễn Tri Phương là người Thừa Thiên. Câu kể Ai là gì? gồm 2 bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời câu hỏi: là gì ( là ai, là con gì )? Thứ ba ngày 09 tháng 01 năm 2012 Luyện từ và câu Luyện tập về câu kể Ai là gì Bài 3: Có lần, em cùng một số bạn trong lớp đến thăm bạn Hà bị ốm.Em giới thiệu với bố mẹ bạn Hà từng người trong nhóm. Hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại chuyện đó, trong đoạn văn có sử dụng câu kể Ai là gì? Thảo luận nhóm và đóng vai Giáo viên : Nguyễn Ngọc Dũng Đơn vị : Trường Tiểu học “A” Vĩnh An 

File đính kèm:

  • pptLTC T20.ppt
Bài giảng liên quan