Bài giảng Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp

 1. Giới thiệu chung:

 - Quá trình oxy hóa phosphorylhóa là quá trình chuyển e- thông qua NADH và FAD để khử O2 thành H2O.

 - Quá trình quang phosphoryl hóa là quá trình vận chuyển e- tới NADP+ và phân ly H2O thành O2 nhờ quang năng.

 

ppt6 trang | Chia sẻ: gaobeo18 | Lượt xem: 824 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp	1. Giới thiệu chung: - 	Quá trình oxy hóa phosphorylhóa là quá trình chuyển e- thông qua NADH và FAD để khử O2 thành H2O. - 	Quá trình quang phosphoryl hóa là quá trình vận chuyển e- tới NADP+ và phân ly H2O thành O2 nhờ quang năng. Ty thểMàng trong ty thể: chứa các thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử.Màng ngoài ty thể: cho phép các phân tử nhỏ và các ion xuyên qua. Phức chất vận chuyển điện tử trên màng trong ty thể:+ Vận chuyển trực tiếp e-: thí dụ như hệ Fe+3/Fe+2.+ Vận chuyển nguyên tử hydrogen (H+ và e-).+ Vận chuyển 2e- ở dạng ion hydride (:H-).+ Gắn trực tiếp nguyên tử oxygen lên chất khử hữu cơ Chương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợpChương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợpSự thay đổi thể tích ty thể:+ Biến đổi thể tích bị động: do tính thấm của môi trường quyết định  khi trương phồng có thể làm kìm hãm oxy hóa phosphoryl hóa + Biến đổi thể tích chủ động: liên quan đến dòng vận chuyển điện tử và phosphoryl hóa Màng trong của ty thể có 5 hệ protein thâm nhập:+ NADH-ubiquinone oxydoreductase+ Succinate-ubiquinone oxydoreductase+ Ubiquinone-cytochrom c oxydoreductase+ Cytochrom c-O2 oxydoreductase+ ATP-aseChương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợpChương I: Năng lượng sinh học và sự quang hợp

File đính kèm:

  • pptQuang hop.ppt
Bài giảng liên quan