Phân phối chương trình môn thể dục lớp 6

- Mục tiêu, nội dung chương trình Thể dục lớp 6 (tóm tắt).

- Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 1)

- Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)

- Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự và một số quy định khi học tập bộ môn.

- Đội hình đội ngũ (ĐHĐN): Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (từ 1 đến hết và theo chu kì 1 – 2); đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng sau, cách chào, cách báo cáo, xin phép ra vào lớp.

 - Bài thể dục phát triển chung (Bài TD); Học 3 động tác: vươn thở, tay, ngực

- Chạy bền: Học trò chơi “ Hai lần hít vào, hai lần thở ra”.

 

doc53 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 1012 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình môn thể dục lớp 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
n: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên và một số BT,trò chơi rèn luyện sức bền cho học sinh (TT)
63
1
TBDH
64
1
TBDH
34
- TTTC: Thực hiện kế hoạch dạy học môn tự chọn (do GV soan )
- Chạy bền: Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên và một số BT,trò chơi rèn luyện sức bền cho học sinh (TT)
65
1
TBDH
Kiểm tra TTTC.
66
1
TBDH
35
Kiểm tra chạy bền.
67
1
Kiểm tra chạy bền.
68
1
36
Kểm tra chế độ RLTT 2-3 nội dung (do GV chọn)
69
1
Kiểm tra chế độ RLTT 2-3 nội dung (do GV chọn)
70
1
37
Kiểm tra học kỳ II
1
Tổng cộng
70
2
45
11
12
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC LỚP 12
Cả năm: 37 tuần (70 tiết). Học kì I: 19 tuần (36 tiết); Học kì II: 18 tuần (34 tiết)
Tuần
Tên nội dung/Chương, bài 
(Số tiết theo khung PPCT của Bộ GD&ĐT)
Tiết PP
Tiết
Đồ dùng
dạy học
Ứng dụng CNTT
Nội dung
tích hợp
Lí
 thuyết
Thực hành
Bài tập, ôn tập
Kiểm tra
1
Giới thiệu mục tiêu, nội dung chương trình thể dục 12
Khái niệm và ý nghĩa của việc tập luyện sức mạnh.
1
1
 Projector 
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các động tác bổ trợ chuyên môn; Cách trao - nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhón 2 người (số 1 - 2; 2 - 3; 3 - 4)
- Bài TD: Động tác 1 - 2 (nữ); Động tác 1 - 5 (nam).
2
1
TBDH
 Projector 
2
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn); Cách trao - nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển theo nhón 2 người (số 1 - 2; 2 - 3; 3 - 4)
- Bài TD: Ôn tập Động tác 1 - 2 (nữ); động tác 1 - 5 (nam); Học: Động tác 3 (nữ); động tác 6 - 15 (nam).
3
1
TBDH
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các động tác bổ trợ chuyên môn; Các bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn); Cách trao - nhận tín gậy khi chạy chậm và nhanh theo nhón 2 người (số 1 - 2; 2 - 3; 3 - 4)
 - Bài TD: Ôn tập Động tác 1-3 (nữ); động tác 1-15 (nam); Học: Động tác (4 nữ); động tác 16-20 (nam).
4
1
TBDH
3
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn); Cách trao - nhận tín gậy khi chạy chậm và nhanh theo nhón 3 người (số 1 - 2 - 3;2 - 3 - 4); Số 1 xuất phát thấp với tín gậy
 - Bài TD: Ôn Động tác 1 - 4 (nữ); động tác 1 - 20 (nam); Học: Động tác 5 (nữ); động tác 21 - 30 (nam)
5
1
TBDH
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các động tác bổ trợ chuyên môn; Các bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn); Học: Trao - nhận tín gậy trong khu vực 20m quy định theo nhóm 2 người với vạch báo hiệu chuẩn.
- Bài TD: Ôn Động tác 1 - 5(nữ); động tác 1 - 30 (nam); Học: Động tác 6 (nữ); động tác 31- 40 (nam).
6
1
TBDH
4
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các bài tập phát triển tốc độ cao (do GV chọn); Trao - nhận tín gậy trong khu vực 20m quy định theo nhóm 2 người với vạch báo hiệu chuẩn.
- Bài TD: Ôn Động tác 1 - 6 (nữ); động tác 1 - 40(nam); Học: Động tác 7 (nữ); động tác 41 - 45 (nam).
7
1
TBDH
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các động tác bổ trợ chuyên môn; Các bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn); Trao - nhận tín gậy trong khu vực 20m quy định theo nhóm 2 người với vạch báo hiệu chuẩn.
- Bài TD: Ôn Động tác 1 - 7 (nữ); động tác 1 - 45 (nam); Học: Động tác 8 (nữ); động tác 46 - 50 (nam
8
1
TBDH
5
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các bài tập phát triển tốc độ cao (do GV chọn); Trao - nhận tín gậy trong khu vực 20m quy định theo nhóm 3 người với vạch báo hiệu chuẩn; Ôn: Phối hợp chạy tiếp sức 4 x 100 m.
- Bài TD: Ôn Động tác 1 - 8 (nữ); động tác 1 - 50 (nam); Học: Động tác 9 (nữ)
9
1
TBDH
- Chạy tiếp sức: Ôn tập các động tác bổ trợ chuyên môn; Các bài tập phát triển tốc độ (do GV chọn); Phối hợp chạy tiếp sức 4 x 100 m.
- Bài TD: Ôn Động tác 1 - 9 (nữ); động tác 1 - 50 (nam); Học: Động tác 10 (nữ)
10
1
TBDH
6
- Chạy tiếp sức: Ôn nội dung do GV chọn. 
- Bài TD: Ôn tập Động tác 1 - 10 (nữ); động tác 1 - 50 (nam).
11
1
TBDH
Kiểm tra chạy tiếp sức
12
1
TBDH
7
Bài TD: Ôn tập Động tác 1 - 10 (nữ); động tác 1 - 50 (nam).
13
1
TBDH
Kiểm tra TD
14
1
TBDH
8
- Nhảy xa: Ôn tập Một số bài tập phát triển thể lực; Một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn); Tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm.
- TDTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
15
1
TBDH
- Nhảy xa: Một số trò chơi và động tác bổ trợ kỹ thuật; Ôn tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm; Hoàn thiện kỹ thuật
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
16
1
TBDH
9
- Nhảy xa: Ôn tập Một số bài tập phát triển thể lực; Một số động tác bổ trợ kỹ thuật (do GV chọn); Hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
17
1
TBDH
- Nhảy xa: Ôn tập và nâng cao thành tích; Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển thể lực; Giới thiệu một số điều luật trong nhảy xa.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
18
1
TBDH
10
- Nhảy xa: Một số trò chơi và động tác bổ trợ kỹ thuật; Ôn tập mô phỏng động tác chân lăng, chân giậm; Ôn tập và nâng cao thành tích.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
19
1
TBDH
- Nhảy xa: Một số trò chơi và động tác bổ trợ kỹ thuật; Ôn tập và nâng cao thành tích; Giới thiệu một số điều luật trong nhảy xa.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
20
1
TBDH
11
- Nhảy xa: Ôn tập và nâng cao thành tích; Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển thể lực.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
21-22
2
TBDH
12
- Nhảy xa: Ôn tập và nâng cao thành tích; Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển thể lực.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
23
1
TBDH
- Nhảy xa: Ôn tập và nâng cao thành tích.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
24
1
TBDH
13
- Nhảy xa: Ôn tập và nâng cao thành tích.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
25-26
2
14
Kiểm tra nhảy xa
27
1
TBDH
TTTC Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
28
1
TBDH
15
TTTC Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
29-30
2
TBDH
16
TTTCThực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
31
1
TBDH
Kiểm tra TDTC
32
1
17
Ôn tập 
33
1
Kiểm tra học kì I
34
1
18
Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể
35-36
2
19
Kiểm tra học kỳ I
20
Một số phương pháp tập luyện phát triển sức mạnh, các bài tập phát triển sức mạnh.
37
1
- Đá cầu: Ôn một số động tác đã học ở lớp 11; Học Kỹ thuật đánh ngực tấn công; Giới thiệu luật đá cầu; Chạy bền
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên; cách phối hợp thở.
38
1
TBDH
 Projector 
21
- Đá cầu: Kỹ thuật đánh ngực tấn công; Một số động tác bổ trợ chuyên môn; Giới thiệu luật đá cầu.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên; Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.
39
1
TBDH
- Đá cầu: Ôn một số động tác bổ trợ chuyên môn; Ôn tập Một số kĩ thuật đã học; Giới thiệu luật đá cầu.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên; cách đo mạch. 
40
1
TBDH
22
- Đá cầu: Ôn một số động tác bổ trợ chuyên môn; Ôn tập Một số kĩ thuật đã học; Ôn các bài tậpbổ trợ phát triển thể lực (do GV chọn)
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên; cách theo dõi sức khỏe.
40
1
TBDH
- Đá cầu: Ôn tập Một số kĩ thuật đã học; Ôn các bài tập bổ trợ phát triển thể lực (do GV chọn); Đấu tập.
- Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên.
42
1
TBDH
23
- Đá cầu: Ôn tập như nội dung tiết 42; Kỹ thuật đá móc bằng mu bàn chân; Đấu tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
43
1
TBDH
- Đá cầu: Ôn tập Một số kĩ thuật đã học; Học một số chiến thuật phối hợp; Đấu tập.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
44
1
TBDH
24
- Đá cầu: Luyện tập chiến thuật phối hợp; Đấu tập. 
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
45
1
TBDH
- Đá cầu: Luyện tập chiến thuật phối hợp; Đấu tập. 
46
1
TBDH
25
Đá cầu Kiểm tra
47
1
TBDH
- Cầu lông: Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu thấp tay; Kỹ thuật đánh cầu trên đầu.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.
48
1
TBDH
Projector 
26
- Cầu lông: Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu thấp tay; Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay; Giới thiệu luật cầu lông.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
49
1
TBDH
- Cầu lông: Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu trên đầu; Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay; Giới thiệu luật cầu lông.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
50
1
TBDH
27
- Cầu lông: Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu trên đầu; Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
51
1
TBDH
- Cầu lông: Ôn tập Kỹ thuật phát cầu; Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
52
1
TBDH
28
- Cầu lông: Ôn tập Kỹ thuật phát cầu, đập cầu và Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
53
1
TBDH
- Cầu lông: Ôn tập Kỹ thuật phát cầu, đập cầu và Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay; Đấu tập.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
54
1
TBDH
29
- Cầu lông: Ôn tập Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay và Một số chiến thuật phối hợp; Đấu tập.
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
55
1
TBDH
- Cầu lông: Luyện tập các nội dung đã học; Đấu tập.
56
1
TBDH
30
- Cầu lông: Luyện tập các nội dung đã học; Đấu tập.
57
1
TBDH
- Cầu lông: Kiểm tra.
58
1
TBDH
31
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
59-60
2
TBDH
32
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
- Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên
61
1
TBDH
62
1
TBDH
33
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
63
1
TBDH
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
64
1
TBDH
34
- TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV.
65
1
TBDH
- TTTC: Kiểm tra.
66
1
TBDH
35
- Ôn tập.
67
1
- Kiểm tra học kì II.
68
1
36
- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.(kiểm tra chạy bền và những nội dung chưa kiểm tra).
69
1
- Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.(kiểm tra chạy bền và những nội dung chưa kiểm tra).
70
1
37
Tổng cộng
70
2
56
12

File đính kèm:

  • docPPCT_TheDuc_2011-2012.doc
Bài giảng liên quan