Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Cốt Cán Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Trường Trung Học Cơ Sở

Mục tiêu

 Sau khi hoàn thành nội dung 4, học viên:

- Hiểu được vai trò của HĐGDNGLL trong việc giáo dục rèn luyện KNS.

- Biết tổ chức HĐGDNGLL hướng vào giáo dục những KNS cơ bản cần thiết cho lứa tuổi học sinh THCS.

- Biết cách tổ chức một HĐGDNGLL theo chủ đề.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: hongmo88 | Ngày: 09/12/2015 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tài Liệu Tập Huấn Giáo Viên Cốt Cán Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp Trường Trung Học Cơ Sở, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VIÊN CỐT CÁN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Hà Nội, 2009 Chương trình tập huấn RÈN KỸ NĂNG SỐNGqua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Nội dung 4Rèn luyện kĩ năng sống qua Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp(3 tiết) Mục tiêu	Sau khi hoàn thành nội dung 4, học viên:- Hiểu được vai trò của HĐGDNGLL trong việc giáo dục rèn luyện KNS.- Biết tổ chức HĐGDNGLL hướng vào giáo dục những KNS cơ bản cần thiết cho lứa tuổi học sinh THCS.- Biết cách tổ chức một HĐGDNGLL theo chủ đề.Câu hỏi thảo luận : HĐGD NGLL ở trường THCS có vai trò như thế nào để học sinh trải nghiệm rèn luyện kỹ năng sống ?	HĐGD NGLL là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông trung học cơ sở. Đó là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hoá ở trên lớp. HĐGD NGLL là sự tiếp nối hoạt động dạy học trên lớp, là con đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành tình cảm, niềm tin và sự phát triển nhân cách cho các em.Mục tiêu không thể thiếu của HĐGDNGLL ở trường THCS là rèn luyện cho các em có các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS như: kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hóa; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự học; kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập, rèn luyện... Đây cũng chính là các kỹ năng sống cơ bản của lứa tuổi học sinh THCS. Đổi mới phương pháp HĐGDNGLL ở các trường THCS hiện nay cũng định hướng vào việc phát triển tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh, khả năng hoạt động độc lập, khả năng tự đề xuất và giải quyết vấn đề trong hoạt động cũng như khả năng tự kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của các em. Như vậy các HĐGDNGLL có một vai trò rất quan trọng là tạo môi trường, tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm rèn luyện KNS. Câu hỏi thảo luận :	Kỹ năng sống là gì ? Tại sao HĐGD NGLL phải coi trọng rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh ?Thông tin cơ bảnKNS liên quan đến mọi hoạt động của trường học.Khái niệm kỹ năng sống: KNS là khả năng thực hiện những hành vi thích ứng tích cực, những cách hành xử hiệu quả, giúp cá nhân hoà nhập vào môi trường xung quanh (gia đình, lớp học, thế giới bạn bè...), giúp cá nhân hình thành các mối quan hệ xã hội, phát triển những nét nhân cách tích cực thuận lợi cho sự thành công học đường và thành công trong cuộc sống Khái niệm về KNS V× sao c¸c kü n¨ng sống (KNS) lµ ch×a kho¸ ®Ó thµnh c«ng häc ®­êng ?C¸c KNS liªn quan ®Õn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ë tr­êng häc TÊt c¶ HS ®Òu cã lîi tõ viÖc häc c¸c KNS. Cã thÓ häc c¸c KNS tõ nh÷ng ng­êi xung quanhSù tù tin h×nh thµnh tõ sù chÊp nhËn b¶n th©n, ng­êi kh¸c chÊp nhËn minh b¶n lÜnh s¸ng tạo h×nh thành tõ chÊp nhËn m¹o hiÓm, dÊn th©n tr¶i nghiÖm... C¸c phÈm chÊt nµy ®Òu cã liªn quan ®Õn KNSHäc tËp cã hiÖu qña nhÊt khi viÖc häc diÔn ra trong tr¹ng th¸i vui vÎ, giÇu t­¬ng t¸c vµ thùc hµnh kü c¸i gì ®­îc häc.Các KNS cơ bản cần thiết cho lứa tuối học sinh THCSKỹ năng giao tiếpKỹ năng điều chỉnh nhận thức, hành viKỹ năng kiểm soát/ứng phó với stressKỹ năng hợp tác, làm việc theo nhómKỹ năng giải quyết vấn đềKỹ năng lắng nghe tích cựcKỹ năng đồng cảmKỹ năng quyết đoán, ra quyết địnhKỹ năng thuyết phục, thương lượngKỹ năng thuyết trìnhKỹ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện mục tiêuKỹ năng đặt câu hỏi?Kỹ năng học bằng đa giác quanKỹ năng tư duy sáng tạoKỹ năng khen, chê tích cựcKỹ năng suy nghĩ tích cực, duy trì thái độ lạc quanKỹ năng thích ứngKỹ năng đánh giá và tự đánh giá*Tổ chức HĐGD NGLL theo chủ đề: rèn luyện KNS HĐ1 : Giáo dục rèn luyện kỹ năng điều chỉnh nhận thức, hành viCâu hỏi thảo luận :	Tại sao cùng một sự kiện, cùng một tình huống lại gây ra những tác động tâm lý nặng nề cho người này mà không ảnh hưởng đáng kể đến người khác ?*Cách nhận diện vấn đề khác nhau 	Trước một hoàn cảnh bất lợi, một tình huống khó khăn, hay xung đột, có người cho rằng đó là hoàn cảnh bi đát, tuyệt vọng, không lối thoát, người khác cho rằng đó chỉ là khó khăn tạm thời. Hai cách nhìn này có thể dẫn đến các chiến lược ứng phó khác nhau. Cơ sở tâm lý duy trì nhận thức, niềm tin sai lệch Các lỗi thường mắc trong suy nghĩ/nhận thứcTrầm trọng hóa/quan trọng hoá vấn đềTuyệt đối hóa Suy luận tuỳ tiện Khái quát hoá vội vàng/thái quáTự vận vào mình/ tự ám thị tiêu cực Chủ quan coi thường Cảm giác vô tích sự, vô giá trị của cá nhân Chú ý vào chi tiết	Niềm tin: “cho dù tôi cố gắng đến đâu thì tôi vẫn kém ?Hành động:Ngủ, xem phim, chơi game Kết quả0% khả năngđược tận dụngVòng xoáy thất bạiNiềm tin: “Tôi có thể đạt được điểm 10 ?Hành động:Tự giác, nỗ lực học Kết quả“Điểm 10”99% khả năngđược tận dụngVòng lặp thành côngHĐ2 :Giáo dục rèn luyện kỹ năng kiểm soát stress, ứng phó giải quyết vấn đề Làm thế nào để kiểm soát stress tiêu cực ?Làm thế nào để HS học cách ứng phó có hiệu quả với khó khăn của mình ?*Quá trình kiểm soát stress đi qua 3 giai đoạn:Nhận thức lại vấn đề, thay thế những ý nghĩ không hợp lý, những niềm tin sai lệch bằng những ý nghĩ niềm tin hợp lý hơn Luyện tập các kỹ năng ứng phó: Thư giãn với các nhóm cơ khác nhau, hiệu chỉnh những sai lầm trong nhận thức, học cách giải quyết vấn đề, tự khuyến khích củng cố để tăng lòng tự tin. Thực hành ứng dụng trong các tình huống đời thường Kỹ năng giải quyết vấn đề	Giải quyết vấn đề được xem như là một qúa trình ứng xử gồm các giai đoạn hay các bước cơ bản sau:1- Xác định vấn đề2- Nảy sinh nhiều nhất các giải pháp có thể3- Quyết định chọn giải pháp tốt nhất (tối ưu)4- Thực hiện giải pháp đã chọn và đánh giá hiệu quả của nó. Các giai đoạn của qúa trình giải quyết vấn đề được mô hình hoá như sơ đồXác định vấn đềNảy sinh các giải phápCân nhắc chọn lựa giải pháp tối ưu Thực hiện giải pháp đã chọn và đánh giá tính hiệu quả của nó Vấn đề chưa giải quyếtTiếp tụcKết thúc qúa trình Vấn đề đã được giải quyếtTình huống: 	“Cô ơi, cháu rất cô đơn và rất khổ tâm vì gia đình... bố mẹ cháu cấm cháu quan hệ với bạn bè... Cháu nhớ có lần mẹ cháu gọi bạn gái cháu là "cái con kia" và còn hỏi cháu: "Cái con ấy nhà nó ở đâu?" Mặc dù bạn ấy không còn có mặt lúc đó, nhưng cháu rất bất bình về lời nói ấy. Thế là cháu bảo luôn với mẹ : "Mẹ đừng gọi bạn con như thế. Mặt mẹ cháu sầm lại, mắng cháu, nói cháu mất dạy, coi bố mẹ không ra gì, coi bạn hơn cả mẹ...”. Cháu cảm thấy mình bị xỉ nhục chỉ còn biết khóc thôi... Từ đó cháu thất vọng về mẹ cháu, cháu chỉ muốn bỏ nhà ra đi thôi...” Nội dung 5Thực hành tổ chức hoạt động cụ thể(4 tiết) Mục tiêu	Sau khi học xong nội dung này, học viên:- Nắm được cách thiết kế một hoạt động cụ thể theo hướng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động và những hình thức đánh giá kết quả hoạt động của HS.- Biết thiết kế hoạt động có thể hiện sự đổi mới PP tổ chức hoạt động và triển khai trong thực tế ở trường mình.- Linh hoạt và sáng tạo trong quá trình triển khai trong thực tế.- Các tài liệu tập huấn có liên quanCác hoạt động - Học viên làm việc theo nhóm. - Mỗi nhóm thiết kế một hoạt động cụ thể. - Lần lượt các nhóm trình bày thiết kế để chia sẻ, góp ý bổ sung cho nhau. - Giáo viên kết luận. Nội dung 6Lập kế hoạch triển khai tập huấn tại địa phương(2 tiết) Mục tiêu- Học viên hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tập huấn về đổi mới phương pháp và đổi mới đánh giá kết quả HĐGD NGLL ở THCS.- Biết cách lập kế hoạch tập huấn tại địa phương.	Gợi ý một mẫu kế hoạch:Kế hoạch tập huấn “Đổi mới PP và đổi mới ĐG kết quả HĐGD NGLL ở trường THCS”Tên Huyện :Thời gian thực hiện :1. Mục tiêu tập huấn2. Nội dung, phương pháp tập huấn3. Điều kiện, phương tiện4. Kế hoạch cụ thểHoặc theo bảng sau: Ngày 1Thời gianNội dungHoạt động của GVHoạt động của HVThiết bị và đồ dùngBáo cáo viênNgày 2Thời gianNội dungHoạt động của GVHoạt động của HVThiết bị và đồ dùngBáo cáo viên

File đính kèm:

  • pptRen ky nang song qua hoat dong giao duc ngoai giolen lop.ppt