Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số (Bản chuẩn kiến thức)

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu

Dặn dò:

Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số.

 - Làm bài tập: 69; 71; 72 ( Tr. 36,37 -SGK)

 84 ; 86 (SBT)

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 10: Phép nhân phân số (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 68 b,c (Tr.35 - SGK) 
Tính: 
Tiết 84 
 Ví dụ : 
Phép nhân phân số 
1. Quy tắc 
1. Quy tắc 
Tiết 84 
Phép nhân phân số 
?1 
1. Quy tắc 
Tiết 84 
Phép nhân phân số 
Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. 
?2 
?3 
Tính: 
?2 
?3 
Tính: 
Giải 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu 
 Nhận xét 
2. Nhận xét 
Muốn nhân một số nguyên với một phân số ( hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu 
?4 
Tính: 
Nhân các phân số ( chú ý rút gọn nếu có thể): 
Bài 69b,c,e (Tr.36- SGK) 
Giải: 
-20 
. 4 
: 5 
-80 
-4 
: 5 
. 4 
-16 
-16 
? 
? 
? 
? 
Bài 85 (Tr.17- SBT) 
-20 
. 4 
: 5 
-80 
-4 
: 5 
. 4 
-16 
-16 
Từ cách làm trên, em hãy điền các từ thích hợp vào ô trốn g: 
Khi nhân một số nguyên với một phân số, ta có thể: 
Nhân số đó với  rồi lấy kết quả .. hoặc 
 Chia số đó cho . rồi lấy kết quả . 
tử 
chia cho mẫu 
mẫu 
nhân với tử 
Bài 85 (Tr.17- SBT) 
Dặn dò: 
Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số. 
 - Làm bài tập: 69; 71; 72 ( Tr. 36,37 -SGK) 
 84 ; 86 (SBT) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_6_chuong_3_bai_10_phep_nhan_phan_so_ba.ppt