Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 7: Phép cộng phân số (Chuẩn kiến thức)

Cộng hai phân số cùng mẫu :

Quy tắc :

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu .

 2/ Cộng hai phân số không cùng mẫu :

 Để thực hiện phép cộng hai phân số không cùng mẫu,ta thực hiện như thế nào ?

 + Viết các phân số dưới dạng hai phân số cùng mẫu dương.

 + Thực hiện quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu .

Qui tắc : Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Khối 6 - Chương 3 - Bài 7: Phép cộng phân số (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng quý thầy cô giáo đến dự tiết học hôm nay 
PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
Câu hỏi : 
Thực hiện phép cộng phân số ( đã học ở bậc tiểu học ): 
 Tiết:78 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ  
 1/ Cộng hai phân số cùng mẫu : 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu , ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu . 
1/ Cộng hai phân số cùng mẫu : 
?1 
?2 Tại sao ta có thể nói : Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số ? Cho ví dụ . 
 Tiết:78 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ  
 2/ Cộng hai phân số không cùng mẫu : 
 Để thực hiện phép cộng hai phân số không cùng mẫu,ta thực hiện như thế nào ? 
 + Viết các phân số dưới dạng hai phân số cùng mẫu dương . 
 + Thực hiện quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu . 
 . 
Qui tắc : Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung 
 Tiết:78 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ  
 2/ Cộng hai phân số không cùng mẫu : 
 Tiết:78 PHÉP CỘNG PHÂN SỐ  
?2 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
C 
D 
C 
< 
> 
Hãy chọn đáp án đúng : 
Hai phân số và có tổng là : 
A 
D 
C 
B 
Thật tiếc , bạn đã sai . Hãy xem kỹ quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu . 
Chúc mừng , bạn đã nhận được một điểm 10. 
Trong các đáp án sau , đáp án nào sai : 
A 
D 
C 
B 
Thật tiếc , bạn đã sai . Hãy xem kỹ quy tắc cộng hai phân số . 
Chúc mừng , bạn đã nhận được một tràng pháo tay . 
Phân số là tổng của hai phân số nào ? 
A 
D 
C 
B 
Thật tiếc , bạn đã sai . Hãy xem kỹ quy tắc cộng hai phân số . 
Chúc mừng , bạn đã nhận được một điểm 10. 
Bài tập về nhà 
_ Học thuộc quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu . 
_ Làm bài 42, 46 trong SGK trang 26, 27. 
_ Ôn lại tính chất cơ bản của phép cộng các số nguyên . 
Bài tập 42 sgk a , b 
1) Nêu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu 
 Giải đáp 
2/ Nêu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu . 
 Áp dụng : (BT43/SGK/26) 
 Giải đáp 
2/ Nêu quy tắc cộng hai phân số không cùng mẫu . 
 Áp dụng : (BT43/SGK/26) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_khoi_6_chuong_3_bai_7_phep_cong_phan_so_chu.ppt
Bài giảng liên quan