Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (Bản hay)

Nhắc lại về quan hệ chia hết.

-Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a=b.k

ªKí hiệu :a chia hết cho b là:

Kí hiệu:a không chia hết cho b là:

2/ Tính chất.

Hoạt động nhóm.

?1. a)Viết hai số chia hết cho 6.xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không?

 b) Viết hai số chia hết cho 7. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không ?

Qua hai ví dụ trên em rút ra được tính chất tổng quát nào ? Phát biểu thành lời. Viết dưới dạng kí hiệu.

Qua hoạt động trên các em thể hiện hoạt động nhóm, chia sẻ, tìm tòi, tự khám phá tính chất mới, có sự phản hồi tích cực.

Rèn luyện các kĩ năng tư duy logic, phân tích, khái quát hoá, kĩ năng lãnh đạo.

Chú ý: Tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu a m và b m ? (a – b) m

Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số

 a m ; b m và c m ? (a + b + c) m

Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó .

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI 10: TÍNH CHẤTCHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 
 I/ Kiểm Tra 
Trong phép chia 12 : 6 số dư ? Giới thiệu cách viết số a chia hết cho b. 
Trong phép chia 14 : 6 số dư ? Giới thiệu cách viết số a chia cho số b có dư . 
Qua bài kiểm tra miệng,học sinh được rèn tư duy hiểu biết,khái quát hoá . 
§10 .TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG. 
1/ Nhắc lại về quan hệ chia hết . 
- Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a= b.k 
ª Kí hiệu :a chia hết cho b là : 
Kí hiệu: a không chia hết cho b là : 
2/ Tính chất . 
Hoạt động nhóm . 
?1. a)Viết hai số chia hết cho 6.xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không ? 
 b) Viết hai số chia hết cho 7. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không ? 
Qua hai ví dụ trên em rút ra được tính chất tổng quát nào ? Phát biểu thành lời . Viết dưới dạng kí hiệu . 
Ghi chú 1: 
Qua hoạt động trên các em thể hiện hoạt động nhóm , chia sẻ , tìm tòi , tự khám phá tính chất mới , có sự phản hồi tích cực . 
Rèn luyện các kĩ năng tư duy logic, phân tích , khái quát hoá , kĩ năng lãnh đạo . 
2/ Tính chất 1 : 
 và 
Aùp dụng : giải bài 83/35 (SGK) 
Aùp dụng tính chất chia hết,xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 không : 
a)48+56;	b)80+16 
Chú ý : Tính chất 1 cũng đúng đối với một hiệu a m và b m  (a – b) m 
Tính chất 1 cũng đúng với một tổng nhiều số 
 a m ; b m và c m  (a + b + c) m 
Nếu tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó . 
Hỏi : Nếu một số tự nhiên a không chia hết cho m, số tự nhiên b chia hết cho m thì ( a+b ) có chia hết cho m không ? Cho ví dụ ? 
Ghi chú 2 : hoạt động 2 làm tương tự hoạt động 1 
III.- Tính chất 2 : 
Nếu a không chia hết m và b chia hết cho m thì (a + b) không chia hết cho m 
 a m và b m  (a + b) m 
 Chú ý : 
Tính chất 2 cũng đúng đối với một hiệu  a m và b m  (a – b) m (a>b) 
Tính chất 2 cũng đúng với một tổng nhiều số trong đó chỉ có một số hạng không chia hết cho m 
 a m ; b m và c m  (a + b + c) m 
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còncác số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó . 
 a m ; b m và c m  (a + b + c) m 
Bài tập áp dụng : 
Câu 
Đúng 
Sai 
a) 134.4 + 16 chia hết cho 4. 
b) 21. 8 + 17 chia hết cho 8. 
c) 3 . 100 + 34 chia hết cho 6. 
Củng cố 
?4 . Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a+ b chia hết cho 3? 
Ghi chú 3 : ở bài này mức độ đòi hỏi học sinh phải có tư duy cao hơn , có khả năng vận dụng các kiến thức đã học 
Ghi chú : ở đây thể hiện tính phản hồi tích cực . 
Hướng dẫn về nhà . 
Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3 mà em đã biết ở lớp 5? Em nào có thể giải thích tại sao điều đó đúng ? 
Gợi ý : ab = 10.a+b = 9.a + a+b ( với a và b là hai chữ số có tổng chia hết cho 3) 
Các em về nhà cùng nhau tìm cách chứng tỏ một số có 3 chữ số mà tổng các chữ số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_10_tinh_chat_chia_het_cu.ppt
Bài giảng liên quan