Ôn tập học kì 1 Đại số 9

Câu 1

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

•a) Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiên

•b) Số hữu tỉ âm không phải là số nguyên

•c) Số 0 là một số thực

•d) Số thực là số vô tỉ

 

ppt40 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ôn tập học kì 1 Đại số 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536Câu 1Phát biểu nào dưới đây là đúng?Số hữu tỉ âm nhỏ hơn số tự nhiênSố hữu tỉ âm không phải là số nguyênSố 0 là một số thựcSố thực là số vô tỉĐĐĐSCâu 2Chọn ra câu đúng trong các câu sau đây?Số thập phân hữu hạnSố thập phân vô hạn tuần hoànSố thập phân vô hạn không tuần hoànCả 3 câu trên đầu đúngSố vô tỉ là số được viết dưới dạng:SSĐSCâu 3x = 2x = 3x = 5x = 17Tìm x để viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn175 . xĐCâu 4x = 7,25x = -7.25x =  7,25Không câu nào đúng| x | = 7,25 thì:ĐCâu 5| x | = -1 thì54Không có x Đx = 94x = - 94x =  1 54Câu 6-0,8-0,08-0,6-0,008( - 0,2)3 bằng:ĐCâu 7(-4)3410(-4)7Không câu nào đúngCho A = (-4)5.(-4)2 bằng:ĐCâu 8n = -16n = 3n = -3Không câu nào đúng(-4)n = - 64 thì n =?ĐCâu 9Từ 6.63 = 9.42 ta có tỉ lệ thức:Đ696342=b.634296=c.663942=a.426963=d.Câu 10Đdbca=b.abdc=c.bacd=a.bcad=d.Từ tỉ lệ thức:ta có tỉ lệ thức nào?adbc=Câu 11 0.09 = ? - 0,3 0,3Cả a, b, c đều đúngĐ0,3Câu 12Đ-916= ? 34- 96-3434d.Câu 13 144 = ? 7212-72Đ-12Câu 14 82 = ? 4141Đ164  82Câu 15 x = 8 thì x = ?1664Đ84 Câu 16 x = 3 thì x2 = ?1827Đ981Câu 17Đ Phát biểu nào dưới đây là đúng? > 18 17- > 0,69591314 2740 8130 < 2740Câu a và b đúngĐ8130 = 2740So sánh hai số 8130 và 2740:Câu 34-44-2Đ2  (-4)2 bằngCâu 352 1616Đ 24 là căn bậc hai của:Câu 36IIIIVĐIIIĐồ thị của hàm số y = -5x với x < 0 thuộc ¼ mặt phẳng đồ thị thứ :CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !

File đính kèm:

  • ppton tap hoc ki 1.ppt
Bài giảng liên quan