Tin học tiểu học Quyển 1 - Chương 3: Em tập gõ bàn phím

Bài 1

TẬP GÕ CÁC PHÍM Ở HÀNG CƠ SỞ

 Cách đặt tay trên bàn phím

Tại hàng cơ sở, em hãy đặt ngón trỏ của tay trái lên phím (phím có gai), các ngón còn lại đặt lên các phím như hình 44.

Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai , các ngón còn lại đặt lên các phím như hình 44.

 

doc13 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 150 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tin học tiểu học Quyển 1 - Chương 3: Em tập gõ bàn phím, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
em tập gõ bàn phím
Bài 1
Tập gõ các phím ở hàng cơ sở
Œ Cách đặt tay trên bàn phím
Tại hàng cơ sở, em hãy đặt ngón trỏ của tay trái lên phím (phím có gai), các ngón còn lại đặt lên các phím như hình 44. 
Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai , các ngón còn lại đặt lên các phím như hình 44.
Hình 44. Cách đặt ngón tay trên các phím ở hàng cơ sở
 Chú ý:	Ngón tay được tô màu nào thì đặt lên phím tô màu đó. 
Chúng ta gọi tám phím là các phím 
xuất phát.
 Cách gõ các phím ở hàng cơ sở
Mỗi ngón tay chỉ gõ các phím như được chỉ ra ở hình 45. Các ngón tay cái được dùng để gõ phím cách.
Hình 45. Cách gõ các phím ở hàng cơ sở
 Chú ý:	Giống như cách đặt tay, ngón tay được tô màu nào thì gõ các phím màu đó.
Sau khi gõ xong các phím hoặc , phải đưa các ngón tay trỏ về phím xuất phát tương ứng là hoặc .
 Thực hành
Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền để mở phần mềm soạn thảo Word (đọc là uốt). Tập gõ các phím ở hàng cơ sở. Gõ phím cách sau khi gõ một số phím.
Ž Tập gõ với phần mềm Ma-ri-ô (MARIO)
Ma-ri-ô là phần mềm giúp các em học cách gõ bàn phím. Nháy đúp chuột lên biểu tượng của phần mềm Ma-ri-ô, chờ cho tới khi xuất hiện màn hình chính, có thể như hình 46.
Hình 46
a) Chọn bài
	Nháy chuột tại mục Lessons.
‚	Nháy chuột tại mục Home Row Only để chọn bài luyện gõ các phím thuộc hàng cơ sở (hình 47).
Hình 47
ƒ	Nháy chuột lên khung tranh số 1 (hình ông Mặt Trời) để bắt đầu bài học đầu tiên. Khi đó, màn hình có thể như hình 48.
Hình 48
b) Tập gõ
Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Ma-ri-ô. 
 Chú ý: 	Em hãy gõ theo ngón tay được tô màu ở phía dưới màn hình.
c) Kết quả
Sau khi gõ hết thời gian quy định, thường là hai phút, trên màn hình sẽ hiện bảng thông báo, có thể như hình 49.
Trong đó:
	Keys Typed:	Số phím đã gõ.
	Errors:	Số phím gõ sai.
Hình 49
d) Tiếp tục hoặc kết thúc
Nháy chuột lên ô Next (hình 49) để luyện tập tiếp. 
Nháy chuột lên ô Menu (hình 49) để quay về màn hình chính (hình 46). 
Nhấn phím nếu muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng.
 Chú ý :	Mỗi khi em hoàn thành tốt một bài, Ma-ri-ô sẽ thưởng cho em một loạt pháo hoa và tự động chuyển sang bài học tiếp theo.
e) Thoát khỏi Ma-ri-ô
Để thoát khỏi phần mềm Ma-ri-ô sau khi kết thúc bài tập gõ, em thực hiện các bước sau:
 Nháy chuột tại ô Menu để quay về màn hình chính.
‚ Nháy chuột tại mục File.
ƒ Nháy chuột tiếp vào mục Quit (hình 50).
Hình 50
Bài 2
Tập gõ các phím ở hàng trên
Œ Cách gõ
Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở (xem hình 44).
Cách gõ: Các ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím hàng trên như mô tả ở hình 51. Chú ý, sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.
Hình 51. Cách gõ các phím ở hàng trên
 Thực hành
Nháy đúp chuột ở biểu tượng . Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách sau khi gõ một số phím.
 Tập gõ với phần mềm Ma-ri-ô
	Nháy chuột tại mục Lessons trên màn hình chính của Ma-ri-ô (hình 46).
‚	Nháy chuột tại mục Add Top Row để tập gõ các phím thuộc hàng cơ sở và các phím thuộc hàng trên (hình 52).
Hình 52
ƒ	Nháy chuột vào khung tranh số 1 để chọn bài luyện gõ tương ứng. 
„	Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Ma-ri-ô.
Bài 3
Tập gõ các phím ở hàng dưới
Œ Cách gõ
Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở (xem lại hình 44).
Cách gõ: Các ngón tay sẽ đưa xuống để gõ các phím hàng dưới như mô tả ở hình 53. Chú ý, sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay trở lại phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.
Hình 53. Cách gõ các phím ở hàng dưới
 Thực hành
Nháy đúp chuột ở biểu tượng . Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách sau khi gõ một số phím.
Tập gõ bài thơ sau:
canh buom vang
canh buom la canh buom vang
bay tu gian muop bay sang gian bau
the roi chang biet bay dau
chi con tham tham mot mau troi xanh
Tự gõ một bài thơ hoặc lời một bài hát mà em thích (gõ không dấu).
 Tập gõ với phần mềm Ma-ri-ô
	Nháy chuột tại mục Lessons ở màn hình chính của Ma-ri-ô (hình 46). 
‚	Nháy chuột tại mục Add Bottom Row để luyện gõ các phím đã học và các phím thuộc hàng dưới (hình 54).
 Hình 54
ƒ	Nháy chuột lên khung tranh số 1 để chọn bài luyện gõ tương ứng. 
„	Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Ma-ri-ô.
Bài 4
 Tập gõ các phím ở hàng phím số
Œ Cách gõ
Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay vẫn đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở (xem lại hình 44).
Cách gõ: Mỗi ngón tay sẽ vươn ra để gõ các phím số như mô tả ở hình 55. Chú ý, sau khi gõ xong một phím, phải đưa ngón tay về phím xuất phát tương ứng ở hàng cơ sở.
Hình 55. Cách gõ các phím ở hàng phím số
 Thực hành
Nháy đúp chuột ở biểu tượng . Tập gõ các phím đã học. Gõ phím cách sau khi gõ một vài số.
Luyện gõ: 
a) 	mot tuan co 7 ngay
mot thang thuong co 30 hoac 31 ngay
mot nam co 12 thang hay 365 ngay
b) 	cac so dien thoai khan cap
cong an 113
cap cuu 115
cuu hoa 114
Luyện gõ: 
a) Gõ tên và ngày tháng của một số ngày lễ trong năm. Ví dụ:
ngay quoc khanh 2 thang 9
b) Gõ danh sách gồm tên và số điện thoại của một số người quen với gia đình em. Ví dụ:
bac nguyen van thanh 7239481
 Tập gõ với phần mềm Ma-ri-ô
	Tại màn hình chính của Ma-ri-ô (hình 46), nháy chuột lên mục Lessons.
‚	Nháy chuột lên mục Add Numbers để tập gõ các phím đã học và các phím thuộc hàng phím số (hình 56).
Hình 56
ƒ	Nháy chuột vào khung tranh số 1 để chọn bài luyện gõ tương ứng. 
„	Lần lượt gõ các phím xuất hiện trên đường đi của Ma-ri-ô.
Bài 5
Ôn tập gõ phím
Nhắc lại
Đặt tay trên bàn phím: Các ngón tay đặt lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở (hình 57).
Hình 57. Cách đặt tay lên các phím xuất phát ở hàng cơ sở
Cách gõ: Mỗi ngón tay chỉ gõ một số phím. Hình 58 cho biết quy tắc này bằng màu tương ứng giữa các ngón tay và các phím.
Hình 58
 Thực hành
Nháy đúp chuột ở biểu tượng . Tập gõ các mẫu sau:
	Tac dat tac vang
On troi mua nang phai thi
Noi thi bua can, noi thi cay sau.
Cong lenh chang quan bao lau
Ngay nay nuoc bac, ngay sau com vang.
Hình 59
	Dam sen
Trong dam gi dep bang sen
La xanh bong trang lai chen nhi vang
Nhi vang bong trang la xanh
Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.
	chien thang Dien Bien Phu 7 - 5 - 1954
	ngay quoc te thieu nhi 1 - 6
	phep tinh tru 21 - 7 = 14

File đính kèm:

  • docCh3-final.doc
Bài giảng liên quan