Quản trị dịch vụ Active directory

I. Giới thiệu

- Dịch vụ AD (Active Directory) là thành phần mấu chốt của Microsoft Windows 2000. Công nghệ AD dựa trên các giao thức Internet chuẩn và có kiểu thiết kế giúp người sử dụng định rõ cấu trúc mạng.

- AD ứng dụng DNS, là dịch vụ Internet chuẩn, chịu trách nhiệm tổ chức các nhóm máy tính thành vùng.

- Dịch vụ thư mục AD cung cấp cả cấu trúc Logic và cấu trúc vật lý cho các thành phần mạng.

 Cấu trúc Logic bao gồm:

 - Domain (vùng): Nhóm các máy tính dùng chung cơ sở dữ liệu thư mục.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị dịch vụ Active directory, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Quản trị dịch vụActive directoryI. Giới thiệuDịch vụ AD (Active Directory) là thành phần mấu chốt của Microsoft Windows 2000. Công nghệ AD dựa trên các giao thức Internet chuẩn và có kiểu thiết kế giúp người sử dụng định rõ cấu trúc mạng.AD ứng dụng DNS, là dịch vụ Internet chuẩn, chịu trách nhiệm tổ chức các nhóm máy tính thành vùng. Dịch vụ thư mục AD cung cấp cả cấu trúc Logic và cấu trúc vật lý cho các thành phần mạng.Cấu trúc Logic bao gồm:	 - Domain (vùng): Nhóm các máy tính dùng chung cơ sở dữ liệu thư mục.	 - Domain Forest (tập hợp hệ vùng phân cấp): Một hay nhiều hệ vùng dùng chung thông tin thư mục.	 - Organizational unit (đơn vị tổ chức): Nhóm con gồm nhưngx vùng thường phản ánh cấu trúc kinh doanh hoặc cấu trúc chức năng của một công ty.  Cấu trúc vật lý bao gồm:	 - Subnet (mạng con): Đoạn mạng với dãy địa chỉ IP và mặt nạn mạng cụ thể.	 - Site (địa điểm): Một hoặc nhiều mạng con dùng để lập cấu hình dịch vụ sao chép và truy cập thư mục.II. Quản trị dịch vụ ADCông việc quản trị dịch vụ thư mục AD tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu được người quản trị thi hành thường kỳ với dịch vụ thư mục AD, Như mở tài khoản máy tính hoặc kết nạp máy tính vào vùng.Những công cụ quản Lý AD: Thường cung câp ở dạng Snap-in cho MMC (Microsoft Management Console).	 - Active Directory users and Computer: Quản trị người dùng, nhóm, máy tính và dơn vị tổ chức.	 - Active Directory and Trusts: Dùng làm việc với vùng, hệ vùng, tập hợp hệ vùng phân cấp.	 - Active Directory Sites and Services: Quản lý Site và mạng con.Những công cụ hỗ trợ trong việc quản trị: - Active Directory Administration Tool: Thi hành giao thức LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) trên AD.	 - Active Directory Replication Monitor: Quản lý và giám sát hoạt động sao chép thông qua giao diện người sử dụng thông qua đồ hoạ.	 - ADSI Edit: Quản lý đối tượng chứa trong thư mục bao gồm cả sơ đồ thư mục. ấn định danh sách điều khiển truy nhập.	 	III. Cài đặt máy điều khiển vùng Bước 1: Chọn Start Run – Trong phần Open gõ vào dòng lệnh dcpromo để cài Active Drectory.III. Cài đặt máy điều khiển vùng (Tiếp)Bước 2: Khi Active Drectory Install Wizard xuất hiện chọn Next chọn phần Domain Controller for a New Domain. Chọn Next để tiếp tục.III. Cài đặt máy điều khiển vùng (Tiếp)Xuất hiệncủa sổ New Domain Name nhập tên vùng vào phần Full DNS name for Domain.Ví dụ: Long.comNhấp Next để đến của sổ mới.III. Cài đặt máy điều khiển vùng (Tiếp)Nhập tên NetBIOS (Dạng ngắn gọn được dùng với các hệ điều hành trước đây)Chọn Next chọn Yes để sửa chữa lại dữ liệu DNS.III. Cài đặt máy điều khiển vùng (Tiếp)Chọn mục Yes, Install and configure DNS on this computer để cài đặt DNS.Chọn Next để tiếp tụcIII. Cài đặt máy điều khiển vùng (Tiếp)Chọn để AD hỗ trợ hay không hỗ trợ các hệ điều hành trước Windows 2000 trong Permission, chọn Password và nhấp Next Trong phần Summary.Chọn Next để tiếp tục.Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

File đính kèm:

  • pptQuan tri dich vu Active directory.ppt