Tiết 64 cầu lông:ôn bài tập phối hợp chiến thuật đánh cầu thuận tay, đánh cầu cao trái tay, đấu tập theo kế hoạch của giáo viên chạy bểntên địa hình tự nhiên

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố nâng cao thành tích cho học sinh giúp học sinh hoàn thiên được kĩ thuật đẩy tạ

- Giúp học sinh nhớ lại kĩ thuật cầu lông đã học ở và làm cơ sở cho học cầu lông để học sinh nắm được áp dụng vào thi đấu và tập luyện

- Yêu cầu học sinh tập nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung bài học

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

- Địa Điểm: trên sân tập trường THPT Trần Phú

 vệ sinh dụng cụ sân bãi sạch sẽ

- Phương tiên: 20 quả tạ nam và nữ, 2 sân đẩy tạ, còi, Quả cầu 20 quả, sân cầu 2 cái, Vợt 20 cái

 

doc2 trang | Chia sẻ: nguyenoanh | Ngày: 08/12/2014 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 64 cầu lông:ôn bài tập phối hợp chiến thuật đánh cầu thuận tay, đánh cầu cao trái tay, đấu tập theo kế hoạch của giáo viên chạy bểntên địa hình tự nhiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Ngày soạn: 02/043/09
Ngày thực hiện:
Tiết64
Cầu lông:ôn bài tập phối hợp chiến thuật
đánh cầu thuận tay, đánh cầu cao tráI tay, đấu tập
TTTC: theo kế hoạch của giáo viên
Chạy bểntên địa hình tự nhiên
I. Mục tiêu:
- Củng cố nâng cao thành tích cho học sinh giúp học sinh hoàn thiên được kĩ thuật đẩy tạ 
- Giúp học sinh nhớ lại kĩ thuật cầu lông đã học ở và làm cơ sở cho học cầu lông để học sinh nắm được áp dụng vào thi đấu và tập luyện 
- Yêu cầu học sinh tập nghiêm túc và thực hiện tốt nội dung bài học
II. Địa Điểm phương tiện:
- Địa Điểm: trên sân tập trường THPT Trần Phú
 vệ sinh dụng cụ sân bãi sạch sẽ
- Phương tiên: 20 quả tạ nam và nữ, 2 sân đẩy tạ, còi, Quả cầu 20 quả, sân cầu 2 cái, Vợt 20 cái
III. Tiến trình lên lớp:
Nội dung
định lượng
Phương pháp tổ chức
I. phần mở đầu
1. Nhận lớp: kiểm tra sĩ số và phổ biến nội dung bài học, kiểm tra sức khoẻ học sinh
2. Khởi động 
- Bài thể dục cơ bản 
- Xoay các khớp 
- ép giây chằng
- Khởi động với tạ
- Khởi động với vợt
3. Kiểm tra bài cũ:
- Kĩ thuật đẩy tạ lưng hướng ném 
- Các bước di chuyển trong cầu lông
5 - 8’
2’
5’
1’
Giáo viên và học sinh lầm thủ tục lên lớp 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
Đội hình nhân lớp song khởi động
x x x x x x
uGV
 x x x x x 
Giáo viên điều khiền khởi động
Kiểm tra đánh giá , cho điểm học sinh 
II. Phàn cơ bản:
1. Đẩy Tạ
a. Hoàn thiện kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném
- Tởp không tạ tại chỗ
- Tại chỗ thực hiện ra sức cuối cùng
- Phối hợp 4 dai đoạn kĩ thuật có tạ
2. Cỗu Lông 
a. Ôn đánh cầu cao tay bằng thuận tay
- Cho học sinh tập đánh cầu cao thuân tay 
b. Ôn đánh cầu cao trái tay
- Cho học sinh tập đánh cầu cao thuân tay 
c. Một số chiến thuật 
- Phối hợp đánh cầu cao thuận tay theo đường thẳng và đường chéo dài
- Phối hợp đánh cầu cao thuận tay theo đường thẳng dài và đường chéo ngắn
- Phối hợp di chuyển đánh cầu cao thuận tay và trái tay theo đường chéo 
- Phối hợp đánh cầu cao trái tay theo đường thẳng và đường chéo ngắn
d. Đấu tập 
- Lớp chọn lấy 2 đôi nam và hai đôi nữ đấu tập với nhau
3. Chạy bền:
- Nam chạy 5 vòng sân 1000m
- Nữ chạy 3 vòng sân 600m
4. Củng cố 
Giáo viên gọi một hai bạn lên thực hiện rồi nhân xét
28 - 30’
8’
14’
 6’
 2’
- Chia lớp thành hai nhóm tập một nhóm tập cầu lông một nhóm tập đẩy tạ 
- Đội hình tập đẩy tạ
 x x x x x x
uGV
 x x x x x x
x
 uGV
- Giáo viên quan sát sủa sai cho học sinh
- Giáo viên phân tích kĩ thuật cho họ sinh 
- Giáo viên làm mẫu động tác cho học sinh 
- Giáo viên quan sát học sinh tập
 x
x	
 x
x 
 uGV
- Chạy vòng theo sân trường
- Giáo viên sủa sai cho học sinh và nêu ra bai tập sủa sai
III. phần kết thúc:
1.Thả lỏng hồi tĩnh
- Thả lỏng chân tay, cỏ thể
2. Nhân xét ra bài tập về nhà
- Nhận xét buổi học theo từng giờ cụ thể
- Bài tập về nhà: ôn kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném
5 - 7’
3’
4’
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 u GV
- đội hình thả lỏng
- Giáo viên làm thủ tục xuống lớp 
IV: Tự Rút Kinh Nghiệm:

File đính kèm:

  • dochuy12_64.doc