Tập huấn Đánh giá ngoài

 Quy trình KĐCLGD CSGD gồm các bước sau:

 1. Tự đánh giá

 2. Đăng ký đánh giá ngoài

 3. Đánh giá ngoài

 4. Công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn CLGD và cấp giấy chứng nhận CLGD.

 

ppt36 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 17/07/2018 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn Đánh giá ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CLGD TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ NGOÀI TS. Đỗ Anh Dũng Cục Khảo thí và Kiểm định CLGD - Bộ GDĐTĐT: 0903433118; E mail: dadung@moet.edu.vnQUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CLGD Quy trình KĐCLGD CSGD gồm các bước sau: 1. Tự đánh giá 2. Đăng ký đánh giá ngoài 	3. Đánh giá ngoài 4. Công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn CLGD và cấp giấy chứng nhận CLGD.ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐÁNH GIÁ NGOÀI I. Đánh giá ngoài là gì và để làm gì?II. Đoàn đánh giá ngoàiIII. Quy trình đánh giá ngoàiIV. Hồ sơ của đoàn đánh giá ngoàiI. ĐÁNH GIÁ NGOÀI LÀ GÌ VÀ ĐỂ LÀM GÌ1. Đánh giá ngoài CSGD là hoạt động đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá CLGD của CSGD.I. ĐÁNH GIÁ NGOÀI LÀ GÌ VÀ ĐỂ LÀM GÌ2. Đoàn ĐGN có nhiệm vụ:Khảo sát, đánh giá và xác định mức độ CSGD đáp ứng các tiêu chí trong tiêu chuẩn ĐGCLGD; đề nghị công nhận hoặc không công nhận CSGD đạt tiêu chuẩn CLGD Đề xuất, khuyến nghị cho CSGD về các biện pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả của CSGD trong thời gian tớiII. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI	1. Cơ cấu tổ chứcSố lượng: Đoàn ĐGN có từ 5 đến 7 thành viên do Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lậpThành phần đoàn ĐGN CSGD:- Trưởng đoàn: Là HT (GĐ) hoặc PHT (PGĐ) CSGD tương ứng với CSGD được đánh giá ngoài hoặc TP, PTP Phòng GDĐT, TP, PTP các phòng chức năng của Sở GDĐT;II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀICơ cấu tổ chức Thành phần đoàn ĐGN CSGDPT-TX: - Thư ký và các thành viên: Là CBQL, GV của các CSGD tương ứng với CSGD được đánh giá ngoài, cán bộ của Phòng GDĐT, Sở GDĐT có kinh nghiệm triển khai đánh giá CLGD.II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Thành phần đoàn ĐGN trường mầm non: - Trưởng đoàn là HT hoặc PHT trường mầm non.Thư ký và các thành viên của đoàn là cán bộ quản lý, giáo viên trường MN có kinh nghiệm triển khai đánh giá CLGDChú ý: Dự thảo Thông tư mới sẽ mở rộng thành phần II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI Sở GDĐT cử cán bộ nắm vững nghiệp vụ về kiểm định CLGD để giám sát và hỗ trợ đoàn ĐGN. Cơ cấu tổ chức của đoàn đánh giá ngoài CSGD thuộc các bộ, ngành thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GDĐT. II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI2. Tiêu chuẩn của các thành viên đoàn ĐGNCó tư cách đạo đức tốt, trung thực và khách quan;Trước đây và hiện nay không làm việc tại CSGD được đánh giá ngoài;Có ít nhất 5 năm công tác trong ngành GD;Đã hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn về đánh giá ngoài do Bộ GDĐT tổ chức.II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGNa) Trưởng đoàn (7 nhiệm vụ) Xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn. Kế hoạch làm việc phải được Sở GDĐT phê duyệt;Điều hành các hoạt động của đoàn ĐGN, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về hoạt động của đoàn và kết quả đánh giá ngoài;II. ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NGOÀI3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGNa) Trưởng đoàn (7 nhiệm vụ) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên;Chỉ đạo việc xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá, báo cáo kết quả khảo sát tại CSGD và báo cáo ĐGN; 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGNa) Trưởng đoànThay mặt đoàn thông báo và thảo luận với CSGD về kết quả khảo sát, những nhận định và khuyến nghị của đoàn đối với CSGD; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ việc giải trình các yêu cầu, khiếu nại hoặc chất vấn Tập hợp toàn bộ hồ sơ, tài liệu chuyển về Sở GDĐT để lưu trữ sau khi kết thúc ĐGN. 3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGN b) Thư kýGiúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động;Thực hiện các nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công3. Nhiệm vụ cụ thể các thành viên đoàn ĐGNc) Thành viên khác của đoàn	Thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về nội dung chuyên môn theo phân công của trưởng đoàn. Đoàn ĐGN có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và kết quả ĐGN trước khi thông báo kết quả cho CSGD. III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀIQuy trình ĐGN CSGD gồm các bước sau:1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.2. Khảo sát sơ bộ tại CSGD.3. Khảo sát chính thức tại CSGD.4. Dự thảo báo cáo ĐGN.5. Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo BC ĐGN.6. Hoàn thiện báo cáo ĐGN.III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giáa) Họp đoàn Sau khi có QĐ thành lập đoàn ĐGN, trưởng đoàn tổ chức họp đoàn để thực hiện các công việc sau: - Thống nhất kế hoạch làm việc của đoàn (sản phẩm 1); - Chuyển hồ sơ đánh giá cho các thành viên. 1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giáa) Họp đoànHồ sơ gồm: - Quyết định thành lập đoàn ĐGN; - Kế hoạch làm việc của đoàn; - Công văn đăng ký ĐGN của CSGD; - Báo cáo TĐG của CSGD (có thể bằng bản mềm); - Các văn bản khác có liên quan;III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giáb) Làm việc cá nhân Trong thời gian 10 ngày (5 ngày đối với ĐGN trường mầm non), kể từ khi nhận được hồ sơ đánh giá, thành viên của đoàn ĐGN thực hiện:- Nghiên cứu báo cáo TĐG và các tài liệu liên quan;- Viết báo cáo sơ bộ (sản phẩm 2).III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giác) Làm việc tập trungĐiều kiện: có đủ báo cáo sơ bộ của tất cả thành viênThời gian: Đoàn ĐGN làm việc tập trung 1-2 ngàyĐịa điểm: Sở GDĐT1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giác) Làm việc tập trungNội dung công việc (6 việc chính):- Trao đổi, thảo luận về báo cáo sơ bộ;- Phân công nghiên cứu sâu một số tiêu chí cho mỗi thành viên; Mỗi thành viên trong đoàn viết một bản nhận xét về các tiêu chí được phân công (sản phẩm 3) III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI1. Nghiên cứu hồ sơ đánh giác) Làm việc tập trung- Kết quả nghiên cứu từng tiêu chí được ghi vào phiếu đánh giá tiêu chí (sản phẩm 4)- Đoàn ĐGN tổ chức thảo luận và xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của đoàn (sản phẩm 5)- Phân công nhiệm vụ cho khảo sát chính thức.III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI2. Khảo sát sơ bộ tại CSGD Thời gian tiến hành: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành nghiên cứu hồ sơ đánh giáThực hiện: Trưởng đoàn và thư kýĐịa điểm: Tại CSGD, thời gian 1 ngày. 2. Khảo sát sơ bộ tại CSGDNội dung:a) Thông báo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá;b) Hướng dẫn, yêu cầu CSGD chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức;c) Kế hoạch khảo sát chính thức của đoàn.	Những nội dung làm việc giữa đại diện của đoàn và CSGD được ghi thành biên bản - Biên bản khảo sát sơ bộ (sản phẩm 6) III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI3. Khảo sát chính thức tại CSGDa) Thời gian tiến hành: Sau ít nhất 10 ngày, kể từ ngày kết thúc chuyến khảo sát sơ bộ Điều kiện: Khi có ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn có mặt, trong đó có trưởng đoàn và thư ký.b) Địa điểm, thời gian: Tại CSGD, từ 2 - 3 ngày (trường mầm non tối đa 2 ngày)III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI3. Khảo sát chính thức tại CSGDNội dung thực hiện:Trao đổi với lãnh đạo CSGD và hội đồng TĐG về công tác TĐG của CSGD;Xem xét cơ sở vật chất, trang thiết bị;Nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu;Quan sát các hoạt động chính khoá, ngoại khoá;Trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên;III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI3. Khảo sát chính thức tại CSGDSản phẩm:1. Phiếu đánh giá tiêu chí (được các thành viên của đoàn ghi bổ sung những phát hiện mới thu được trong chuyến khảo sát);2. Báo cáo kết quả khảo sát chính thức của đoàn (phải được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn biểu quyết thông qua - sản phẩm 7). III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài a) Tư liệu để viết báo cáo đánh giá ngoài:Báo cáo sơ bộ;Bản nhận xét về các tiêu chí của từng thành viên;- Các phiếu đánh giá tiêu chí;- Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá;- Biên bản khảo sát sơ bộ;- Báo cáo kết quả khảo sát chính thức;- Báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục;- Các hồ sơ, tài liệu có liên quan;III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI4. Dự thảo báo cáo ĐGNb) Trách nhiệm viết báo cáo đánh giá ngoài:Từng thành viên: Hoàn thành báo cáo theo những tiêu chí được phân công và gửi cho trưởng đoàn trong thời gian không quá 5 ngày (3 ngày với ĐGN trường mầm non) sau khi kết thúc chuyến khảo sát chính thức. Trưởng đoàn và thư ký: Tập hợp, biên tập, hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá ngoài (sản phẩm 8). III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI4. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoàic) Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải gửi đến các thành viên trong đoàn để xin ý kiến. Nếu các thành viên trong đoàn có ý kiến khác nhau thì sau khi tiếp thu, chỉnh sửa phải tiếp tục gửi xin ý kiến lần thứ hai.Nếu sau lần thứ hai vẫn chưa có đủ ít nhất 2/3 số thành viên trong đoàn đồng ý thì phải họp đoàn để thống nhất và trưởng đoàn có trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng.III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI5. Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGNa) Dự thảo báo cáo ĐGN sau khi được các thành viên nhất trí thông qua, phải gửi cho CSGD được ĐGN để lấy ý kiến;b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, CSGD được ĐGN phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản về dự thảo báo cáo;III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI5. Lấy ý kiến phản hồi của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGNc) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến không nhất trí của CSGD về dự thảo báo cáo ĐGN, trưởng đoàn phải tổ chức họp đoàn ĐGN để thảo luận về những ý kiến của CSGD. Trưởng đoàn phải có văn bản thông báo ý kiến của đoàn về những vấn đề được tiếp thu hoặc bảo lưu và lý do bảo lưu với CSGD.III. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI6. Hoàn thiện báo cáo ĐGNTrong thời gian 5 ngày làm việc, sau khi đoàn họp và thống nhất ý kiến, trưởng đoàn hoàn thiện báo cáo ĐGN (sản phẩm 9), gửi báo cáo và toàn bộ hồ sơ làm việc của đoàn về Sở GDĐT. HỒ SƠ LƯU TRỮHồ sơ ĐGN được lưu trữ 5 năm tại Sở GDĐT, gồm:1. Quyết định thành lập đoàn ĐGN2. Kế hoạch làm việc đoàn ĐGN3. Các phiếu đánh giá tiêu chí4. Báo cáo KQ nghiên cứu hồ sơ ĐG của đoàn ĐGN5. Biên bản khảo sát sơ bộ6. Báo cáo kết quả khảo sát chính thức7. Dự thảo báo cáo ĐGN và ý kiến của CSGD (nếu CSGD không nhất trí với dự thảo báo cáo ĐGN)8. Biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn9. Báo cáo ĐGNTRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

File đính kèm:

  • pptQuy trinh danh gia ngoai 2014.ppt