Semaphore Alphabet

Semaphore Alphabet

ppt26 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Semaphore Alphabet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Semaphore AlphabetASemaphore AlphabetBSemaphore AlphabetCSemaphore AlphabetDSemaphore AlphabetESemaphore AlphabetFSemaphore AlphabetGSemaphore AlphabetHSemaphore AlphabetISemaphore AlphabetJSemaphore AlphabetKSemaphore AlphabetLSemaphore AlphabetMSemaphore AlphabetNSemaphore AlphabetOSemaphore AlphabetPSemaphore AlphabetQSemaphore AlphabetRSemaphore AlphabetSSemaphore AlphabetTSemaphore AlphabetUSemaphore AlphabetVSemaphore AlphabetWSemaphore AlphabetXSemaphore AlphabetYSemaphore AlphabetZ

File đính kèm:

  • pptSemaphoreAlphabet.ppt
Bài giảng liên quan