Tin học tiểu học Quyển 1 - Chương 4: Em tập vẽ

Bài 1

TẬP TÔ MÀU

Paint (đọc là pên) là phần mềm vẽ hình đơn giản. Paint giúp các em tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy, mực.

Em khởi động phần mềm Paint bằng cách nháy đúp chuột ở biểu tượng trên màn hình nền. Màn hình của Paint có thể như sau

(hình 60):

 

doc16 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Ngày: 18/10/2016 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tin học tiểu học Quyển 1 - Chương 4: Em tập vẽ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Em tập vẽ
Bài 1
tập tô màu 
Paint (đọc là pên) là phần mềm vẽ hình đơn giản. Paint giúp các em tập tô màu, tập vẽ mà không cần giấy, mực. 
Em khởi động phần mềm Paint bằng cách nháy đúp chuột ở biểu tượng trên màn hình nền. Màn hình của Paint có thể như sau 
(hình 60):
Hình 60. Màn hình của Paint
Œ Làm quen với hộp màu
Hộp màu nằm ở phía dưới màn hình của Paint (hình 61). Hai ô bên trái hộp màu cho em biết màu vẽ và màu nền. 
Hình 61. Hộp màu
Màu vẽ thường được dùng để vẽ các đường như đường thẳng, đường cong. 
Màu nền thường được dùng để tô màu cho phần bên trong của một hình.
Để chọn màu vẽ em nháy nút trái chuột lên một ô màu trong hộp màu.
Để chọn màu nền em nháy nút phải chuột lên một ô màu trong hộp màu.
 Thực hành
Chọn các màu vẽ, màu nền khác nhau và quan sát sự thay đổi trong hộp màu.
 Tô màu
Để tô màu, em dùng công cụ Tô màu (hình 62). 
Hình 62
Các bước thực hiện
 Nháy chuột lên công cụ Tô màu trong hộp công cụ để chọn.
‚ Nháy chuột chọn màu để tô.
ƒ Nháy chuột vào nơi muốn tô màu.
 Chú ý: 	Nếu tô nhầm, hãy nhấn giữ phím và gõ phím để lấy lại hình trước đó và tô lại.
 Thực hành
Mở tệp Tomau1.bmp để tô màu đỏ cho phần bên trong của hình tròn (hình 63).
Hình 63
Hướng dẫn
 Chọn công cụ Tô màu.
‚ Nháy chuột lên ô màu đỏ trong hộp màu.
ƒ Nháy chuột vào bên trong hình tròn. Phần bên trong của hình tròn sẽ được tô màu đỏ.
Mở tệp Tomau2.bmp. Tô màu cho ngôi nhà theo mẫu ở hình 64.
Hình 64
Mở tệp Tomau3.bmp. Tập tô màu theo mẫu ở hình 65.
Hình 65
Mở tệp Tomau4.bmp. Tập tô màu theo mẫu ở hình 66.
Hình 66
Bài 2
Tô màu bằng màu nền
Trong các bài thực hành trước, em đã dùng màu vẽ để tô màu bằng nút trái chuột.
Em cũng có thể dùng màu nền để tô bằng cách sử dụng nút phải chuột. 
Các bước thực hiện
 Chọn công cụ Tô màu.
‚ Nháy nút phải chuột để chọn màu tô.
ƒ Nháy nút phải chuột vào nơi muốn tô màu.
 Thực hành
Hãy làm lại các bài thực hành tô màu trong bài 1, nhưng sử dụng nút phải chuột để tô bằng màu nền.
Mở các tệp Tomau5.bmp và Tomau6.bmp. Tô màu bằng màu nền theo các mẫu ở hình 67.
Hình 67
 Chú ý : 	Chọn màu nền thích hợp trước khi tô. 
Bài 3
Vẽ đoạn thẳng
Các bước thực hiện
Hình 68
 	Chọn công cụ Đường thẳng trong hộp công cụ.
‚ 	Chọn màu vẽ.
ƒ 	Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ (hình 68).
„ 	Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng.
 Chú ý : 	Muốn vẽ các đoạn nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím trong khi kéo thả chuột.
 Thực hành
Dùng công cụ Đường thẳng để vẽ tam giác theo mẫu ở hình 69.
Hướng dẫn
	Chọn công cụ Đường thẳng.
‚	Chọn màu vẽ và nét vẽ.
ƒ	Vẽ ba đoạn thẳng nối với nhau như trên hình 69.	Hình 69
Dùng công cụ Đường thẳng để vẽ cái thang theo mẫu ở hình 70b.
Hướng dẫn
Vẽ hai chân thang (như hình 70a).
Hình 70
Vẽ các đoạn thẳng giữa hai chân thang để tạo các bậc thang (như hình 70b).
Dùng công cụ Đường thẳng để vẽ cái đình làng theo mẫu ở hình 71d.
Hình 71
Hướng dẫn
Vẽ ba đoạn thẳng tạo thành tam giác làm mái đình (hình 71a).
Vẽ bốn đoạn thẳng làm cột đình (hình 71b).
Vẽ bốn đoạn thẳng tạo hình chữ nhật làm nền của đình 
(hình 71c).
Vẽ ba đoạn thẳng ngắn để trang điểm cho mái đình (hình 71d).
Hãy vẽ và tô màu hình cây thông theo mẫu ở hình 72.
Hình 72
Bài 4
Tẩy, xoá hình
Œ Tẩy một vùng trên hình
Hình 73
Các bước thực hiện
	Chọn công cụ Tẩy trong hộp công cụ.
‚	Chọn kích thước của tẩy ở phía dưới hộp công cụ (hình 73).
ƒ	Nháy hoặc kéo thả chuột trên phần hình cần tẩy.
Hình 74. Kết quả khi kéo thả chuột
 Chú ý : 	Vùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu nền hiện thời. Trong Paint, màu nền ban đầu là màu trắng. Nhớ lại rằng có thể thay đổi màu nền bằng cách nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu.
 Chọn một phần hình vẽ
Chọn một phần hình vẽ để xoá hay di chuyển phần hình vẽ đó. Paint có hai công cụ chọn:
a) Công cụ Chọn 
Công cụ này dùng để chọn một vùng hình chữ nhật.
Các bước thực hiện
 Chọn công cụ Chọn trong hộp công cụ.
‚ Kéo thả chuột từ một góc của vùng cần chọn đến góc đối diện của vùng đó.
Hình 75
Vùng đã chọn được đánh dấu bằng hình chữ nhật có cạnh là đường nét đứt như hình 75.
b) Công cụ Chọn tự do 
Công cụ này dùng để chọn một vùng có hình dạng tuỳ ý.
Các bước thực hiện
 	Chọn công cụ Chọn tự do trong hộp công cụ.
‚	Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn, càng sát biên của vùng cần chọn càng tốt.
Khi thả nút chuột, vùng được chọn cũng được đánh dấu bằng hình chữ nhật có cạnh là đường nét đứt (hình 75), nhưng thực chất vùng được chọn có dạng như ta đã kéo thả chuột (hình 76).
Hình 76. Vùng được chọn
Ž Xoá một vùng trên hình
Các bước thực hiện
	Dùng công cụ Chọn hay công cụ Chọn tự do để chọn vùng cần xoá.
‚	Nhấn phím .
 Chú ý: 	Vùng bị xoá sẽ chuyển sang màu nền. 
 Thực hành
Mở tệp Xoahinh1.bmp rồi xoá chú chó và chú mèo để được hình 77b.
Hình 77
Mở tệp Xoahinh2.bmp để có hình vẽ 10 gói quà của bạn Mai (hình 78). Mai đã tặng các bạn 5 gói. Em hãy xoá bớt số gói quà Mai đã tặng.
Hình 78
Bài 5
 Di chuyển hình 
Các bước thực hiện
	Dùng công cụ Chọn hoặc công cụ Chọn tự do để chọn một vùng bao quanh phần hình định di chuyển (hình 79).
‚	Đưa con trỏ chuột vào vùng được chọn và kéo thả chuột tới vị trí mới. 
ƒ	Nháy chuột bên ngoài vùng chọn để kết thúc.
Hình 79
 Thực hành
Mở tệp Chuyenhinh1.bmp để có hình 80a. Di chuyển Mặt Trời tới vị trí mới như hình 80b.
a	b
Hình 80
Hướng dẫn
Dùng công cụ Chọn tự do để chọn một vùng có hình dạng bông hoa quanh hình Mặt Trời (xem hình 81). 
Kéo thả vùng chọn tới vị trí mới rồi nháy chuột bên ngoài vùng chọn.
Hình 81
Ghép các mảnh  ‚ ƒ „ ở hình 82a thành ngôi nhà như 
hình 82b (tệp Ghephinh1.bmp).
a	b 
Hình 82
Đặt các bóng điện màu ở hình 83a về đúng vị trí như hình 83b (tệp Chuyenhinh2.bmp).
a	b
Hình 83
Quan sát và ghép các mảnh của bức tranh phong cảnh ở hình 84 theo mẫu (tệp Ghephinh2.bmp).
	a	b
Hình 84
Bài 6
Vẽ đường cong
Các bước thực hiện
	Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.
‚	Chọn màu vẽ, nét vẽ. 
ƒ	Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.
„	Đưa con trỏ lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.
 Thực hành
Vẽ con cá theo các bước như hình 85.
Hướng dẫn
	Chọn công cụ Đường cong và vẽ một đường cong (hình 85a).
‚	Vẽ đường cong thứ hai có hướng cong ngược với đường cong thứ nhất (hình 85b).
ƒ	Dùng công cụ Đường thẳng để vẽ đuôi, vây và mắt cá. Sau đó tô màu như hình 85d.
Hình 85
Vẽ chiếc lá theo các bước như hình 86.
Hình 86
Tương tự, em có thể vẽ các đường cong khác theo ý thích của mình với những màu sắc và đường nét khác nhau.
Bài 7
Sao chép màu từ màu có sẵn
Các bước thực hiện
	Chọn công cụ Sao chép màu trong hộp công cụ.
‚	Nháy nút trái chuột lên phần hình vẽ có màu cần sao chép.
ƒ	Chọn công cụ Tô màu.
„	Nháy chuột lên nơi cần tô bằng màu vừa sao chép.
 Thực hành
Dùng các công cụ Sao chép màu và Tô màu để tô màu ngôi nhà hình 87b giống như ngôi nhà hình 87a (tệp Saomau1.bmp).
b
a
Hình 87
Hãy tô màu chiếc thuyền hình 88a giống như chiếc thuyền hình 88b (tệp Saomau2.bmp).
b
a
Hình 88

File đính kèm:

  • docCh4_Final.doc
Bài giảng liên quan