Bài giảng Chương 3: Sự phiên mã và dịch mã

– Sự phiên mã

• Ở prokaryote

• Ở eukaryote

– Mã di truyền và sự dịch mã

• Vai trò của ba loại RNA trong dịch mã

• Các giai đoạn của quá trình sinh tổng hợp protein

 

ppt70 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 1104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 3: Sự phiên mã và dịch mã, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
chương 3: sự phiên mã và dịch mã Sự phiên mã ở prokaryote ở eukaryote Mã di truyền và sự dịch mã Vai trò của ba loại RNA trong dịch mã Các giai đoạn của quá trình sinh tổng hợp proteinsự phiên mã rrna trong hạch nhân (triturus viridens)promoter và các protein tham gia khởi động phiên mãPromoterCác protein tham gia khởi động phiên mãsự phiên mã ở prokaryoteCấu tạo của enzyme RNA polymeraseQuá trình phiên mã	Khởi đầu	Kéo dài	Kết thúcnguyên liệu và chiều phiên mãcấu trúc rna polymeraserna polymerase và các tiểu phầnGiai đoạn khởi động phiên mãRNA polymerase nhận biết trình tự promoter nhờ nhân tố Đặc điểm cấu trúc của promoterQuá trình gắn của RNA polymerase theo hai bước:	Nhận biết và gắn một cách lỏng lẻo vào trình tự -35 tạo phức hợp “đóng”	Chuyển phức hợp đóng thành phức hợp “mở”  lúc này vùng DNA bắt đầu từ trình tự -10 được tháo xoắn và đoạn DNA đơn được lộ ra để làm khuôn tổng hợp RNA	Rna polymerase nhận biết promoter để khởi động quá trình phiên mãvị trí của promoter trên genevai trò của các trình tự trên promoter của e.colitrình tự promoter ở e.colitrình tự consensus trên promoterrna polymerase phiên mã trên dnarna polymerase phiên mã trên dna (tiếp)sự thay đổi cấu hình của rna polymerase khi bắt đầu phiên mãquá trình phiên mãsự phiên mã trong tế bào e.colicấu trúc ngừng phiên mã không phụ thuộc sự phiên mã ở eukaryotecác giai đoạn của quá trình phiên mã: Khởi động kéo dài kết thúc quá trình trưởng thành của các tiền mrna sự hoàn thiện rrnakhởi động phiên mã ở eukaryoteNhận biết trình tự “hộp TATA”Enzyme phiên mã là RNA polymerase IICó nhiều nhân tố phiên mã tham giakhởi đầu phiên mã ở eukaryote (tiếp)quá trình đồng phiên mã ở eukaryotephản ứng cắt intron trong phân tử mrna của eukaryotedịch mã và phiên mã ở prokaryote & eukaryotemã di truyền-sự dịch mãMã di truyền	- Bộ ba mã hóa (codon)	- Thuyết Wobble	- Các ngoại lệ2. Sự dịch mã	- Các thành phần tham gia: tRNA,rRNA, mRNA	- Quá trình dịch mã: khởi đầu, kéo dài, kết thúc	- Dịch mã ở prokaryote3. Tính chính xác của những phản ứng tổng hợp proteinBảng bộ ba mã hóa (codon)thí nghiệm giải mã di truyềnthuyết wobblethuyết wobble (tiếp)thuyết wobble (sự bắt cặp của các base)các ngoại lệ trên mã di truyềnQuá trình biểu hiện genesự dịch mã ở prokaryotevai trò của Các rna tham gia dịch mãmRNA (RNA thông tin)tRNA (RNA vận chuyển)rRNA (RNA ribosome)cấu trúc trnacấu trúc trna (tiếp)các base bất thường trên trnaribosome của prokaryote và eukaryotekhởi đầu dịch mã ở prokaryote và eukaryotehoạt hóa amino acidhoạt hóa amino acid: hình thành liên kết giàu năng lượngCác bước khởi đầu dịch mãBao gồm 3 bước:mRNA liên kết với tiểu phần 30S của ribosome. Các nhân tố IF1 và IF3 ngăn 2 tiểu phần ribosome liên kết với nhautRNA được nhân tố IF2 mang đến gắn vào phức hợp “mRNA-30SrRNA”Toàn bộ phức hợp trên liên kết với tiểu phần 50S của ribosome để hình thành ribosome hoàn chỉnhtương tác mrna-rrna: trình tự shine-dalgarnoquá trình khởi đầu dịch mãtương tác mrna-trnacác bước kéo dài dịch mãsự hình thành liên kết peptide ở chuỗi polypeptide đang tổng hợpphản ứng kéo dài và kết thúc dịch mãkết thúc dịch mãquá trình kết thúc dịch mãtính chính xác trong các phản ứng tổng hợp protein

File đính kèm:

  • pptchuong 3 su phien ma va dich ma.ppt
Bài giảng liên quan