Bài 3: Bất phương trình một ẩn - Trần Văn Tuyến

Gọi x là số quyển vở bạn Nam có thể mua, thì x phải thỏa mãn hệ thức:

2200x + 4000 £ 25 000

Ta nói hệ thức 2200x + 4000 £ 25 000 là một bất phương trình (BPT)với ẩn l x

 

 

ppt16 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1441 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 3: Bất phương trình một ẩn - Trần Văn Tuyến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào Mừng Thầy Cô Đến Với Lớp HọcGiáo viên :Trần Văn TuyếnTrường: THCS Tân ThànhĐại số - Lớp 8Nêu khái niệm phương trình với ẩn x ? Cho ví dụ. So sánh a và b nếua) 5a -6 5b -6	b) -2a +3 -2b +3 1. Mở đầu :Bạn Nam có 25 000 đồng. Nam muốn mua một cái bút giá 4000 đồng và một số quyển vở loại 2200 đồng một quyển. Tính số quyển vở bạn Nam có thể mua được.Gọi x là số quyển vở bạn Nam có thể mua, thì x phải thỏa mãn hệ thức:	Ta nói hệ thức 2200x + 4000  25 000 là một bất phương trình (BPT)với ẩn là x2200x + 4000  25 000Vế trái2200x + 4000Vế phải25000Ngày dạy: 24/3/2011Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN1. Mở đầu :-VT = 2200.10 + 4000 = 26 000 -VP = 25 000Ta nĩi x = 10 không phải là nghiệm của BPTVT VPVới x = 10 , ta cĩ:Với x = 9 , ta cĩ: -VT = 2200.9 + 4000 = 23 800-VP = 25 000VT VPTa nói x = 9 là một nghiệm của BPT? Tính giá trị hai vế của BPT 2200x + 4000  25 000 với x =9 và x = 10Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN1. Mở đầu :?1Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình x2  6x – 5 b) Chứng tỏ các số 3 ; 4 và 5 đều là nghiệm, còn số 6 không phải là nghiệm của bất phương trình vừa nêu.Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN2. Tập nghiệm của bất phương trình :1. Mở đầu :_ Tập hợp tất cả các nghiệm của BPT được gọi là tập nghiệm của BPT_ Giải BPT là tìm tập nghiệm của BPT đó.a) Ví dụ 1 : Tập nghiệm của bất phương trình x > 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, hay ta có tập hợp S= 03Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN2. Tập nghiệm của bất phương trình :1. Mở đầu :?2Hãy cho biết vế trái, vế phải và tập nghiệm của bất phương trình x > 3, bất phương trình 3 3 là tập hợp các số lớn hơn 3, hay ta có tập hợp S =03	 	 Phương trình x = 3 có tập nghiệm S = { 3}.	Trả lời: BPT x > 3 có tập nghiệm S = { x/ x > 3}BPT 3 3}Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN2. Tập nghiệm của bất phương trình :1. Mở đầu :Ví dụ 1 :Ví dụ 2 : Bất phương trình x  7 có tập nghiệm07?3Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x  -2 trên trục số?4Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ax  aTẬP NGHIỆM VÀ BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNHaaaaS=S=S=S=Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN2. Tập nghiệm của bất phương trình :1. Mở đầu :3. Bất phương trình tương đương :Hai bất phương trình có cùng tập nghiệm là hai bất phương trình tương đương.Ví dụ : 3 3Ký hiệu: Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNLuyện tập :BÀI TẬP 15: Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:a) 2x + 3 2x+5	c) 5 – x > 3x -12Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNBÀI TẬP 16 : Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau: b) x  -2	c) x > -3Giải0-20-3Luyện tập :b) Tập nghiệm của bất phương trình x  -2 là S =c) Tập nghiệm của bất phương trình x > -3 là S =Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNBÀI TẬP 17: Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào ? ( Chỉ nêu một bất phương trình ) 0605020-1Luyện tập :x  6x  5x > 2x < - 1a)b)c)d)-Đọc trước bài: “Bất phương trình bậc nhất một ẩn”*Hướng dẫn bài 18/43sgk:Gọi vận tốc ôtô là x (km/h)Khi đó ta có BPT: (50 : x) + 7 < 9. Ngày dạy: 24/3/2012Tuần dạy: 29Bài 3:BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨNHƯỚNG DẪN TỰ HỌC-Nắm chắc tập nghiệm, biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số.-Làm các BT : 16ad,18 sgk/43; 32,35 sbt/44-Xem lại: Định nghĩa, 2 qui tắc biến đổi phương trình, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn.Giê häc ®Õn ®©y kÕt thĩc.- Chĩc c¸c em vui, khoỴ vµ häc giái.- Chĩc QUÝ thÇy c« m¹nh kháe, h¹nh phĩc, c«ng t¸c tèt

File đính kèm:

  • pptTiet 60 bat phuong trinh mot an.ppt
Bài giảng liên quan