Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 (Bản hay)

1 Nhận xét mở đầu

Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5

2 Dấu hiệu chia hết cho 2

Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2

3 Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5

 

ppt8 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 147 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Cho biểu thức 
246 + 30 
246 + 30 +15 
 Mỗi số hạng của tổng có chia hết cho 6 không ? Không tính các tổng , xét xem các tổng đó có chia hết cho 6 không ? 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5 
1 Nhận xét mở đầu 
2 Dấu hiệu chia hết cho 2 
 Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và chia hết cho 5 
Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2 
Phiếu học tập 1 
Trong các số sau , số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 2? 
328 ; 1437 ; 895; 1234 
3 Dấu hiệu chia hết cho 5 
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5 
Phiếu học tập 2 
Điền chữ số vào dấu * để được 
37* 
chia hết cho 5 
Bài tập 91 SGK 
Trong các số sau , số nào chia hết cho 2, số nào không chia hết cho 5 
625; 850; 1546 ; 785; 6321 
Bài tập 92 SGK Hoạt động nhóm 
Nhóm 1 câu a 
Nhóm 2 câu b 
Nhóm 3,4 câu c 
Nhóm 5,6 câu d 
Cho các số 2141; 1345; 4620; 234.Trong các số 
a)Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 
b)Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 
c)Số nào chia hết cho cả 2 và 5 
d)Số nào không chia hết cho cả 2 và 5 
Bài tập 94 SGK 
Không thực hiện phép chia , hãy tìm số dư khi chia cho mỗi số sau đây cho 2, cho 5 
 813; 264; 736; 6547 
Bài tập về nhà 
Bài tập 96; 97; 98; 99; 100 SGK trang 39 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_11_dau_hieu_chia_het_cho.ppt
Bài giảng liên quan