Tập huấn Dạy và học tích cực cho hiệu trưởng trường THCS

MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI

-Cung cấp các kiến thức cơ bản về dạy học tích cực

 + Các phương pháp DHTC

 + Các kĩ thuật dạy học tích cực

- Xác định các nội dung quản lý việc triển khai dạy học tích cực trong các trường THCS;

- Hình thành các kỹ năng quản lý, triển khai dạy học tích cực ở THCS;

-Có thái độ tích cực trong việc chỉ đạo giáo viên đổi mới PP dạy học tích cực trong nhà trường.

 

ppt80 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 16/07/2018 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tập huấn Dạy và học tích cực cho hiệu trưởng trường THCS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
, tiến trình bài học.- Mỗi kết quả trong mục tiêu được diễn tả bằng một động từ hành động.IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS THIẾT KẾ KHDH THEO HOẠT ĐỘNG- Thiết kế KHBH theo hoạt động đặt HS vào tình huống cụ thể sẽ giúp HS nắm được nhưng kiến thức... trên cơ sở tự giải quyết vấn đề.- GV không rập theo khuôn mẫu sẵn có mà hướng dẫn hành động, giúp mỗi HS giải quyết vấn đề theo cách suy nghĩ của mình.IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSHướng dẫn giáo viên lựa chọn hoạt động - Đạt mục tiêu của từng nội dung cụ thể của bài học - Hoạt động phù hợp với trình độ nhận thức của HS - Hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi. - Hoạt động phải cuốn hút HS, tạo hứng thú cho HS, kích thích HS tích cực tham gia. IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSHướng dẫn giáo viên lựa chọn hoạt độngHoạt động đảm bảo nguyên tắc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ thụ động đến chủ động.- Hoạt động đảm bảo sự tương tác hiệu quả giữa giáo viên - học sinh.IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSThời gianNội dung kiến thức và kỹ năng cơ bảnHoạt động củagiáo viênHoạt động của học sinh1..2..3.4..Hoạt động 1...Hoạt động 2Hoạt động 3Hoạt động 4Hoạt động 1Hoạt động 2Hoạt động 3Hoạt động 4MẪU KẾ HOẠCH BÀI HỌCIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSXây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp theo hướng dạy học tích cực Đối với dạy học tích cực chuẩn giờ lên lớp cần chú trọng tới:	+ Tổ chức, điều khiển HS tham gia hoạt động học tập tích cực, chủ động	+ Sử dụng linh hoạt nhiều PPDH trong giờ lên lớp.3.2.3.2. Chỉ đạo dạy học trên lớp theo hướng dạy học tích cựcIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS- Xây dựng tiêu chuẩn giờ lên lớp theo hướng dạy học tích cực	+ Vận dụng hiệu quả các PPDH tích cực để kích thích hoạt động học của HS	+ Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, TBDH với PPDH như mặt kỹ thuật của PPDH III. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS - Tổ chức hoạt động học tập cho học sinh+ GV nêu rõ tên hoạt động, mục tiêu của hoạt động, nội dung của hoạt động.+ Định hướng thực hiện hoạt động+ Xác định kết quả cụ thể cần đạt của hoạt động+ Phân bổ nguồn lực cho hoạt động+ Phân công, giao nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh (cá nhân hoặc nhóm)+ Tổ chức thực hiện. III. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS- Triển khai kế hoạch bài học (giáo án) + Đảm bảo kế hoạch của giờ học + Thực hiện đầy đủ các hoạt động dự kiến, + Đảm bảo học sinh được tham gia các hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên.IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS- Chỉ đạo giáo viên đổi mới PP dạy học Định hướng đổi mới PPDH + Đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người học, phát triển khả năng tự học + Sử dụng hiệu quả hệ thống PPDH, kết hợp PPDH truyền thống với PPDH tích cực đúng mức.+ Tổ chức hoạt động học tập, tạo điều kiện cho HS tham gia hoạt động để phát huy tính tích cực, tự giác.+ Đổi mới PPDH cùng với đổi mới kiểm tra, đánh giá.+ GV là người tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ.IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS3.2.3.3. Biện pháp cụ thể 1. Nâng cao nhận thức của giáo viên về việc đổi mới PPDH - Quán triệt mục tiêu để nâng cao nhận thức - Đề cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên - Coi việc đổi mới PPDH là một hoạt động bình thường - Động viên, khen thưởngIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS2. Tạo động lực cho GV thực hiện đổi mới PPDHCác yếu tố tạo động lực - Thành tích - Sự công nhận - Bản thân công việc - Trách nhiệm - Cơ hội phát triển - Sự tự chủ - Sự tôn trọng...IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS3. Tăng cường công tác bồi dưỡng GV Nội dung bồi dưỡng - KN xây dựng KH bài học theo hoạt động.- KN lựa chọn và sử dụng các PPDH.- KN sử dụng TBDH nhằm hỗ trợ việc đổi mới PPDH.- KN tổ chức các hoạt động trong giờ học. IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSHình thức bồi dưỡng - Hội giảng - Hội thảo theo chuyên đề - Sinh hoạt tổ chuyên môn - Mở lớp tập huấn - Tự bồi dưỡng IV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS 4. Chỉ đạo đổi mới PPDH theo quy trìnhBước 1: Chuẩn bịNghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên- Xem xét các điều kiện- Xây dựng kế hoạch chỉ đạoChọn đối tượng thực nghiệm - Chỉ đạo dạy thí điểm- Dự giờ, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệmIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSBước 2 : Chỉ đạo điểm- Chọn đối tượng thực nghiệm- Thống nhất mục đích, yêu cầu của giờ học thực hiện đổi mới PPDH - Phân công GV soạn giáo án theo hướng tổ chức hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, tự giác của HS- Trao đổi, thu thập ý kiến của các thành viên trong tổ chuyên môn, hoàn thiện giáo án Tổ chức dạy thí điểm Tổ chức dự giờ, đánh giá KQ, rút kinh nghiệmIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSBước 3 : Chỉ đạo đại trà - Chỉ đạo thực hiện ở tất cả giáo viên và tất cả các môn học. - Dự giờ, đánh giá, rút kinh nghiệm.Bước 4: Tổng kết đánh giá - Khen thưởng, trách phạt. - Tổng kết, nêu bài học kinh nghiệmIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS - Thông qua việc dự giờ giảng dạy của Giáo viên - Tổ chức dự giờ theo quy trình3.2.4. Kiểm tra đánh giá thực hiện DHTCIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSBước 1: Chuẩn bị dự giờ+ Xác định mục đích dự giờ: Xem xét, đánh giá việc thực hiện dạy học tích cực của GV.+ Nắm được KH thực hiện bài giảng của GV: Các hoạt động dạy của GV, hoạt động học của HS. + Dự kiến nội dung cần quan sát: các hoạt động cơ bản của GV đảm bảo mục tiêu của việc thực hiện dạy học tích cực + Xác định các PPDH mà GV sử dụng để tạo điều kiện cho HS phát huy tính tích cực, tự lực, tự giácIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSBước 2: Tiến hành dự giờ+ GV thực hiện nội dung bài giảng đảm bảo tính hệ thống+ Hệ thống câu hỏi của GV kích thích tính tích cực, phát triển tư duy của HS.+ GV lựa chọn và sử dụng PPDH tích cực + Sử dụng thiết bị dạy học hỗ trợ hiệu quả+ Kết hợp các PPDH trong khi Tổ chức hoạt động Dạy – Học+ GV hướng dẫn HS tự đánh giá để điều chỉnh cách học.+ Giao tiếp, hợp tác giữa thày-trò và trò-trò III. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSBước 3: Phân tích và đánh giá giờ dạy của GV- Phân tích giờ dạy+ Hoạt động dạy của GV: tổ chức hoạt động học tập của HS, lựa chọn PPDH nhằm tích cực hóa người học, sử dụng TBDH hỗ trợ đổi mới PPDH, phân phối thời gian của các hoạt động hợp lý.+ Hoạt động học của HS: PP học tập, PP học tập thể hiện tính tích cực. HS chủ động trong học tập.+ Quan hệ giao tiếp: Quan hệ thày-trò, quan hệ trò-trò; KN xử lý tình huống của GVIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCS	- Đánh giá giờ dạy+ Theo quy chuẩn giờ lên lớp+ Trình độ kiến thức, khả năng giảng dạy, tinh thần trách nhiệm+ Khả năng vận dụng PPDH tích cực Bộ phiếu đánh giá giờ dạy: + Thảo luận và phân tích bộ phiếu đánh giá giờ dạy trên lớp của giáo viênIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSBộ phiếu đánh giá giờ dạy tích cực của giáo viên: Các nội dung cần đánh giá 	 Điểm đánh giá 	 Kém(1)Yếu(2)TB(3)Khá(4)Tốt(5) 1. Nội dung giờ day: 2. Tổ chức giờ dạy3. Sự giao tiếp thầy trò(Quan trọng)4. Diễn đạt 5. Sử dụng phương tiện dạy họcIV. Các biện pháp QL DHTC ở trường THCSV. Hiệu trưởng cần làm gì để hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai dạy học tích cực Hiệu trưởng phải nắm vững nguyên tắc đổi mới PPDH, phấn đấu làm người đi tiên phong:- Đổi mới PPDH phải có tính kế thừa, kết hợp các PPDH truyền thống với PPDH hiện đại- Phải phù hợp với điều kiện của trường, trình độ, năng lực của GV và HS- Phải tạo các điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đổi mới PPDH- Hiệu trưởng phải thực hiện được giờ dạy theo PPDH tích cực ở môn mình phụ tráchTăng cường sinh hoạt tổ chuyên môn(HT chỉ đạo) - Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về đổi mới PPDH- Trao đổi việc thiết kế bài dạy theo PPDH tích cực- Trao đổi cách tổ chức các hoạt động HT cho HS, cách xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở nhằm kích thích tính tích cực, sáng tạo của HS trong các giờ học Tổ chức dự giờ thăm lớp để rút kinh nghiệm - Tổ chức dự giờ theo nhóm chuyên môn, cụm trường- Khuyến khích GV chủ động dự giờ của đồng nghiệp để học hỏi về PPDH- Sau dự giờ cần đánh giá nghiêm túc dựa vào các đặc trưng cơ bản, biểu hiện của dạy và học tích cực cũng như các mức độ đạt được để cung cấp các phản hồi có tính xây dựng.IV. Hiệu trưởng cần làm gì để hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai dạy học tích cực  Hiệu trưởng phải xây dựng đội ngũ GV giỏi làm nòng cốt. Tạo điều kiện để GV học tập nâng cao trình độ:- Khuyến khích GV chủ động đăng kí các giờ dạy đổi mới PP- Thực hiện chỉ đạo điểm rồi nhân ra diện rộng dựa vào lực lượng GV cốt cán- Cử GV tham gia các đợt tập huấn chuyên môn do Phòng GD, Sở GD, Bộ GD tổ chức. Chủ động tổ chức các lớp tại trường mời chuyên gia báo cáo cho GV về PPDH tích cực, về cách thiết kế bài dạy theo PP tích cực, cách khai thác thông tin và hướng dẫn HS cách tìm hiểu thông tin học tập- Tổ chức các đợt học tập tham quan các trường bạn, trong nước hoặc nước ngoài. IV. Hiệu trưởng cần làm gì để hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai dạy học tích cực Cung cấp đầy đủ phương tiện, đồ dùng dạy học cho GV và khuyến khích GV sử dụng CNTT trong dạy học- Đầu năm học chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung TBDH phù hợp với chuyên môn- Khuyến khích GV và HS tự làm đồ dùng dạy học- Chủ động khai thác các nguồn tại trợ từ các dự án, các tổ chức và cá nhân để bổ sung CSVC và TBDH phục vụ đổi mới PPDH- Sắp xếp bố trí TBDH phù hợp, tập huấn cách sử dụng để GV chủ động trong khai thác phục vụ đổi mới PPDH.IV. Hiệu trưởng cần làm gì để hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai dạy học tích cực  Đánh giá sát đúng trình độ, năng lực và sự phù hợp trong PP dạy học của từng GV trong trường- Cụ thể hóa chuẩn đánh giá giờ dạy để đánh giá cụ thể các giờ dạy tích cực theo chuẩn KT kỹ năng- Xây dựng các tiêu chí đánh giá vừa để đánh giá đúng năng lực của GV, vừa là sự định hướng cho việc chuẩn bị và thực hiện các giờ dạy học đổi mới PP phù hợp với chuẩn và thực tế của nhà trường- Đánh giá có tính xây dựng để GV muốn được đồng nghiệp dự giờ và chia sẻ thông tin, tư vấn giúp họ điều chỉnh việc dạy học@  Biết cách tiếp nhận TTin phản hồi từ sự đánh giá nhận xét xây dựng của học HS để điều chỉnh việc DH của GVIV. Hiệu trưởng cần làm gì để hỗ trợ giáo viên trong việc triển khai dạy học tích cựcCHÚC CÁC THẦY CÔ THÀNH CÔNG !

File đính kèm:

  • pptTaphuan_DHTC_2010_VVOB.ppt