Phân phối chương trình lớp 10 trung học phổ thông

- Giới thiệu : mục tiêu chung và nội dung chương trình thể dục lớp 10

- Tập luyên TDTT và các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 1)

- Tập luyên TDTT và các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 2,3 )

- TDNĐ: học động tác 1 – 3

- Chạy bền : bài tập 1 (trang 71)

- TDNĐ : ôn từ động tác 1-3

- Chạy ngắn :giới thiệu KT chạy ngắn ,cách sử dụng bàn đạp, XP

- Bài tập 1,2 (tr55) , Trò chơi (Mục 3: trang 58)

- TDNĐ: ôn động tác 1-3 . Học động tác 4-5

- Chạy ngắn: bài tập 3,4 tr56

- Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên

 

doc6 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 622 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình lớp 10 trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK
TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH 
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
 LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 (Áp dụng cho năm học 2011-2012)
Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết
Cả năm: 35 tuần x 2 tiết = 70 tiết
HỌC KÌ I
Tuần
Tiết
 Nội Dung
1
Tiết 1
Giới thiệu : mục tiêu chung và nội dung chương trình thể dục lớp 10 
Tập luyên TDTT và các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 1)
Tiết 2 
Tập luyên TDTT và các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 2,3 )
2
Tiết 3 
TDNĐ: học động tác 1 – 3 
Chạy bền : bài tập 1 (trang 71)
Tiết 4 
TDNĐ : ôn từ động tác 1-3 
Chạy ngắn :giới thiệu KT chạy ngắn ,cách sử dụng bàn đạp, XP
Bài tập 1,2 (tr55) , Trò chơi (Mục 3: trang 58)
3
Tiết 5
TDNĐ: ôn động tác 1-3 . Học động tác 4-5 
Chạy ngắn: bài tập 3,4 tr56
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 
Tiết 6
TDNĐ: ôn động tác 1-5
Chạy ngắn : bài tập 5 tr56,57.Một số điểm trong luật điền kinh (chạy ngắn). Tập “vào chỗ” “sẵn sàng” “chạy”
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
4
Tiết 7
TDNĐ: ôn động tác 1-5. Học mới động tác 6-7
Chạy ngắn : bài tập 6,7 tr57
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 8
TDNĐ: ôn động tác 1-7
Chạy ngắn : bài tập 2,4 tr61. trò chơi phát triển tốc độ(GV chọn)
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
5
Tiết 9
TDNĐ: ôn động tác 1-7. Học mới động tác 8-9
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 10
TDNĐ: ôn động tác 1-9. Học mới động tác 10-11
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên
Hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục 
6
Tiết 11
TDNĐ: ôn động tác 1-11
Chạy ngắn : bài tập 9 tr57
Chạy bền: trò chơi giáo dục sức bền (GV chọn )
Tiết 12
TDNĐ: ôn động tác 1-11. học mới động tác 12-13
Chạy bền: bài tập 7 tr71
7
Tiết 13
TDNĐ: ôn động tác 1-13 
Chạy ngắn: bài tập 5 tr61. tập những nội dung HS còn yếu .
Kiểm tra chạy thử 80m 
Chạy bền : luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên.Bài tập 8 tr72 
Tiết 14
 TDNĐ: ôn động tác 1-13 . Học mới động tác 14-16
 Chạy bền: bài tập 6 tr71
8
Tiết 15
TDNĐ: Ôn từ dộng tác 1-16
Chạy ngắn: Bài tập 5 tr61, bài tập 9 tr57
Chạy bền: Trò chơi giáo dục sức bền do GV chọn
Tiết 16
TDNĐ: Ôn từ động tác 1-16
Chạy ngắn: Bài tập 9 tr57, một số điểm trong luật điền kinh phần chạy ngắn.
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên 
9
Tiết 17
TDNĐ: Ôn từ động tác 1-16
Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên (SVĐ)
Tiết 18
Chạy ngắn: Bài tập 5 tr61, bài tập 9 tr57
Chạy bền: Trò chơi giáo dục sức bền do GV chọn
10
Tiết 19
KIỂM TRA : Thể dục nhịp điệu
Tiết 20
KIỂM TRA : Chạy ngắn
11
Tiết 21
THỂ THAO TỰ CHỌN: BÓNG CHUYỀN
Tư thế chuẩn bị, di chuyển ( bước thường, bước chéo)
Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
Tiết 22
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Ôn: Tư thế chuẩn bị, di chuyển ( bước thường, bước chéo)
 Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
12
Tiết 23
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Giới thiệu một số điểm trong luật bóng chuyền 
Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt.
Tiết 24
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
Đệm bóng
Trò chơi
13
Tiết 25
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Giới thiệu một số điểm trong luật bóng chuyền 
Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
Đệm bóng
Tiết 26
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Giới thiệu một số điểm trong luật bóng chuyền 
Phát bóng thấp tay chính diện 
Đệm bóng, đấu tập 
14
Tiết 27
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Ôn:Phát bóng thấp tay chính diện 
 Đệm bóng, đấu tập
Tiết 28
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Ôn: Phát bóng thấp tay chính diện 
 Đệm bóng, đấu tập
15
Tiết 29
TTTC: BÓNG CHUYỀN
Ôn: Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
 Phát bóng thấp tay chính diện 
 Đấu tập
Tiết 30
KIỂM TRA: TTTC: BÓNG CHUYỀN
Chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt
Đệm bóng
Phát bóng thấp tay chính diện
16
Tiết 31
Nhảy cao: giới thiệu chung về môn nhảy cao. Kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng 
Bài tập 1,2 tr83, bài tập 3 tr84
Chạy bền:Thở phối hợp với bước chạy,phân phối sức trong chạy bền. Chạy trên địa hình tự nhiên.
Tiết 32
Nhảy cao: Đi bộ 1 bước- đá lăng, xoay mũi bàn chân 
Đà giậm nhảy 1 bước đá lăng 
Mô phỏng động tác qua xà
Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.giới thiệu hiện tượng “cực điểm” và cách khắc phục
17
Tiết 33-35
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VÀ TIÊU CHUẨN RLTT
TDNĐ – CHẠY NGẮN –BÓNG CHUYỀN
Chạy bền trên địa hình tự nhiên 
Tiết 36
KIỂM TRA HỌC KÌ 1
GV chọn 2 nội dung để kiểm tra đánh giá ,xếp loại
HỌC KÌ 2
18
Tiết 37
Nhảy cao: Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
Mô phỏng động tác qua xà, cách đo đà, điều chỉnh đà, xác định điểm giậm nhảy 
Chạy bền: Thở phối hợp với bước chạy,phân phối sức trong chạy bền. Chạy trên địa hình tự nhiên
Tiết 38
Ôn :
Nhảy cao: Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng.
Cách đo đà, điều chỉnh đà, xác định điểm giậm nhảy 
Học mới: Giai đoạn giậm nhảy trên không và tiếp đất
Chạy bền: Thở phối hợp với bước chạy,phân phối sức trong chạy bền. Chạy trên địa hình tự nhiên
19
Tiết 39
Nhảy cao: Ôn :giai đoạn giậm nhảy- trên không và tiếp đất
Học mới: Giai đoạn chạy đà(3 bước)-giậm nhảy-trên không
Chạy bền: Trò chơi (do gv chon)
Tiết 40
Nhảy cao: 
Ôn : Giai đoạn chạy đà(3 bước)-giậm nhảy-trên không
Học mới: Chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
Bài tập phát triển sức mạnh chân 
Chạy bền: Trò chơi (do gv chon
20
Tiết 41
Nhảy cao:
Ôn : Chạy đà 3-5 bước – giậm nhảy – trên không – tiếp đất
Bài tập phát triển sức mạnh chân 
Học mới: Hoàn thiện giai đoạn chạy đà- giậm nhảy – trên không- tiếp đất 
Chạy bền :Luyện tập trên địa hình tự nhiên
Tiết 42
Nhảy cao:
Ôn : Hoàn thiện 4 giai đoạn chạy đà- giậm nhảy – trên không- tiếp đất (với nâng dần chiều cao của xà) duy trì và nâng cao thành tích
Học mới: giới thiệu một số điểm trong luật điền kinh phần nhảy cao 
Chạy bền :Luyện tập trên địa hình tự nhiên
21
Tiết 43
Nhảy cao: ôn tập nhảy cao kiểu nằm nghiêng 
Thực hiện hoàn thiện 4 giai đoạn với chiều cao xà tăng dần,với bước đà 6-10 chẵn hoặc 7-11 lẻ
Chạy bền : Luyện tập trên địa hình tự nhiên 
Tiết 44
KIỂM TRA : NHẢY CAO KIỂU NẰM NGHIÊNG
22
Tiết 45
Đá cầu: Kỹ thuật di chuyển 
Cầu lông : Tư thế chuẩn bị, cách cầm vợt ,cầm cầu
Tiết 46
Đá cầu: Ôn: kỹ thuật di chuyển
Học :Chuyền cầu bằng mu bàn chân
Cầu lông : Ôn : tư thế chuẩn bị, cách cầm cầu, cầm vợt 
Học: động tác di chuyển đơn bước(tiến ,lùi )kết hợp đánh cầu thấp thuận tay 
23
Tiết 47
Đá cầu: Ôn : chuyền cầu bằng mu bàn chân 
Học : Tâng “búng” cầu 
Cầu lông :Ôn : động tác di chuyển đơn bước(tiến ,lùi )kết hợp đánh cầu thấp thuận tay
Học : Giới thiệu một số điểm trong luật cầu lông
Tiết 48
Đá cầu: Ôn :chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu
Cầu lông : Học : động tác di chuyển đơn bước(tiến ,lùi )kết hợp đánh cầu thấp trái tay
24
Tiết 49
Đá cầu: Ôn :chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu
Cầu lông : Ôn : động tác di chuyển đơn bước(tiến ,lùi )kết hợp đánh cầu thấp trái tay
 Học :giới thiệu một số điểm trong luật cầu lông 
Tiết 50
Đá cầu : học: di chuyển ngang đỡ cầu
Học: Giới thiệu một số điểm trong luật đá cầu 
Cầu lông : Ôn : động tác di chuyển đơn bước(tiến ,lùi )kết hợp đánh cầu thấp trái tay
 Học :giới thiệu một số điểm trong luật cầu lông
25
Tiết 51
Đá cầu : Ôn: di chuyển ngang đỡ cầu
Học: Di chuyển tiến lùi đỡ cầu 
Cầu lông :Học : giới thiệu một số điểm trong luật cầu lông
Phát cầu cao _sâu thuận tay
Tiết 52
Đá cầu: Ôn : Di chuyển tiến lùi đỡ cầu
Đáu tập 
Cầu lông : Ôn : Phát cầu cao _sâu thuận tay
Học : Phát cầu thấp gần thuận tay
Đấu tập 
26
Tiết 53
Đá cầu : Học: Di chuyển chéo đỡ cầu
Đấu tập
Cầu lông: Ôn :Phát cầu thấp gần thuận tay
Đấu tập:
Tiết 54
Đá cầu : Ôn : Di chuyển chéo đỡ cầu
Đấu tập
Cầu lông :Ôn Phát cầu cao _sâu thuận tay, Phát cầu thấp gần thuận tay
27
Tiết 55
KIỂM TRA: ĐÁ CẦU
Tiết 56
KIỂM TRA: CẦU LÔNG
28
Tiết 57
THỂ THAO TỰ CHỌN: BÓNG ĐÁ
Chạy và dừng đột ngột
Dẫn bóng bằng lòng bàn chân
Tiết 58
TTTC : BÓNG ĐÁ
Chạy và dừng đột ngột
Dẫn bóng bằng lòng bàn chân
Chạy và bật nhảy 
29
Tiết 59
TTTC : BÓNG ĐÁ
Chạy và dừng đột ngột, Chạy và bật nhảy
Dẫn bóng bằng lòng bàn chân,đá bóng bằng lòng trong bàn chân.
Tiết 60
TTTC : BÓNG ĐÁ
Dẫn bóng bằng lòng bàn chân,đá bóng bằng lòng trong bàn chân
Dừng bóng bằng lòng bàn chân 
30
Tiết 61
TTTC : BÓNG ĐÁ
Giới thiệu một số điểm trong luật bóng đá 
Dẫn bóng bằng lòng bàn chân,đá bóng bằng lòng trong bàn chân
Dừng bóng bằng lòng bàn chân
Tiết 62
TTTC : BÓNG ĐÁ
Giới thiệu một số điểm trong luật bóng đá 
Dừng bóng bằng lòng bàn chân
Ném biên (không chạy đà 
31
Tiết 63
TTTC : BÓNG ĐÁ
Giới thiệu một số điểm trong luật bóng đá 
Dừng bóng, kết hợp đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn 
Ném biên (không chạy đà)
Đấu tập 
Tiết 64
TTTC : BÓNG ĐÁ
Dừng bóng, kết hợp đá bóng bằng lòng bàn chân 
Ném biên (không chạy đà)
Đấu tập
32
Tiết 65
TTTC : BÓNG ĐÁ
Dừng bóng, kết hợp đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn 
Ném biên (không chạy đà)
Đấu tập
Tiết 66
KIỂM TRA :TTTC – BÓNG ĐÁ
Tiết 67
KIỂM TRA :CHẠY BỀN 
33
Tiết 68
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NHẢY CAO- CHẠY BỀN 
34
Tiết 69
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NHẢY CAO- CHẠY BỀN
Tiết 70 
KIỂM TRA HỌC KỲ 2
Kiểm tra đánh giá ,xếp loại học lực, thể lực của học sinh (2 nội dung )
BIÊN SOẠN: TRẦN MỸ DƯƠNG 
TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG

File đính kèm:

  • docke hoach giang day lop 10.doc