Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông

BCV nêu vấn đề (theo hoạt động), HV tự nghiên cứu các tài liệu, sau đó thảo luận chung để đưa ra ý kiến của nhóm.

2. BCV tổ chức cho HV thảo luận, trình bày theo nhóm, có thể mời cá nhân nhận xét khi cần.

3. BCV nhận xét đánh giá kết quả hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm mỗi nhóm sau một hoạt động.

Lưu ý: BCV chỉ nêu vấn đề, HV tự nghiên cứu, thảo luận để đưa ra sản phẩm của nhóm

 

ppt14 trang | Chia sẻ: dung1611 | Ngày: 16/12/2014 | Lượt xem: 580 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hiện dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HƯỚNG HOÁ TẬP HUẤN GIÁO VIÊN HÈ 2010 “THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG” BỘ MÔN: THỂ DỤC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN 1. BCV nêu vấn đề (theo hoạt động), HV tự nghiên cứu các tài liệu, sau đó thảo luận chung để đưa ra ý kiến của nhóm. 2. BCV tổ chức cho HV thảo luận, trình bày theo nhóm, có thể mời cá nhân nhận xét khi cần. 3. BCV nhận xét đánh giá kết quả hoạt động nhóm, đánh giá sản phẩm mỗi nhóm sau một hoạt động. Lưu ý: BCV chỉ nêu vấn đề, HV tự nghiên cứu, thảo luận để đưa ra sản phẩm của nhóm HOẠT ĐỘNG 3 	 	Làm việc theo nhóm khoảng (30 – 45 phút). Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm từ 6-8 HV/nhóm, HV Nghiên cứu tài liệu tập huấn về thiết kế tiết dạy, soạn giáo án và hoàn thiện mục tiêu tiết dạy bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng (thư kí viết vào giấy khổ AO kết quả thảo luận của nhóm mình về các vấn đề sau): 1. Ở trong tài liệu (từ trang 38 đến trang 50) có soạn sẵn 4 giáo án (4 tiết) thể dục lớp 6, căn cứ vào chuẩn KT, KN để xác định lại mục tiêu sao cho bám sát chuẩn KT, KN. 2. Sửa mục tiêu từng giáo án (1 – 4), sau đó thảo luận để đưa ra mục tiêu bám sát chuẩn KT, KN. 3. Từ chỗ sửa mục tiêu, chỉnh nội dung theo chuẩn KT, KN của 4 giáo án trên. Lần lượt đại diện các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình, các nhóm còn lại bổ sung (nếu có). (Lưu ý: Tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN xác định mục tiêu theo tuần) (tham khảo nguồn tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn KT, KN và tài liệu tập huấn GV, SGV Thể dục) GIÁO ÁN 1 ( Tiết 2 ) * Mục tiêu: 1- Đội hình đội ngũ: + KT: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ; đứng nghiêm, đứng nghỉ ; quay phải, quay trái, quay sau ; cách chào, báo cáo, xin phép ra – vào lớp. + KN: Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ; đứng nghiêm, đứng nghỉ ; quay phải, quay trái, quay sau ; cách chào, báo cáo, xin phép ra – vào lớp. 2- Bài thể dục: + KT: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực. + KN: Thực hiện được các động tác: Vươn thở, tay, ngực. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kĩ luật, tự giác tích cực và có tính tập thể trong tập luyện. GIÁO ÁN 2 ( Tiết 3 ) * Mục tiêu: 1- Đội hình đội ngũ: + KT: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ; đứng nghiêm, đứng nghỉ ; quay phải, quay trái, quay sau ; dàn hàng, dồn hàng. + KN: Thực hiện cơ bản đúng tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số ; đứng nghiêm, đứng nghỉ ; quay phải, quay trái, quay sau ; dàn hàng, dồn hàng. 2- Bài thể dục: + KT: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Vươn thở, tay, ngực, chân, bụng, vặn mình. + KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Vươn thở, tay, ngực và thực hiện được các động tác: chân, bụng, vặn mình. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kĩ luật, tự giác, tích cực, linh hoạt và có tính tập thể trong tập luyện. GIÁO ÁN 3 ( Tiết 4 ) * Mục tiêu: 1- Đội hình đội ngũ: + KT: Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số ; dàn hàng, dồn hàng ; đi đều – đứng lại. + KN: Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số ; dàn hàng, dồn hàng ; đi đều – đứng lại. 2- Bài thể dục: + KT: Biết tên và cách thực hiện các động tác: Chân, bụng, vặn mình, toàn thân, nhảy, điều hoà. + KN: Thực hiện cơ bản đúng các động tác: Chân, bụng, vặn mình và thực hiện được các động tác: Toàn thân, nhảy, điều hoà. - TĐ: HS luôn có ý thức tổ chức kĩ luật, tự giác, tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong tập luyện. GIÁO ÁN 4 ( Tiết KT Đá cầu ) * Mục tiêu: 1- Đá cầu: + KT: Kiểm tra những hiểu biết một số kiến thức cơ bản về đá cầu và biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân. + KN: Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, tâng cầu bằng má trong bàn chân và nắm được một số kiến thức cơ bản về đá cầu. + TĐ: HS nghiêm túc, ý thức tổ chức kĩ luật cao, tự giác, tích cực, linh hoạt, nhanh nhẹn và có tính tập thể trong giờ kiểm tra. HOẠT ĐỘNG 4 Làm việc theo nhóm khoảng (25 - 30 phút). Chia lớp ra thành 4 – 6 nhóm, HV Nghiên cứu TL tập huấn, thiết kế tiết dạy, soạn giáo án và hoàn thiện mục tiêu tiết dạy bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng (thư kí viết vào giấy khổ A0) kết quả thảo luận của nhóm về vấn đề sau: 1. Mỗi nhóm Thiết kế 1 tiết dạy và soạn giáo án về tiết dạy đó, căn cứ vào chuẩn KT, KN để xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung sao cho bám sát chuẩn KT, KN. (lấy các giáo án trong tài liệu) 2. Các nhóm treo giáo án lên tường theo thứ tự liền kề, BCV mời đại diện mỗi nhóm nhận xét chung các Giáo án theo các vấn đề: + Tính liên tục, tính nâng dần yêu cầu (của mục tiêu theo chuẩn KT, KN) + Nhận xét chung về các giáo án ( nêu được về: hình thức, làm rõ thiết kế hoạt động), Giáo án đạt ?, tốt ? hay chưa đạt ? Có thể ví dụ minh họa 3. Báo cáo viên nhận xét về thiết kế tiết dạy, biên soạn giáo án của các nhóm (tham khoảo nguồn tài liệu HD thực hiện chuẩn KT, KN và TL tập huấn GV, SGV Thể dục) Cấu trúc của một giáo án Thể dục Ngày soạn:……… Tiết theo PPCT:……. Tên bài ………………… I. Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu của bài là ôn tập hoặc học mới động tác, bài tập, trò chơi và yêu cầu về mức độ mà học sinh cần đạt được sau khi học. + Về kiến thức có các mức : Biết, hiểu, thông hiểu… + Về kĩ năng có các mức: “thực hiện được…”, “thực hiện cơ bản đúng…”,”hoàn thiện…”. Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng được xác định trong mối quan hệ chặt chẽ, lôgic, đó là mối quan hệ giữa lí thuyết và thực hành. HS có thể thông hiểu về lí thuyết, cách thực hiện, nhưng khi thực hành chỉ đạt được một phần của sự hiểu đó. Ngoài ra có thể yêu cầu về: + Thái độ, hành vi: tích cực, tự giác tập luyện, về thể lực nếu đó là những bài gần kết thúc chương, có thể kiểm tra thử thì cũng cần làm rõ mục tiêu thể lực. II. Phương pháp: - Cần nêu rõ phương pháp tập luyện chính trong tiết dạy…. III. Địa điểm, phương tiện: 1. Địa điểm: Cần nêu rỏ bài học được tiến hành ở địa điểm nào, ở đâu?(trong lớp, ngoài sân….) 2. Phương tiện: - Chuẩn bị của GV: Cần chuẩn bị những phương tiện gì để thực hiện tốt giờ dạy. - Chuẩn bị của HS: Cần chuẩn bị những phương tiện gì, phân công HS chuẩn bị sao cho đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn. IV. Nội dung và phương pháp lên lớp: A. Phần mở đầu: (6 – 8 phút) - Bao gồm các công việc: + GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học + Khởi động: (chung và chuyên môn). Phần khởi động có thể đưa về phần cơ bản. + Nắm tình hình sức khỏe của HS, có thể kiểm tra bài cũ.(nếu như kiểm tra lí thuyết thì có thể kiểm tra luôn ngay sau khi nhận lớp, còn kiểm tra thực hành thì phải tiến hành sau khi khởi động xong mới được kiểm tra. + Các công việc trên cần ghi rõ định lượng về thời gian, số lần tập, khoảng cách cần thực hiện, đội hình tập (tập đồng loạt hay phân nhóm). Ngoài ra, GV cần chỉ rõ những bài tập tối thiểu và những bài tập khuyến khích nếu còn thời gian sẽ thực hiện để đảm bảo ưu tiên đặc điểm cá nhân HS. B. Phần cơ bản: (28 – 30 phút) - Phần này nêu rõ các nội dung tối thiểu và khuyến khích, GV sẽ tiến hành dạy cho học sinh, hình thức tổ chức, định lượng của từng nội dung đó. Để vận dụng PPDH (Phương pháp dạy học), tích cực hóa HS trong từng nội dung đó cần chỉ rõ hoạt động nào của GV và HS, cách tổ chức tập luyện phân nhóm có hay không quay vòng, có sơ đồ, tranh ảnh kĩ thuật, nếu sử dụng phương tiện nghe nhìn (băng đĩa hình kĩ thuật..) thì phải tổ chức hết sức hợp lý, không lạm dụng quá mức dẫn đến HS chỉ chú ý tới xem mà không tập luyện. Hình thức tổ chức phân nhóm không hoặc có quay vòng cũng phải tính đén thời gian luân chuyển giữa các nội dung. Nên có sơ đồ chỉ rõ cách tổ chức tập luyện và động tác bài tập … lưu ý ở phần này là trật tự sắp xếp các nội dung sao cho khi học bài mới hay ôn bài cũ đều theo trật tự lôgic, đảm bảo nguyên tắc dạy học bộ môn, đảm bảo tính kế thừa và hệ thống. - Củng cố bài học: Có thể tiến hành ngay sau từng nội dung lớn của bài, hoặc tiến hành chung vào cuối phần cơ bản hoặc tiến hành sau khi thả lỏng, hồi tĩnh. C. Phần kết thúc: (5 – 7 phút) - Gồm các nội dung: + Thực hiện một số động tác hoặc kết hợp với trò chơi để hồi tĩnh. + Hệ thống lại bài học (nếu chưa tiến hành ở cuối phần cơ bản). + GV nhận xét giờ học cần cụ thể rõ ràng (chỉ ra ưu nhược điểm, đánh giá đúng thực trạng). + GV giao bài tập và hướng dẫn cho HS tập luyện ngoài giờ (giao bài về nhà) phải cụ thể để giờ học sau có thể kiểm tra,đánh giá. Các nội dung trên đều có định lượng về thời gian, số lần hay khoảng cách cần tập. Lưu ý: Mọi hoạt động trong một tiết học cần tính toán hết sức cụ thể khi chuyển đổi giữa các nội dung sao cho: * Không tốn nhiều thời gian * Duy trì được hứng thú của HS giữa những lần chuyển tiếp nội dung. * Phát huy tính tự giác và tích cực chủ động của HS trong giờ học. 

File đính kèm:

  • pptTAP HUAN GVTD HE 2010.ppt
Bài giảng liên quan