Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm

 nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA=MB).

 

 

ppt42 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1205 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO KIỂM TRA BÀI CŨ: Trên tia Ox vẽ hai điểm A, B sao cho OA=2 cm, OB=4 cm. a) Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? b) So sánh OA và AB.Thứ bảy ngày tháng năm Bài 10: trung điểm của đoạn thẳng 1) Trung điểm của đoạn thẳng * Định nghĩa: Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, B (MA=MB).AMBTiết 12* Ví dụ:Cho các hình sau. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao?AMBa)MEFb)MHKc)* Ghi nhớ:Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABAM = MB*Ví dụ : Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.Giải: Ta có M là trung điểm của đoạn thẳng AB MA = MB và MA + MB = AB Do đó MA + MA = AB hay 2.MA = AB MA = AB : 2 = 5: 2 = 2,5 (cm)Cách 1: Vẽ đoạn thẳng trên tia. Trên tia AB vẽ điểm M sao cho AM = 2,5cm. 2) Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳngABMAB* Lưu ý: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB MA = MB = 12ABCách 2: Gấp giấy.Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy. Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại trung điểm M cần xác định.Cách 2: Gấp giấy?Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thẳng thành 2 phần dài bằng nhau thì làm thế nào??Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thẳng thành 2 phần dài bằng nhau thì làm thế nào?Trung điểm của thanh gỗ?Nếu dùng một sợi dây để “chia” một thanh gỗ thẳng thành 2 phần dài bằng nhau thì làm thế nào?Trung điểm của thanh gỗCách 3: Gấp dây. Mỗi đoạn thẳng chỉ có một trung điểm.ABM* Nhận xét: 3)Bài tập *Bài 1: (Bài 60 SGK trang 125) Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2cm, OB=4cm.a) Điểm A có nằm giữa 2 điểm O và B không?b) So sánh OAvà AB.c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?*Bài 1:(Bài 60 SGK trang 125)Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA=2cm, OB=4cm.a) Điểm A có nằm giữa 2 điểm O và B không?b) So sánh OAvà AB.c) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?Giải:a) Vì A, B là hai điểm thuộc tia Ox mà OA < OB (2cm < 4cm) Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B.b) Điểm A nằm giữa hai điểm O và B  OA + AB = OB hay 2 + AB = 4 Do đó AB = 4 _ 2 = 2 (cm) . Suy ra OA = AB.c) Vì điểm A nằm giữa hai điểm O và B (câu a) và OA = AB (câu b) Nên điểm A là trung điểm của đoạn thẳng AB.2 cmOABx4 cm*Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2*Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2*Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2Chưa chính xác ! Em hãy lựa chọn lại !*Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2Chưa chính xác ! Em hãy lựa chọn lại !*Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2Hoan hô ! em đã trả lời đúng !*Bài 2: Bài 63(SGK-Tr126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2Hoan hô ! em đã trả lời đúng ! *Bài2:Bài 63(SGK-Tr 126): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a) IA = IB b) AI + IB = AB c) AI + IB = AB và IA = IB d) IA = IB =AB 2*Bài 3: Bài 62 (SGK-Tr126):Gọi O là giao điểm của 2 đường thẳng xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD dài 3cm, trên yy’ vẽ đoạn thẳng EF dài 5cm sao cho O là trung điểm của mỗi đoạn thẳng ấy. Giải:Oyy’xx’CDEFKiến thức cơ bản:  * Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB MA = MB = * Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng ABAM + MB = ABAM = MB12AB* Có 3 cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng AMBM LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG ABAMBM LÀ TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG AB *Hướng dẫn về nhà:Học bàiLàm bài tập 61, 64, 65 (SGK tr 126) Bài tập 61, 62 (SBT tr 104, 105)Ôn tập toàn bộ chương I, trả lời các câu hỏi, bài tập trong trang 126, 127 SGK để chuẩn bị cho tiết 13 ôn tập chương và tiết 14 kiểm tra chương I.Bài 64 – SGK tr 126:Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Gọi C là trung điểm của AB. Lấy D và E là 2 điểm thuộc đoạn thẳng AB sao cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE? CAB6 cmD2 cmE2cmXin cám ơn các thầy, cô giáo đã về dự giờ! Chúc các thầy, cô giáo mạnh khoẻ - hạnh phúc!

File đính kèm:

  • pptbai giang.ppt