Phần thi thứ hai thi tìm hiểu về “Di cư an toàn”

Vòng 2: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

 - Có 5 câu hỏi, các đội chơi ấn chuông nhanh dành quyền trả lời sau khi người dẫn chương trình đã công bố thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đội ấn chuông trước tiên sẽ dành được phần trả lời

 - Thời gian suy nghĩ cho 3 đội chơi là 20 giây cho mỗi câu hỏi, trả lời đúng được 5đ

 - Trả lời sai câu trả lời dành cho khán giả.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 25/07/2018 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phần thi thứ hai thi tìm hiểu về “Di cư an toàn”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Vòng 2: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm	- Có 5 câu hỏi, các đội chơi ấn chuông nhanh dành quyền trả lời sau khi người dẫn chương trình đã công bố thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đội ấn chuông trước tiên sẽ dành được phần trả lời 	- Thời gian suy nghĩ cho 3 đội chơi là 20 giây cho mỗi câu hỏi, trả lời đúng được 5đ	- Trả lời sai câu trả lời dành cho khán giả. phần thi thứ haithi tìm hiểu về “di cư an toàn”Câu hỏi 1: Một đơn vị, tổ chức doanh nghiệp được tuyển dụng lao động xuất khẩu hợp pháp phải có điều kiện gì ?Giấy giới thiệu tuyển lao độngAGiấy phép xuất khẩu lao độngBSố vốn hoạt động lớnCCó cơ sở đặt tại khu dân cư tuyển chọn DCó cơ sở đặt tại khu dân cư tuyển chọn DSố vốn hoạt động lớnCGiấy phép xuất khẩu lao độngBGiấy giới thiệu tuyển lao độngAGiấy phép xuất khẩu lao độngB201918171615141312111009080706050403020100Câu hỏi 2: Hợp đồng Lao động là gì ?Là thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao độngALà sự thoả thuận về việc làm, điều kiện làm việc và tiền công BLà sự thoả thuận và quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao độngCCả A, B, C DLà thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao độngALà sự thoả thuận về việc làm, điều kiện làm việc và tiền công BLà sự thoả thuận và quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao độngCCả A, B, C DCả A, B, C D201918171615141312111009080706050403020100Câu hỏi 3: Người bảo lãnh cho người đi xuất khẩu lao động phải ?Là Bố, Mẹ hoặc người thân của người đi xuất khẩu lao động ACó khả năng đáp ứng điều kiện trong hợp đồng lao động BCó tiếng nói trong làng, xã CCó khả năng thuyết phục người lao động thực hiện tốt hợp đồng lao động DLà Bố, Mẹ hoặc người thân của người đi xuất khẩu lao độngACó khả năng đáp ứng điều kiện trong hợp đồng lao động BCó tiếng nói trong làng, xãCCó khả năng thuyết phục người lao động thực hiện tốt hợp đồng lao động DCó khả năng đáp ứng điều kiện trong hợp đồng lao động B201918171615141312111009080706050403020100Câu hỏi 4: Hợp đồng lao đọng phải được kí kết trước khi đi xuất khẩu lao động là bao nhiêu ngày?3 ngàyA5 ngàyB7 ngàyC10 ngày D3 ngàyA5 ngàyB7 ngàyC10 ngày D7 ngàyC201918171615141312111009080706050403020100Câu hỏi 5: Người sử dụng lao động có quyền chấm dứt hợp đồng lao động khi nào?Người lao động bi ốm đau không đi làmAMuốn ký hợp đồng với người khácBTheo sở thích của mìnhCThấy người lao động không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng mà lỗi do người lao động gây ra DNgười lao động bị ốm đau không đi làm AMuốn ký hợp đồng với người khácBTheo sở thích của mìnhCThấy người lao động không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng mà lỗi do người lao động gây raDThấy người lao động không hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng mà lỗi do người lao động gây raD201918171615141312111009080706050403020100

File đính kèm:

  • pptTro Choi Di cu an toan.ppt
Bài giảng liên quan