Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu

B.TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU

I.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU.

Hồ Chí Minh đề xuất phong trào “3 xây, 3 chống”, viết nhiều sách về chống tham ô, lãng phí, quan liêu, trong đó Người nêu rõ khái niệm và các biểu hiện của chúng.

 

ppt58 trang | Chia sẻ: ngochuyen96 | Ngày: 28/07/2018 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
hì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu.	Theo Hồ Chí Minh, bệnh quan liêu ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí, nuôi dưỡng cho tham ô, lãng phí nảy nở. Vì vậy, muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu.5. Ý nghĩa của chống tham ô, lãng phí, quan liêu.a. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là cách mạng:-Tham ô, lãng phí, quan liêu là nọc độc xấu xa của chế độ cũ. Muốn xây dựng một xã hội mới phải tẩy cho sạch hết những thói xấu của xã hội cũ.-Chống tham ô, lãng phí, quan liêu để xây dựng đội ngũ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ ta tiến bộ.Bác phân tích, có những người trong lúc đấu tranh thì trung thành, hăng hái, không sợ nguy hiểm, không sợ cực khổ, không sợ quân địch, nghĩa là có công với cách mạng.	Song đến khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác, mà biến thành người có tội với cách mạng. “Chúng ta phải cứu vãn họ, giúp họ khôi phục đạo đức cách mạng”; giáo dục họ, đưa họ vào con đường cách mạng ”.-Theo Bác, chúng ta làm cách mạng là để tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng dân chủ mới. Đó là một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần kiệm, liêm chính. Cho nên phải tẩy cho sạch hết những thói hư tật xấu của xã hội cũ, phải chống tham ô, lãng phí, quan liêu.b. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu là dân chủ :-Tất cả mọi người, từ bộ đội đến đồng bào ủng hộ Chính phủ, Đoàn thể để kháng chiến kiến quốc là một hình thức dân chủ tập trung. Không ai có thể lợi dụng quyền lực, vị trí công tác để tham ô, lãng phí của công, quan liêu, hách dịch với người khác.-Cán bộ được giao quyền điều khiển bộ đội, chăm nom chiến sĩĐồng thời chiến sĩ và đồng bào có quyền đòi hỏi cán bộ phải làm tròn nhiệm vụ, có quyền chỉ trích những cán bộ nào không làm tròn nhiệm vụ đó. Vì vậy, chống tham ô, lãng phí, quan liêu là để xây dựng tổ chức, đoàn thể vững mạnh.-Dân chủ là dựa vào lực lượng quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng. “Cho nên phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu ắt phải dựa vào lực lượng quần chúng thì mới thành công ”.-Phải thực hành dân chủ để động viên được quần chúng tham gia và nhiệm vụ của quần chúng là phải hăng hái tham gia phong trào	chống tham ô, lãng phí, quan liêu. “Tham ô, lãng phí, quan liêu là một thứ “giặc ở trong lòng”. Nếu chiến sĩ và nhân dân ra sức chống giặc ngoại xâm mà quên chống giặc nội xâm, như thế là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình”. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng.c. Chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp chúng ta hoàn thành đầy đủ kế hoạch :-Thắng lợi trong cuộc chiến đấu chống tham ô, lãng phí, quan liêu sẽ giúp đỡ chúng ta đoàn kết hơn nữa, nâng cao năng suất hơn nữa.-Giúp cho con người nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, ý thức bảo vệ của công, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, để nâng cao đời sống của nhân dân.-Giúp cán bộ cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật thà phụng sự bộ đội và nhân dân.-Giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, vững mạnh xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào.II. NHỮNG BIỆN PHÁP CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU1. Hồ Chí Minh yêu cầu trước hết phải tạo nhận thức chung và quyết tâm chống tham ô, lãng phí, quan liêu; coi chống tham ô, lãng phí, quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận.-Đây là mặt trận tư tưởng và chính trị. Cũng như ở các mặt trận khác, muốn thắng ở mặt trận này, phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, phải có lãnh đạo và trung kiên.-Đây là cuộc cách mạng nội bộ, một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái cũ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư và kẻ địch là tham ô, lãng phí, quan liêu.-Phải kết hợp giữa xây và chống. Có thể ví xây và chống như hai bánh xe vững chắc. Chống triệt để bảo đảm cho công việc xây thành công. Xây phát triển mạnh mẽ thì đối tượng chống sẽ được xóa bỏ tận gốc.-Phải đồng tâm nhất trí, mạnh bạo xung phong, huy động được sự tham gia của nhân dân.	+Nhân dân và báo chí rất quan trọng. Báo chí phải nêu những việc kiểu mẫu, đăng những lời phê bình của quần chúng; làm cho mọi người thấy rõ tham ô, lãng phí, quan liêu là tội ác. Và những ai, những cơ quan nào được nhân dân và báo chí phê bình, thì thật thà tự phê bình trước nhân dân trên báo chí.	+Các ban Thanh tra phải chú ý kiểm tra chống lãng phí, tham ô, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Làm nghiêm chỉnh, kịp thời trong công tác xét các vụ khiếu nại, tố cáo.-Phải làm thường xuyên nhiệm vụ chống tham ô, lãng phí, quan liêu.-Phải công khai, dân chủ, minh bạch. Trong kiểm thảo thực hiện nguyên tắc :	+Cán bộ, đảng viên ở địa vị càng cao, thì càng phải giữ đúng kỉ luật của Đảng, càng phải làm gương dân chủ, mạnh dạn, thật thà tự kiểm thảo.	+Thật thà báo cáo tình hình của đơn vị mình cho mọi người trong toàn đơn vị, toàn ngành biết rõ.	+Phải kiên quyết “nhổ cỏ”. Nắm vững trọng điểm, làm từng bước, từ cấp trên đến cấp dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ.	+Trong phong trào chống tham ô, lãng phí, quan liêu, giáo dục là chính, trừng phạt là phụ.	+Có khen thưởng, có kỉ luật - thưởng phạt nghiêm minh.	+Coi trọng tự phê bình và phê bình, chống thói “ cả vú lấp miệng em ”, ngăn cản quần chúng phê bình.	+Nhận thức đúng chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính.2. Giải pháp chống bệnh quan liêu.Theo Hồ Chí Minh, có một nguyên tắc là “Theo đúng đường lối nhân dân” và thực hiện 6 điều là:-Đặt lợi ích nhân dân lên trên hết.-Liên hệ chặt chẽ với nhân dân.-Việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ.-Có khuyết điểm thì thật thà tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh nhân dân phê bình mình.-Sẵn sàng học hỏi nhân dân.-Tự mình làm gương mẫu cần kiệm, liêm chính, để nhân dân noi theo.3. Các bước tiến hành chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong một cơ quan, đơn vị.Hồ Chí Minh yêu cầu chống tham ô, lãng phí, quan liêu phải được tiến hành trước hết và trực tiếp ở cơ sở, cơ quan, đơn vị. Trong tác phẩm Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bệnh quan liêu, Hồ Chí Minh nêu cách thức tổ chức như sau :Bước đầu: là đánh thông tư tưởng.Nhiệm vụ của bước này là tổ chức họp cơ quan, đơn vị để giải thích cho mọi người hiểu :-Tham ô, lãng phí, quan liêu có hại cho dân, cho nước như thế nào? Vì sao phải chống những nạn ấy?-Khắc phục những ý nghĩ sai lầm, như : Tham ô là tội, song “ lãng phí chỉ là một khuyết điểm ”; “Những người có công với cách mạng, thì tham ô, lãng phí chút đỉnh, cũng nên tha thứ cho họ”; Nước ta nghèo, “Không có gì mà tiết kiệm”; “Cơ quan ta không có gì mà lãng phí”; “Không phải cơ quan kinh tế tài chính, thì không có gì mà tham ô, lãng phí”.-Để giải quyết những lo ngại không đúng, như: “Một sự nhịn, chín sự lành”; “ Kiểm tra lẫn nhau là gì ”; “ Tự nhận sai lầm mình sợ mất thể diện, mất uy tín, sợ bị phạt,v.v”; “Chỉ trích lỗi của người khác sẽ mất đoàn kết”; “Ai tham ô, lãng phí mặc ai, mình không tham ô, lãng phí thì thôi”; “Nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị cấp trên trù”Bước thứ hai: Chia từng tiểu tổ để nghiên cứu những tài liệu và kiểm thảo:-Nghiên cứu tài liệu:	+Những lời dạy của Lênin, Xtalinnói về tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.	+Tài liệu của Đảng Lao Động, chính sách của đảng và của Chính phủ.	+Các tài liệu nói về cần, kiệm, liêm, chính; sửa đổi lề lối làm việc.-Kiểm thảo:	+Vừa nghiên cứu tài liệu, vừa thật thà tự kiểm thảo và giúp nhau kiểm thảo.	+Mở rộng dân chủ phê bình trong cơ quan và ngoài quần chúng, từ trên xuống và từ dưới lên.	Bác viết “Tự kiểm thảo và kiểm thảo người khác phải thật thà, phải dựa vào sự thật, phải đào tận gốc rễ những khuyết điểm. Không nên thoa vẽ, che giấu. Không nên “ít thít ra nhiều”, càng không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn, nói việc cũ quên việc mới”.	+Vừa nêu rõ khuyết điểm, vừa phân tích tư tưởng.	+Vừa chỉ trích khuyết điểm, vừa khen ngợi ưu điểmBước thứ ba: Đơn vị, cơ quan triển khai thực hiện.-Khen ngợi những người đã thành thật tự kiểm thảo.-Đặt chương trình chung cho đơn vị.-Bầu cử ban lãnh đạo phong tràoC.TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ1. Động viên toàn bộ hệ thống chính trị, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức ở cơ sở tham gia học tập chuyên đề về “ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.	Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo thống nhất cao về nhận thức ở tất cả các ngành, các cấp, trước hết là cán bộ chủ chốt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc vận động “ Học tập	và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2008 và các năm tiếp theo.2. Gắn các nội dung thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực ; thực hiện	Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa X, các giải pháp cấp bách chống lạm phát của Chính phủ ( Theo Thông tư số 34/2008/TT-BTC ngày 23-4-2008, Bộ Tài chính).3. Động viên, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân tham gia, giúp đỡ, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.4. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và toàn thể mọi người dân quán triệt nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức Hồ Chí Minh “Nói phải đi đôi với làm”, phải “nêu gương” về đạo đức. Trước hết, các đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ lãnh đạo phải nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu.5. Mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp phải đặt những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, Căn cứ chỉ tiêu đó, các tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá, khen thưởng, kỉ luật nghiêm minh. ---------------

File đính kèm:

  • pptTU TUONG TIET KIEM CUA BAC HO CHI MINH BAI2B.ppt
Bài giảng liên quan